Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Følger du kredittkortets krav til minstebetaling tar det lang tid før det er nedbetalt.

Når du har et kredittkort får du i utgangspunktet hele saldoen å betale. Men samtidig blir det oppgitt et minstebeløp å betale. Dette er da det beløpet mange betaler.

Et minstebeløp er et viss prosent av saldoen på kredittkortet. Dette varierer fra 3 til 4 prosent. I tillegg er det et absolutt minstebeløp oppgitt i kroner. Dette varierer mellom 250 og 400 kroner. Hvis for eksempel saldoen er 50.000 kroner er 3 prosent av dette 1500 kroner. Hvis minstebeløpet i kroner er 250, er det 1500 kroner som er minstebetalingen. Hvis saldoen i stedet er 5.000 kroner er 3 prosent av dette 150 kroner, da vil minstebeløpet bli 250 kroner.

Se: Finn beste kredittkort

Så lang tid tar det å nedbetale kredittkortet til null

Hvor lang tid det tar avhenger av tre forhold:

  • Renten på kredittkortet
  • Minimum månedsbeløp i prosent
  • Absolutt minstebeløp i kroner

Hvis renten på kredittkortet er 22 prosent, er det ikke mye igjen til å nedbetale på kredittkortgjelden. Det blir bare litt i overkant av tredjeparten av månedsbeløpet.

Under har vi beregnet hvor lang tid det tar å nedbetale kredittkortgjelden på tre beløp, og to rentesatser.

I tabellen er det oppgitt antall år det tar å nedbetale kredittkortgjelden ved å følge minstebetalingene hele veien. Det er forutsatt at 3 prosent av saldoen skal betales månedlig, absolutt minstebeløp er 250 kroner.

Her ser du at med 100.000 kroner i gjeld, og en rente på 22 prosent, tar det 22 år å nedbetale kredittkortgjelden.

Hvis det første minimumsbeløpet hadde vært betalt i hele perioden, ville nedbetalingstiden i stedet vært 45 måneder (3,75 år) med 16 prosent rente. Med 22 prosent ville tiden vært 52 måneder. Dette gjelder for alle beløp.

Gjeld 16,00% 22,00%
20 000 8,1 år
10,6 år
50 000 12,6 år
17,1 år
100 000 16,1 år 22,0 år

 Totalt vil du betale dette i renter l løpet av perioden. Med 100.000 kroner i kredittkortgjeld må du betale 148.711 kroner i renter.

Gjeld 16,00% 22,00%
20 000 12 095 22 997
50 000 36 094 70 140
100 000 76 094 148 711

Gjennomsnittlig gjeld vil være godt under halvparten fordi avdragene er større i starten. Med 100.000 kroner vil gjennomsnittlig saldo være i overkant av 30.000 kroner.

Kalkulator for nedbetaling av kredittkort

I denne kalkulatoren kan du beregne dette:

  • Hvor lang tid det tar før lånet er nedbetalt med et valgt månedlig beløp
  • Hvor lang tid det tar før lånet er nedbetalt med minstebeløpet
  • Hvor mye du totalt har betalt i renter

Her finner du kredittkortnedbetalings-kalkulatoren.

Minstebeløpene på kredittkortene

Denne oversikten viser minstebeløpet i prosent og minstebeløp i kroner for de forskjellige kredittkortene.

I tillegg hvor lang tid det tar å nedbetale en kredittkortgjeld på 50.000 kroner med minstebeløpet i hele perioden.

Flertallet av kredittkortene har en maksimal kreditt på 100.000 kroner eller over. Noen har maksimalt 50.000 kroner.

Her kan du se en renteoversikt over alle kredittkortene.

Tabellen er sortert etter hvor mange år det tar å tilbakebetale kredittkortgjelden.

I Mastercard Gold vil det ta 20,3 år å tilbakebetale gjelden med minstebetalingen. Det er et lavt minimum kronebeløp som gjør dette. Hadde for eksempel minstebeløpet økt til 250 kroner, ville tilbakebetalingstiden gått ned med 3,5 år til 16,8 år.

Santander Red har kortest tilbakebetalingstid. Grunnen til det er en høy tilbakebetalingsprosent, og en lav rente (i kredittkort-sammenheng),

Kredittkort Prosent Fast År
Mastercard Gold 3,00% 150 20,3
Circle K MasterCard 3,00% 250 17,7
Shell MasterCard 3,00% 250 17,7
Trumf Visa kredittkort 3,00% 250 17,7
Esso MasterCard 3,00% 300 16,6
365 Direkte 3,00% 250 16,5
Kredittkort for medlemmer (BBL) 3,47% 150 15,6
Remember Kredittkort 3,47% 150 15,6
NSF Mastercard 3,00% 200 15,5
Ikano Visa 3,00% 250 15,5
Komplett Bank MasterCard 3,00% 300 15,3
Danske Bank Basis MasterCard 3,00% 250 14,8
Monocard 3,00% 300 14,8
Coop Mastercard 3,00% 400 14,3
Landkreditt Bank MasterCard 3,00% 300 14,0
Storebrand Bank Kredittkort 3,00% 300 13,6
Eika Gold 3,50% 250 13,1
NAF Xtra 3,50% 250 13,1
BN Bank Kredittkort 3,50% 250 12,9
Sparebank 1 MasterCard 3,50% 250 12,9
LO favør MasterCard 3,20% 250 12,8
DNB MasterCard 3,50% 200 12,7
Akademikerkortet 3,00% 250 12,6
KLP Kredittkort 3,00% 300 12,5
Credits Visa 3,30% 300 12,2
Nordea Gold 3,50% 250 11,6
Bank Norwegian Kredittkort 3,50% 300 11,5
Pre Organisasjonskort 3,50% 200 11,3
Handelsbanken Gold 3,50% 250 11,2
Fana Sparebank Kredittkort 3,00% 300 10,8
Sbanken Kredittkort 3,00% 400 10,7
Liverpool FC MasterCard 4,00% 250 10,6
OBOS Kredittkort 3,65% 300 10,3
Manchester United Visa 4,00% 300 9,9
Santander Flexi Visa 4,00% 300 9,9
SAS EuroBonus Mastercard 5,00% 100 9,9
Gebyrfri VISA 4,00% 300 9,6
yA Kredittkort 4,00% 400 9,3
VIP Credit Card 4,00% 400 8,7
Supreme Card 5,00% 150 8,6
Santander Red 4,00% 300 8,2

Mastecard Gold er et kredittkort fra EnterCard som tilbys av disse bankene: Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Voss Sparebank

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort