Her er listen med de billigste boliglånene etter at rentetoppen trolig er nådd for denne gangen.

Alle bankene har nå justert rentene, og vil sannsynligvis ligge på dette nivået en god stund fremover. Boliglånsrentene vi ser nå vil sannsynligvis holde seg en god stund fremover.

Den gjennomsnittlige effektive renten i renteoversikten er nå på 3,06 prosent. Den varierer fra 2,55 prosent til 3,71 prosent. 

Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år.

Medlemskap gir de laveste rentene

For å få de laveste renten må du være medlem i en fagforening eller pensjonskasse.

Statens Pensjonskasse justerte renten den 1. november til 2,55 prosent effektivt. Denne renten vil øke ytterligere fra 1.januar fordi den er bundet opp til andre renter som har økt. Sannsynligvis vil den da øke med 0,20 prosentpoeng.

SpareBank 1 har to landsdekkende avtaler med LOfavør. Dette er SpareBank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Begge disse er blant de billigste. SpareBank 1 SMN har en effektiv rente på 2,65 prosent.  SpareBank 1 Østlandet har en effektiv rente på 2,69 prosent (her får du også kundeutbytte),

De fleste andre SpareBank 1-bankene gir også lavere rente til LO-medlemmer. Disse opererer gjerne innenfor sitt distrikt.

Deretter følger avtalene NAL-Gjensidige, YS-Gjensidige,  Akademikerne-Danske Bank, og Juristforbundet-Handelsbanken.

De billigste som er åpne for alle

Av de 14 med lavest rente er det bare fire som er åpne for alle.

Billigst blant dem er Bulder Bank som har en effektiv renten på 2,68 prosent når lånet ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Dette er en ny bank som har kommet på markedet. Renten varierer fra 2,65 prosent (nominelt) til 2,90 prosent når lånet ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi. Renten går ned med 0,05 prosentpoeng når sikkerheten økes med 5 prosentpoeng. Ved å koble opp lånet mot utviklingen i markedsverdien på boligen vil banken automatisk sette ned renten når bedringen i sikkerheten tilsier dette. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Nest billigst er Sbanken med en effektiv rente på 2,75 prosent, som har økt renten med 0,20 prosentpoeng.

Tredje billigst er Storebrand Bærekraftig lån med en effektiv rente på 2,79 prosent, som ikke har økt renten. Hvis lånet er fra 4 millioner kroner vil renten gå ned til 2,55 prosent effektivt.

Du kan sjekke andre lånestørrelser i "Finn billigste boliglån".

Renteoversikten

I kolonnen for Endring er endringen i effektiv rente etter økningen i Styringsrenten 19.september. I gjennomsnitt har boliglånsrenten steget med 0,20 prosent, altså litt mindre enn økningen på 0,25 prosentpoeng i styringsrenten.

Oversikten viser renter på boliglån for låntakere over 33 år. Er du under 34 år vil du i mange banker få lavere rente med Førstehjemslån og Boliglån for unge. Noen banker tilbyr også forskjellige typer av grønne boliglån som har lave renter.

Bank Eff Endring Pris
Statens Pensjonskasse 2,55% 0,30% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 2,65% 0,23% Fra
Bulder Bank 2,68% * Åpen
NAL - Gjensidige 2,68% 0,26% Åpen
YS - Gjensidige 2,68% 0,26% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,69% 0,14% Fra
Akademikerne - Danske Bank 2,70% 0,20% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 2,70% 0,20% Åpen
Sbanken 2,75% 0,20% Åpen
Unio - Storebrand 2,78% 0,00% Åpen
Storebrand Bærekraftig lån 2,79% 0,00% Åpen
Fana Sparebank 2,80% 0,25% Fra
Oslo Pensjonsforsikring 2,81% 0,26% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 2,82% 0,20% Åpen
NORDirektebank 2,88% 0,21% Åpen
Din Bank (Spb Øst) 2,89% 0,20% Fra
BN Bank 2,90% 0,21% Åpen
Gjensidige Bank 2,90% 0,25% Åpen
Landkreditt Bank 2,95% 0,26% Fra
NITO - Nordea 3,03% 0,11% Ind
Nordea Premium 3,03% 0,11% Ind
KLP Banken 3,04% 0,21% Åpen
OBOS-banken 3,04% 0,10% Åpen
SpareBank 1 SMN 3,07% 0,25% Ind
Sandnes Sparebank 3,19% 0,26% Fra
Nordea 3,23% 0,11% Ind
Sparebanken Sør 3,24% 0,21% Fra
Handelsbanken 3,25% 0,06% Ind
SpareBank 1 Østlandet 3,32% 0,10% Fra
SpareBank 1 Telemark 3,32% 0,25% Fra
SpareBank 1 SR-Bank 3,36% 0,25% Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,39% 0,59% Fra
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,42% 0,16% Ind
DNB 3,43% 0,20% Ind
SpareBank 1 BV 3,43% 0,20% Fra
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,43% 0,20% Fra
Storebrand Bank 3,47% 0,00% Åpen
Sparebanken Vest 3,47% 0,21% Fra
Danske Bank 3,53% 0,15% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 3,66% 0,26% Fra
Sparebanken Øst 3,71% 0,31% Fra

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Fastrentelån

Fastrentelånene på 3 og fem og ti år ligger på omtrent samme nivå som på den flytende renten (3,06 prosent). På 3 års binding er den tilsvarende gjennomsnittlige renten 2,81 prosent, på 5 år 2,91 prosent. På ti års fastrente ligger gjennomsnittet på på 3,02 prosent.

Mange banker har lavere rente på tre og fem års binding enn de har på flytende rente.

Sjekk fastrentelån her.