Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svakere krone gir blant annet dyrere ferier og andre kjøp i utlandet. Sjekk hva du taper med vår kalkulator.

Kronen har svekket seg kraftig de siste dagene mot de aller fleste valutaene. Dette kommer i tillegg til at krona var svak før dette også. Når har norske kroner nådd nye bunnoteringer både mot dollar og euro.

Alt kjøp i utlandet blir dermed dyrere. Drar du til Sverige for å handle har den svenske krona brått blitt mye dyrere, og dermed din handlevogn. Kjøpte du en vare på nett i dollar, steg prisen på denne brått med 15 prosent. 

Her ser vi bare på inntektstallene. I tillegg kommer formuestapet som for svært mange vil komme opp i mye større beløp. For folk flest vil tapet komme fra disse tre aktivaene:

  • Aksjer og aksjefond du eier direkte (evt via aksjesparekonto).
  • Aksjeandelen i innskuddspensjonen
  • Bolig: Her er det vanskelig i si noe om prisutviklingen foreløpig.

Aksjefond som investerer i utenfor Norge har hatt et mindre tap på grunn av svekkelsen av den norske krona, i tillegg til at det norske markedet er oljetungt.

Gjør du ingen endringer i hvor mye penger du har i aksjefond er jo ikke dette endelige tap. Om to år kan situasjonen være en annen. Men akkurat nå kan tapet være stort.

Tre typer tap

Vi har delt tapene inn i tre hovedområde:

  • Ferie i utlandet
  • Kjøp i utlandet
  • Indirekte kostnad fra importerte varer

For ferie i utlandet vil valutaendringene slå ut med en gang. For eksempel har ferie i USA blitt betydelig dyrere de siste årene. Tyrkia derimot har ikke blitt så veldig mye dyrere (avhengig av dato du måler fra). 

Det samme gjelder for alle andre kjøp i utlandet som nettbaserte kjøp, eller flesketurer til Sverige. Kjøper du noe på nett fra Kina, er det utviklingen i yuankursen som er det avgjørende.

Importerte varer

Vi kjøper varer som kommer fra utlandet for store beløp. Men effekten av valutaøkning på importerte varer er mye vanskeligere å beregne. Effekten av dette kommer ikke med en gang. Ofte vil det ta lang tid før den kommer. 

Det er også slik at importprisen bare er en del av prisen ut til forbrukeren. Det er også andre kostnader som skal dekkes inn. Dette er med på å dempe effekten av en valutaendring.

I utgangpunktet skulle man tro at hele effekten kommer over tid, men så enkelt er det ikke. Konkurransesituasjonen vil avgjøre hvor stor andel av en valutakursendring som vil øke prisene. For et land som har hatt en sterkere kursutvikling kan det være vanskelig å øke prisene når det er andre land som ikke har hatt så sterk utvikling.

Mange bedrifter har for eksempel også valutasikret for et år, slik at det vil ta lang tid før dette slår inn. For eksempel er det vanlig bilimportører å valutasikre for ett år.

Strøm for eksempel kan også bli litt dyrere fordi det kjøpes inn strøm fra utlandet i euro. Men effekten er vanskelig å tallfeste.

Konklusjonen er at det er vanskelig å lage et godt estimat på hvor stort tapet blir på valutaøkninger. I kalkulatoren nedenfor kan du se hvordan effekten blir ved å bruke forskjellige forutsetninger.

Kalkulator for beregning av tap

Den er delt inn i de tre hovedområdene som er omtalt ovenfor.

På importvarer kan du velge hvor stor andel av valutadifferansen som skal tas med. Det er forhåndsinnlagt en verdi på 50 prosent.

Du kan selv velge på hvilken dag du skal legge inn sammenligningsdatoen for valutakursene. Dagens valutakurs er fra 19.mars.

Gå til kalkulatoren Økonomisk effekt av valutaendring

Eksempel på hva du kan tape

Valutakursene er forhåndsinnlagt med kurser fra 1.7.19, og 19.3.20. Dette eksemplet kan vi si vil gjelde i 2020, ut fra at dagens kurser holder seg på nivået i dag.

Her er samlet kjøp i utlandet på 25.000 kroner, og ferie i utlandet er på 40.000 kroner. For importerte varer er den samlede verdien 85.000 kroner, der effekten er 35 prosent. Samlet 150.000 kroner.

Ut fra disse forutsetningene vil det gi et tap på nesten 25.000 kroner.

Hadde vi valgt en annen og eldre dato som utgangspunkt ville tapet blitt større. For eksempel er kursen på euro gått opp med over 60 prosent i forhold til bunnpunktet for en del år siden.

Kjøp i utlandet
Valuta Beløp Endring
Euro 5 000 1 364
Svenske kroner 10 000 2 025
Dollar 5 000 1 682
Kinesiske yuan 5 000 1 425
Sum 25 000 6 496
Ferie i utlandet
Euro 30 000 8 182
Britiske pund 10 000 2 280
Sum 40 000 10 462
Indirekte fra import (35% effekt)
Euro 40 000 3 818
Svenske kroner 10 000 709
Danske kroner 5 000 473
Dollar 10 000 1 178
Kinesiske yuan 10 000 998
Britiske pund 5 000 399
Andre land 5 000 431
Sum 85 000 8 006
Totalt 150 000 24 964

 

Kalkulator:

Svenskehandelskalkulator
Her kan du beregne hvor mye du kan spare på å handle i Sverige.