Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hvor du får den laveste boligrenten før de kanskje går opp.

Setter Norges bank opp styringsrenten torsdag må vi regne med at de aller fleste setter opp renten. Normalt vil det ikke bli så store endringer i en rangering av bankene etter en endring. Det kan ta noen få uker før alle bankene har bestemt for hva de skal gjøre, slik at du ikke bør bestemme deg for ny långiver rett etter en økning i styringsrenten. 

Husk at å få lavere rente på boliglånet er ikke bare et spørsmål om å bytte bank. Det er også et spørsmål om få satt ned renten i den banken du har boliglånet.

Dette kan avgjøre renten

Hvilken långiver som er best for deg bestemmes av flere forhold:

 • Alder - er du under 34 år kan du få ungdomslån
 • Om du er medlem av en organisasjon - her er det mange avtaler som kan gi billigere lån.
 • Hvor stort lån du skal ha. Store lån prises ofte lavere enn mindre lån.
 • Hvor du bor. Sentrale strøk kan gi lavere rente, og/eller høyere belåning.
 • Hvor høy belåning du trenger. Høyere belåning kan gi høyere rente. Hvor grensen går er ulikt mellom de forskjellige långiverne.

Hvem som er billigst på boliglån til unge kan du se i denne artikkelen.

Her ser du de billigste fastrentelånene.

Type rentefastsettelse

Bankene har ulike måter å presentere rentene på.

 • Fast pris: Her får den renten som er oppgitt ut fra beløp og sikkerhet.
 • Fra-rente: Den laveste oppnåelige renten blir oppgitt. Men du kan bli tilbudt en rente som er høyere.
 • Individuell: Oppgitt rente er mer et normalnivå. Men du kan oppnå en betydelig lavere rente enn den oppgitte satsen.

For banker som opererer med individuelle satser må du prute, enten du har et lån eller skal ta opp et. Gjør du ikke det får du et unødvendig dyrt boliglån.

Hvilke banker som hører under de forskjellige kategoriene ser du i renteoversiktene nedenfor.

De billigste boliglånene

Her har vi tatt utgangspunkt i to forskjellige forutsetninger:

 • Et boliglån på 1 million kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi.
 • Et boliglån på 4 millioner kroner innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Du kan se på alle beløp og forskjellige sikkerhetsnivåer på Finn billigste boliglån.

Oversiktene er igjen delt i to. 

 • Långivere som du må ha tilknytning til for å få lån, som typisk er yrkesorganisasjoner eller pensjonskasser. 
 • Långivere som er åpne for alle.

I gjennomsnitt er renten mye lavere der du må ha tilknytning.  Lånet på 1 million innenfor 50 prosent av markedsverdi skiller det 0,61 prosent i effektiv rente. 

Lånet på 4 millioner innenfor 75 prosent av markedsverdi skiller det 0,45 prosent i effektiv rente.

Forskjellene i nominell rente er altså større for et lån på 1 million kroner enn på 4 millioner. Dette kommer av at mange långivere gir sin beste rentesats på lån fra 2 millioner kroner (eller større for noen).

Forskjellen i effektiv renten fra topp til bunn på et boliglån på 1 million kroner er 1,3 prosentpoeng. Forskjellen på et boliglån på 4 millioner kroner er på 0,7 prosentpoeng. I kroner gir dette en forskjell per år på 13.000 kroner og 28.000 kroner.

Dette er rentesatsene du kan få gjennom yrkesorganisasjoner og pensjonskasser

Det billigste lånet er i dag Statens Pensjonskasse med en nominell rente på 2,18 prosent. Du kan låne maksimalt 2 millioner kroner (4 millioner hvis dere er to) hvis dere har tilknytning.  Renten i SPK vil uansett gå opp fordi den er knyttet til Normrenten.   Denne renten vil være 2,50 prosent (effektivt) fra 1.november, slik at nominell rente vil bli 2,47 prosent i SPK. Da vil den havne lenger ned på listen.

På 1 million kroner er avtalen Norske Arkitekters Landsforbund og YS har med Gjensidige billigst med en effektiv rente på 2,47 prosent. Når lånet går opp til 75 prosent av markedsverdi øker renten med 0,1 prosentpoeng.

Akademikerne som har en avtale med Danske Bank har lavest rente på det største lånet. Nominell rente er 2,42 prosent i begge tilfeller. 

Juristforbundets avtale med Handelsbanken har samme vilår som Akademikerne.

LOfavør har laget en egen avtale med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Men også andre SpareBank 1-banker gir billigere lån til LO-medlemmer.

De som er åpne for alle:

Sbanken er den billigste banken på 1 million kroner i lån innenfor 50 prosent av markedsverdi. Den effektive renten er 2,55 prosent, noe som er så vidt over de beste långiverne der du må ha tilknytning. På 4 millioner kroner er de tredje billigst med en effektiv rente på 2,80 prosent.

Storebrand Bærekraftig Lån har den laveste renten på 4-millioners lånet med en effektiv rente på er nest lavest med en effektiv rente på 2,62 prosent (nominelt 2,56 prosent). På det minste lånet er de noe lengre ned på listen. Dette lånet gis opp til 70 prosent av markedsverdi (85 prosent hvis du har pensjon i Storebrand). I lånesøknaden går du gjennom en energimerking av boligen, og du må forplikte deg til å vurdere forbedringstiltak.

Landkreditt Bank den nest laveste renten på lånet på 4 millioner kroner. Den nominelle renten på 2,65 prosent, effektiv rente på 2,69 prosent. Dette er en Fra-rente, slik at ert tilbud du får ikke nødvendigvis ligger på dette nivået. Lånerenten avhenger også av beløpet. Skillene går ved 1 og 2 millioner kroner. 

Boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi:

I listene ser du nominell og effektiv rente. I tillegg er det opplyst om prisfastsettelsen i banken er av typen faste renter, fra-renter, eller veiledende satser.

Lån der du må ha tilknytning:

Bank Nom Eff Pris
Statens Pensjonskasse 2,18% 2,29% Åpen
NAL - Gjensidige 2,34% 2,47% Åpen
YS - Gjensidige 2,34% 2,47% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 2,32% 2,49% Fra
Akademikerne - Danske Bank 2,42% 2,54% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 2,42% 2,54% Åpen
Oslo Pensjonsforsikring 2,50% 2,58% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,45% 2,62% Fra
Sykepleierforbundet - DNB 2,54% 2,68% Åpen
Unio - Storebrand 2,69% 2,83% Åpen
NITO - Nordea 2,80% 3,01% Ind
KLP Banken 3,10% 3,24% Åpen

De andre bankene:

Dette er de 15 bankene med den laveste rentene.

Bank Nom Eff Pris
Sbanken 2,52% 2,55% Åpen
Fana Sparebank 2,45% 2,62% Fra
Gjensidige Bank 2,55% 2,71% Åpen
NORDirektebank 2,60% 2,72% Åpen
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,76% 2,80% Fra
Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,89% Fra
BN Bank 2,80% 2,95% Åpen
OBOS-banken 2,85% 2,98% Åpen
Nordea Premium 2,80% 3,01% Ind
Storebrand Bærekraftig lån 2,85% 3,02% Åpen
Sandnes Sparebank 2,80% 3,02% Fra
Landkreditt Bank 3,05% 3,11% Fra
SpareBank 1 Telemark 3,05% 3,24% Fra
Handelsbanken 3,05% 3,29% Ind
SpareBank 1 SMN 3,10% 3,31% Ind

Lån 4 millioner kroner, innenfor 75 prosent av markedsverdi

Først lånene der du må ha tilknytning:

Statens Pensjonskasse 2,18% 2,22% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 2,42% 2,47% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 2,42% 2,47% Åpen
NAL - Gjensidige 2,44% 2,49% Åpen
YS - Gjensidige 2,44% 2,49% Åpen
Oslo Pensjonsforsikring 2,50% 2,54% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 2,50% 2,57% Fra
Sykepleierforbundet - DNB 2,54% 2,60% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,55% 2,62% Fra
KLP Banken 2,75% 2,81% Åpen
Unio - Storebrand 2,75% 2,81% Åpen
NITO - Nordea 2,80% 2,88% Ind

For at du skal få 4 millioner kroner i lån i Statens Pensjonskasse kreves det at dere er to som låner sammen, og begge har rett på lån der.

De andre bankene:

Dette er de 15 bankene med den laveste rentene.

Bank Nom Eff Pris
Storebrand Bærekraftig lån 2,56% 2,62% Åpen
Landkreditt Bank 2,65% 2,69% Fra
Sbanken 2,77% 2,80% Åpen
NORDirektebank 2,75% 2,81% Åpen
BN Bank 2,80% 2,87% Åpen
Fana Sparebank 2,80% 2,87% Fra
Nordea Premium 2,80% 2,88% Ind
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,85% 2,89% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,85% 2,93% Fra
Gjensidige Bank 2,90% 2,97% Åpen
SpareBank 1 SR-Bank 2,99% 3,07% Fra
DNB 2,99% 3,07% Ind
Nordea 2,99% 3,08% Ind
SpareBank 1 BV 2,99% 3,08% Fra
Sparebanken Øst 2,99% 3,08% Fra

 

Se også:

Guide til boliglån

Slik får du det billigste boliglånet

Nyttige kalkulatorer til boliglån

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.