Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvordan skatten i 2020 blir i forhold til 2019 med vår skatteendrings-kalkulator.

Det er ingen endringer i satsene på alminnelig inntekt, trygdeavgift, og trinnskatt. Innslagstrinnene er justert med forventet lønnsvekst (3,6 prosent), slik at det er ingen endringer i fra disse skattene.

Budsjettet skal vedtas i Stortinget, men det er lite sannsynlig at det kommer noen endringer.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2020.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2019 og 2020. Innslagspunktene er i 2020 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,6 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Endringer i NRK-lisens og personfradraget

Endringen kommer av at det skal ikke lenger betales lisens til NRK i 2020. I stedet skal dette finansieres over skatteseddelen.

Dette gjøres ved å sette ned personfradraget (et automatisk fradrag i skattemeldingen) fra 56.550 kroner til 51.300 kroner. Personfradraget skulle egentlig ha økt med 3,6 prosent til 58.586 kroner. Dette er en forskjell på 7.286 kroner. Verdien av å miste det fradraget er 1.603 kroner

NRK-lisensen er i 2019 på 3038,56 kroner, som du altså ikke trenger å betale til neste år.

Hvis du er enslig taper du 1.602 kroner på senket personfradrag, men slipper å betale 3038 kroner. Det gir en netto gevinst på 1.436 kroner. Hvis dere er to om å betale gir dette et tap på 167 kroner.

Manglende inflasjonsjustering

Det er noen poster som egentlig burde vært justert opp med inflasjonsforventningen på 1,9 prosent.

Fagforeningskontingenten er på 3.850 kroner. Manglende inflasjonsjustering har en verdi på 73 kroner.

Du kan få et foreldrefradrag på 25.000 kroner for det første barnet, deretter 15.000 kroner. Manglende inflasjonsjustering gir et tap på 475 kroner for det første barnet, og 285 kroner for de påfølgende.

Barnetrygden er på 12.648 kroner per år, som ikke inflasjonsjusteres. Dette gir et tap på 240 kroner. Fra 1.september øker barnetrygden for barn under 6 år. Det gir en økning på 1200 kroner neste år. 

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2020 vil være 22 prosent, det samme som i 2019.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget senkes fra 56.550 kroner til 51.300 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten øker ikke. Selve innslagstrinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,6 prosent.

Dette er trinnene i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2019. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Beregn hva skatten blir i 2018
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.