Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I løpet av sommeren har bankene satt ned renten på fastrentelån med 10 års binding med opp til 0,75 prosentpoeng. 

Nesten alle bankene har satt ned renten med 10 års binding, spesielt i de siste par ukene har nedgangen vært stor. En god del har satt ned renten på lån med 5 års binding. På lån med tre års binding er det få endringer.

Her har vi sammenlignet den effektive renter før sommeren med dagens nivå, for de fem billigste lånene. Her har fallet vært på hele 0,63 prosentpoeng for lån med 10 års binding. Det er svært mye på så kort tid.

Binding Effektiv nå Endring
10 år 2,74% -0,63%
5 år 2,72% -0,26%
3 år 2,63% -0,08%

Tok du opp en lån med 10 års binding før sommeren som var 0,63 prosentpoeng høyere enn i dag, har du tapt en god del penger. med et lån på 2 millioner kroner vil lånet koste 126.000 kroner mer (98.280 kroner etter skatt).

Les: Guide til fastrentelån

Renten med 10 års binding

På fastrentelån vet du eksakt hva du vil tape. Med 10 års binding vet du at forskjellene vil vare i 10 år. I tabellen under er det med en kolonne som viser hvor stor forskjellen i kroner blir i løpet av 10 år, med 2 millioner kroner i lån. Fra billigste til dyreste er det en forskjell på 154.000 kroner. Forskjellen fra billigste til nest billigste er 23.000 kroner.

Forskjellen kroner bestemmes av forskjellene i den nominelle renten ganget med renteforskjellen (her er det forutsatt at det ikke betales avdrag), i tillegg kommer forskjeller i etableringsgebyret, og forskjellen i det månedlige termingebyret.

Storebrand Bank var den første som satte ned tiårsrenten til et lavt nivå med 2,49 prosent (2,59 prosent effektivt. Etterhvert har flere nærmet seg, men Storebrand er fremdeles billigst. Renten er den samme på lån med tre års binding. De er ellers den eneste banken som ikke tilbyr 5 års binding. Til gjengjeld er de den eneste banken som tilbyr 20 års binding, der den nominelle renten er 0,4 prosentpoeng over den med ti års binding. Her er det verdt å merke seg at renten på fastrentelånet er (3 og 10 år) har den samme renten som den billigste flytende renten Storebrand tilbyr (Bærekraftig boliglån på lån fra 4 millioner kroner). På boliglån for Helkunder er den laveste flytende renten 3,35 prosent.

Her er det verdt å merke seg at renten på fastrentelånet er (3 og 10 år) har den samme renten som den billigste flytende renten Storebrand tilbyr (Bærekraftig boliglån på lån fra 4 millioner kroner). På boliglån for Helkunder er den laveste flytende renten 3,35 prosent.

I kalkulatoren Finn billigste fastrentelån kan du se hele listen på forskjellige beløp, med forskjellige bindingstider.

Bank Nom. Eff. Forskjell
Storebrand Bank 2,49% 2,59% 0
KLP Banken 2,60% 2,71% 23 100
SpareBank 1 SR-Bank 2,59% 2,72% 23 550
Akademikerne - Danske Bank 2,75% 2,83% 49 650
DNB 2,75% 2,86% 52 725
SpareBank 1 Telemark 2,75% 2,86% 53 250
Nordea Premium 2,75% 2,87% 54 550
Sparebanken Sør 2,75% 2,88% 55 550
Nordea 2,80% 2,93% 64 550
Danske Bank 2,85% 2,95% 71 850
SpareBank 1 Østlandet 2,85% 2,96% 72 250
Sandnes Sparebank 2,85% 2,98% 75 150
OBOS Banken 2,90% 2,99% 79 950
SpareBank 1 Nord-Norge 2,85% 2,99% 76 450
Fana Sparebank 2,95% 3,06% 92 250
Sparebanken Vest 2,95% 3,07% 93 350
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,00% 3,12% 103 250
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,00% 3,12% 103 400
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,10% 3,21% 122 250
SpareBank 1 Modum 3,10% 3,23% 123 850
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,15% 3,28% 133 750
Sparebank 1 SMN 3,25% 3,38% 154 100

Her kan du se hvilke banker som er billigst på lån med flytende rente.

Best på 3 og fem års binding

Dette er bankene med de laveste rentene på de to bindingstidene. Effektiv rente er regnet av 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid.

Det er Akademikerne (i Danske Bank) som har den laveste renten både med 3 og 5 års binding. Renten i KLP Banken er så godt som lik, men du må ha tilknytning for å få lån.

Sandnes Sparebank er også på samme rentenivå som de beste med 5 års binding. Denne banken er den eneste sammen med SpareBank 1 Østlandet som gir kundeutbytte etter hvor store lån og innskudd kunden har. I 2019 (basert på året 2018) fikke kundene 0,26 prosent av lån og innskudd (maksimert til 2 millioner for både lån og innskudd). 

5 års binding
Bank Nom. Eff.
Akademikerne - Danske Bank 2,60% 2,68%
KLP Banken 2,60% 2,71%
Sandnes Sparebank 2,59% 2,72%
SpareBank 1 SR-Bank 2,59% 2,72%
Nordea Premium 2,65% 2,77%

 

3 års binding
Bank Nom. Eff.
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,58%
Storebrand Bank 2,49% 2,59%
KLP Banken 2,49% 2,60%
OBOS Banken 2,60% 2,68%
YS - Gjensidige 2,60% 2,69%

 

Se også:

Skal du velge fast eller flytende rente?

Markedsoversikter:

Finn billigste fastrentelån.

Finn billigste boliglån med flytende rente

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.