Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nå kan kostnadene i aksjefond ikke bare avhenge av hvilket aksjefond det er, men hvor du kjøper det.

Størrelsen på den årlige forvaltningskostnaden er på aksjefond er et viktig for avkastning du får. En økning på ett prosentpoeng i den årlige forvaltningskostnaden betyr ganske enkelt ett prosent lavere avkastning for deg.

I den senere tiden har Sbanken satt ned kostnaden på en hel rekke aksjefond (totalt omtrent 400 fond) som de er selgere av. I tillegg har KLP satt ned prisen på 7 av sine indeksfond. 

Selgere av aksjefond som Sbanken mottar provisjon for dette av fondsleverandøren. Sbanken har priset det slik at for indeksfond tar de 0,06 prosent, og for andre aksjefond tar de 0,30 prosent. Resten av provisjonen de mottar gis videre til kunden i form av lavere forvaltningshonorar (teknisk sett i form av andeler i aksjefondet).

For eksempel på DNB Global er kostnaden 1,40 prosent i året. Returprovisjonen er 0,70 prosent. Siden Sbanken tar fast 0,30 prosent på denne typen fond, blir det igjen 0,40 prosent til kunden. Det gjør da at den årlige forvaltningsprovisjonen blir satt ned fra 1,40 til 1,00 prosent. Et annet eksempel er Nordea Emerging Markets der kostnaden er 1,40 prosent. Returprovisjonen er 1,00 prosent, da blir kostnaden til kunden 1,30 prosent, som er 0,70 prosentpoeng lavere.

Kostnadene i norske aksjefond

Denne oversikten viser hva de forskjellige aksjefondene har i årlig forvaltningshonorar. I tillegg viser den hva Sbanken tar i årlig forvaltningshonorar, og forskjellen det er mellom den vanlige prisen og Sbanken.

Det er ikke alle aksjefond som Sbanken har i sitt sortiment, da står det ikke oppført noen kostnad for Sbanken.

Forskjellene mellom den vanlige kostnaden og det Sbanken tar, varierer fra -0,01 til 0,70 prosentpoeng.

For et par av indeksfondene er ikke Sbanken billigere, men koster 0,01 prosentpoeng mer.

Listen er alfabetisk satt opp etter fondsnavn. Indeksfondene har de laveste kostnadene, de kan du se i en oversikt lenger ned.

Fond FV ForvSB Forskj.
Alfred Berg Aktiv C 1,50 1,20 0,30
Alfred Berg Gambak 2,00 1,50 0,50
Alfred Berg Humanfond 1,20 1,02 0,18
Alfred Berg Indeks Classic 0,19 0,17 0,02
Alfred Berg Norge Classic 1,20 1,02 0,18
Arctic Norwegian Equities Class A 1,75 1,18 0,57
Arctic Norwegian Value Creation A 1,50 1,08 0,42
C WorldWide Norge 1,20    
Danske Invest Norge I 1,75    
Danske Invest Norge II 1,25    
Danske Invest Norge Vekst 1,75    
Delphi Norge 2,00 1,30 0,70
DNB Norge 1,40 1,00 0,40
DNB Norge (IV) R 0,75    
DNB Norge Indeks 0,20 0,21 -0,01
DNB Norge Selektiv 1,40 1,00 0,40
DNB Norge Selektiv (III) R 0,75    
DNB SMB 1,75 1,18 0,57
DNB SMB R 0,75    
Eika Norge 1,50 1,05 0,45
First Generator S 1,50    
First Norge Fokus 1,25    
First SMB 1,65 1,33 0,32
Fondsfinans Norge 1,00 1,00 0,00
Forte Norge 2,00 1,30 0,70
Forte Trønder 2,00 1,30 0,70
Handelsbanken Norge 2,00 1,30 0,70
Handelsbanken Norge Index 0,30    
Holberg Norge 1,50 1,05 0,45
KLP AksjeNorge 0,75 0,70 0,05
KLP AksjeNorge Indeks II 0,18 0,15 0,03
Landkreditt Utbytte 1,50    
Nordea Avkastning 1,50 1,05 0,45
Nordea Norge Verdi 1,50 1,05 0,45
Nordnet Superfond Norge 0,00    
Odin Norge C 1,50 1,05 0,45
Pareto Aksje Norge A 2,50 2,30 0,20
Pareto Aksje Norge B 2,00    
Pareto Investment Fund A 1,80    
Pluss Aksje 1,20    
Pluss Indeks 0,70    
Pluss Markedsverdi 0,90    
SEB Norway Focus Fund C 1,50    
SR-Bank Norge A 1,50    
Storebrand Indeks - Norge 0,20 0,21 -0,01
Storebrand Norge 1,50 1,05 0,45
Storebrand Optima Norge A 1,00    
Storebrand Vekst 2,00 1,80 0,20
Storebrand Verdi A 2,00 1,30 0,70

I Pareto Aksje Norge er det en resultatavhengig kostnad. Her er det lagt til en ekstra kostnad ut fra hva som kan forventes i fremtiden.

Kostnadene i globale aksjefond

Også her varierer kostnadsforskjellen mellom Sbanken og vanlig pris fra  -0,01 til 0,70 prosentpoeng.

Listen er alfabetisk satt opp etter fondsnavn.

Fond FV FVSb Forskj.
Alfred Berg Global Quant 1,00    
Arctic Global Equities A 1,75    
C WorldWide Globale Aksjer 1,40    
C Worldwide Stabile Aksjer 1,60    
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 1,60    
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 1,80    
Danske Invest Horisont Aksje 1,80    
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A 1,87    
Danske Invest Sicav SRI Global 0,53    
Delphi Global 2,00 1,30 0,70
Delphi Global N 1,00    
Delphi Global Valutasikret 2,02    
DNB Aktiv 100 1,40 1,10 0,30
DNB Global 1,40 1,00 0,40
DNB Global Indeks 0,20 0,21 -0,01
DNB Global Lavkarbon 0,60 0,49 0,11
Eika Global 1,50 1,05 0,45
Eika Spar 1,50 1,05 0,45
Fidelity Funds Gobal Focus A (USD) 1,92 1,33 0,59
Fidelity International 1,89 1,30 0,59
First Globalt Fokus 1,25    
Forte Global 2,00    
Fram Global 2,00    
Handelsbanken Aktiv 100 1,50    
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40 0,26 0,14
Handelsbanken Global Selektiv 1,85    
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 0,60    
Handelsbanken Global Tema 1,40    
Holberg Global A 1,50 1,05 0,45
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 0,27 0,20 0,07
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 0,30 0,22 0,08
KLP AksjeGlobal Indeks IV 0,25 0,17 0,08
KLP AksjeGlobal Indeks V 0,18 0,15 0,03
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 0,32 0,25 0,07
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 0,33 0,30 0,03
KLP AksjeVerden Indeks 0,25 0,16 0,09
KLP Framtid 0,22    
Landkreditt Aksje Global 1,25    
Nordea Aksjer Verden 1,58 1,13 0,45
Nordea Global Dividend Fund 1,50 1,05 0,45
Nordea Global Dividend Fund II 1,81    
Nordea Global Passive Fund A (NOK) 0,40    
Nordea Global Small Cap Fund 1,83    
Nordea Global Stars 1,83 1,37 0,46
Nordea QEP Global Quality 1,60    
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 1,50    
Nordea World (NOK) 2,00    
Norse Trend Global 2,00    
Odin Global C 1,50 1,05 0,45
Pareto Global A 2,50 2,10 0,40
Pareto Global B 1,60    
Pluss Utland Aksje 1,20    
Pluss Utland Etisk 1,20    
SEB Etisk Global Index 0,46 0,32 0,14
SEB Global Chance/Risk 1,75 1,11 0,64
SEB Global NOK 1,75    
Skagen Focus A 2,00    
Skagen Global A 1,50    
Skagen Insight A 2,00    
Skagen Select 100 1,41    
Skagen Vekst 1,10    
SPV Aksje 2,00    
SR-Bank Verden A 1,50    
SR-Utbytte A 1,75    
Storebrand AksjeSpar 1,00 0,81 0,19
Storebrand Global ESG A 0,40 0,37 0,03
Storebrand Global ESG Pluss A 0,40 0,36 0,04
Storebrand Global Indeks A 0,25 0,25 0,00
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 0,35 0,27 0,08
Storebrand Global Multifaktor 0,75 0,62 0,13
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 0,85    
Storebrand Global Solutions 0,75 0,62 0,13
Storebrand Global Value 0,75 0,62 0,13
Storebrand Indeks - Alle Markeder 0,30 0,29 0,01
Vekterfond Aksjer 1 1,30    

Indeksfondene er billigst

Indeksfond er konstruert for å følge referanseindeksen tettest mulig. Det er billig å forvalte denne typen fond, og derfor har de også den klart laveste kostnaden av aksjefondene.

Dette er indeksfondene som er i det norske markedet, og de som investerer globalt.

Oversikten viser hvilket minsteinnskudd som er gjeldende, årlig forvaltningsprovisjon, og hvilken indeks fondet skal følge.

Fond Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
Norge      
Nordnet Superfond Norge 100 0,00 OBX Index
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 OSEBX
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 OSEBX
DNB Norge Indeks 100 0,20 OSEBX
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 OSEBX
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 OSEBX
Pluss Indeks 50 000 0,70 OBX Index

Dette er de globale Indeksfondene:

Globale Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,18 KLP WRLD NOK
DNB Global Indeks 100 0,20 MSCI World Index
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25 KLP Global SRI (hedged to NOK)
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 MSCI All Country World Index
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,33 KLP World Small Cap NOK
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 100 0,35 MSCI World Net Hdg NOK
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index
Storebrand Global ESG A 100 0,40 MSCI World NR USD
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 MSCI World NR USD
SEB Etisk Global Index C 100 0,46 MSCI ACWI SRI NR USD
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria Index

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til aksjesparekonto.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.