Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boliglånsforskriften setter en grense for fem ganger samlet inntekt i hvor mye du kan låne, men det slår svært ulikt ut for ulike inntektsnivåer.

Når du skal beregne hvor mye du kan låne er ikke en faktor ganget med inntekten din noe godt mål på hvor mye du kan låne. Det blir altfor unøyaktig. Fem ganger inntekt kan være altfor mye for lav inntekt, og altfor lite på høy inntekt.

Det man lever av er den disponible inntekten etter skatt, etter at faste utgifter og beregnede variable utgifter er trukket fra.

Beregn selv hvor mye du kan låne

Med kalkulatoren "Hvor mye kan du låne" kan du se hvor stort beløp du kan låne ut fra forutsetningene du legger inn.

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Det som er til overs etter at skatt og alle utgifter er betalt brukes til boliglån. Da kan du for eksempel se hvor mye du kan låne når forutsetningen er at du skal ta opp et lån som skal nedbetales på 25 år som et annuitetslån.

Disponibel inntekt på forskjellige inntektsnivåer.

Her er det beregnet hva den disponible inntekten blir for et par, og for en enslig person. Dette på tre lønnsnivåer.

Den disponible inntekten er beregnet etter at alle utgifter (se forutsetninger nedenfor) og skatt er trukket fra. Det er forutsatt at de faste utgiftene er de samme på alle tre inntektstrinn

Lånet har en rente på 3 prosent og nedbetales på 30 år som en annuitet. Det er forutsatt at det ikke er annen gjeld enn boliglånet.

For paret ser du at den disponible inntekten er nesten fire ganger så høy for paret med 2*800.000 i lønn mot paret med 2*400.000 kroner i lønn.

For den enslige ser vi at med en inntekt på 400.000 kroner går i null med fem ganger inntekt i lån.

Alle tall er på årlig basis.

Lønn Lån Disp.
Par
2*400.000 kr 4 000 000 108 648
2*600.000 kr 6 000 000 282 209
2*800.000 kr 8 000 000 422 921
Enslig
400.000 kr 2 000 000 5 985
600.000 kr 3 000 000 92 766
800.000 kr 4 000 000 163 121

Disponibel inntekt etter renteøkning

Et av kravene er at låntakeren skal tåle en økning på 5 prosentpoeng på lånet. I dette tilfellet blir det fra 3 prosent til 8 prosent i lånerente.

Terminkostnaden på lånet vil ikke øke tilsvarende som renten. I et annuitetslån vil avdragsdelen gå ned når renten øker, slik at økningen i terminbeløpet blir noe lavere. For eksempel vil renten på 4 millioner kroner øke med 156.000 kroner (etter skatt), men avdragene vil gå ned med 48.767 kroner.

For paret med 2*400.000 kroner i lønn går den disponible inntekten ned i nesten null med denne forutsetningen.

Den enslige med 400.000 kroner i lønn vil gå kraftig i minus. Den med lønnsinntekt på 600.000 kroner nærmer seg nullpunktet.

Lønn Lån Disp.
Par
2*400.000 kr 4 000 000 1 415
2*600.000 kr 6 000 000 121 360
2*800.000 kr 8 000 000 208 456
Enslig
400.000 kr 2 000 000 -47 631
600.000 kr 3 000 000 12 342
800.000 kr 4 000 000 55 888

Kostnadsforutsetningene

Dette er forutsetningene som ligger til grunn for den disponible inntekten.

Levekostnaden er hentet fra SIFO's normtall. De andre faste utgiftene er forutsetninger.

Kostnader Par Singel
Levekostnader
Mat og drikke 52 920 27 720
Klær og sko 18 120 9 360
Personlig pleie 14 520 8 760
Lek og fritid 25 680 14 280
Andre dagligvarer 3 600 2 880
Husholdningsartikler 4 800 4 440
Sum levekostnader 119 640 67 440
Andre kostnader:
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 60 000 60 000
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 15 000 10 000
Forsikringer 10 000 6 000
Husleie/Fellesutgifter 36 000 30 000
Strøm/annen energibruk 15 000 10 000
Telefon/mobil 15 000 7 500
Vedlikehold bolig 10 000 7 500
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 20 000 10 000
Andre utgifter 25 000 15 000
Sum andre kostnader 206 000 156 000
Sum kostnader totalt 529 717 325 479

 

Se også:

Les mer om boliglånsforskriften

Beregn selv hvor mye du kan låne

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.