Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få deler av mobilregningen og bredbåndskostnadene dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Med et stadig mer fleksibelt arbeidsliv, er det naturlig at mange får dekket mobilkostnader og bredbånd av arbeidsgiver.

Reglene for dekning av såkalte elektroniske kommunikasjonstjenester gjør det spesielt gunstig å få dekket alle kostnader til mobiltelefon, telefoni og bredbånd av arbeidsgiver.

Du blir skattepliktig (etter sjablonmetoden, som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen) hvis du bruker telefonen privat utenfor arbeidstid. Du må legge igjen telefonen hvis du skal unngå dette. Alternativet er å føre bevis for at du ikke bruker telefonen privat selv om du tar den med hjem, men her er det strenge krav.

Skattefritt ut over 7000 kroner

Beløp du får dekket ut over 7000 kroner er skattefritt. Med de tjenestene som inngår i det som kalles elektronisk kommunikasjon vil kostnadene fort gå langt over dette nivået.

Innenfor begrepet elektronisk kommunikasjon menes:

  • Bredbånd (internett-tilknytning)
  • IP/Bredbåandstelefoni
  • Fasttelefon (ISDN eller analog linje)
  • Mobiltelefon
  • Mobilt tilgang til datakommunikasjon

Reglene gjelder uavhengig av statens satser, og den skattemessige fordelen fastsettes etter faste regler.

Sjablonmetoden

Metoden brukes uavhengig av om regningen sendes direkte til arbeidsgiver, eller du får den dekket. Hvis arbeidstageren betaler, må han dokumentere at kostnaden minst er like høy som arbeidsgiver dekker.

Hvis du mottar én av tjenestene fra arbeidsgiver, vil du skattlegges for tjenestens verdi mellom 1.000 kroner og 5.000 kroner. Hvis du for eksempel får dekket 4.500 kroner, blir den skattepliktige fordelen 3.500 kroner (4.500 kroner minus 1.000 kroner). De første 1.000 er altså skattefrie. Du kan ikke få en større fordel enn 4.000 kroner.

Hvis du har to eller flere tjenester, skal du skattlegges for tjenestenes verdi for et beløp mellom 1.000 og 7.000 kroner. Maksimal grunnlag for beskatning blir dermed 6.000 kroner.

Hva du får i skatt avhenger av marginalskatten din. Tabellen viser hva skatten blir ved maksimal fordelsbeskatning (grunnlag 4.000 og 6.000 kroner).

         
    Marginalskatter
  Skattesats 35,80 % 44,80 % 47,80 %
  En tjeneste 1 432 1 792 1 912
  To eller flere 2 148 2 688 2 868

Hvis du for eksempel får mobiltelefonen din dekket, blir skatten 1.792 kroner hvis du er i første toppskattetrinn (471.200 til 765.800 kroner i 2011). Hvis du får dekket både fasttelefon og mobiltelefonen, kan ikke skatten bli høyere enn 2.688 kroner på dette skattetrinnet.

Hvis du betaler en egenandel, blir denne trukket fra det skattepliktige beløpet. Får du dekket mobiltelefonen med en kostnad på 9.000 kroner, og du betaler selv 2.500 kroner, får du en skattepliktig fordel på 1.500 kroner (4.000 kroner i fordel, fratrukket egenbetalingen på 2.500 kroner).

Det mest lønnsomme er å få dekket alle tjenestene av arbeidsgiver. Alle kostnader som er dekkes over 7.000 kroner er i praksis skattefri inntekt for deg.

Selvstendig næringsdrivende

Reglene gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

Det kan ikke trekkes høyere kostnader enn det som kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver for lønnsmottakere.

Konsekvensen av dette er at det ikke er fradragsrett for beløp mellom 1.000 kroner og 5.000 kroner for én tjeneste. For to tjenester er det ikke fradragsrett for beløp mellom 1.000 kroner og 7.000 kroner. Med kostnader på 15.000 kroner, og to tjenester blir fradragsretten 9.000 kroner.

 

Se også:

Kommunikasjonsskatten