Bankene har forskjellige metoder for rentefastsettelse. I mange av dem kan du forhandle ned renten.

Når du skal finne det billigste boliglånet må du først vite hvordan bankene fastsetter renten.

Du kan dele rentefastsettelsen inn i tre typer:

  • Du vet på forhånd hva renten er, den avhenger bare av sikkerhet og lånestørrelse. Alle får altså samme rente med samme sikkerhet og lånestørrelse.
  • Bankene oppgir den laveste renten kalt Fra-rente. Men det er ikke sikkert at du blir tilbudt den laveste renten, du må derfor først søke for å vite hva du blir tilbudt av rente
  • Bankene oppgir en veiledende eller typisk rente. Disse bankene har individuell rentefastsettelse, og du må søke for å få et tilbud.

I praksis er det ikke stor forskjell mellom de to sistnevnte alternativene. Du må uansett sende inn en søknad før du får vite den endelige renten.

For konkurransens del i markedet for boliglån er det viktig at mange banker sørger for at konkurransen fungerer. Dette gjøres best med å ha åpne renter.

Renteoversikten - inndelt i kategorier

Her er renteoversikten delt inn i fire kategorier. Den åpne kategorien er delt i to ved at lån der du må ha tilknytning er skilt ut.

Innenfor hver av kategoriene er listen sortert etter effektiv rente. Denne gjelder for et boliglån på 2 millioner kroner, nedbetalt på 15 år som en annuitet.

Rentene er i gjennomsnitt lavest der du må ha tilknytning. Deretter i den åpne gruppen, som konkurrerer på pris. Individuell prising har de høyeste satsene, noe som er naturlig siden dette ikke er de lavest oppnåelige prisene. 

Her må du ha tilknytning - prisene er åpne
Bank Nominelt Effektivt Rente
Statens Pensjonskasse 2,08% 2,15% Fast
YS - Gjensidige 2,09% 2,17% Fast
Akademikerne - Danske Bank 2,17% 2,24% Fast
Juristforbundet - Handelsbanken 2,17% 2,24% Fast
Tekna - Danske Bank 2,17% 2,24% Fast
Oslo Pensjonsforsikring 2,30% 2,35% Fast
Sykepleierforbundet - DNB 2,29% 2,37% Fast
Unio - Storebrand 2,34% 2,42% Fast
KLP Banken 2,65% 2,73% Fast
Gjennomsnitt 2,25% 2,32%
Prisene er åpne
Sbanken 2,28% 2,30% Fast
Gjensidige Bank 2,30% 2,39% Fast
NORDirektebank 2,40% 2,47% Fast
BN Bank 2,45% 2,52% Fast
Storebrand Bærekraftig lån 2,44% 2,53% Fast
OBOS-banken 2,50% 2,58% Fast
Storebrand Bank 3,10% 3,21% Fast
Gjennomsnitt 2,50% 2,57%
Fra-renter: Du må først få et tilbud
Fana Sparebank 2,20% 2,29% Fra
Landkreditt Bank 2,40% 2,43% Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,52% 2,55% Fra
Din Bank (Spb Øst) 2,52% 2,55% Fra
Sandnes Sparebank 2,55% 2,67% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,70% 2,81% Fra
SpareBank 1 SR-Bank 2,75% 2,86% Fra
SpareBank 1 Østlandet 2,85% 2,96% Fra
Sparebanken Sør 2,85% 2,98% Fra
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,90% 3,02% Fra
SpareBank 1 BV 2,95% 3,07% Fra
Sparebanken Vest 2,99% 3,11% Fra
Gjennomsnitt 2,68% 2,77%
Individuell prising: Du må først få et tilbud
Nordea Premium 2,55% 2,67% Ind
Handelsbanken 2,55% 2,68% Ind
Nordea 2,85% 2,98% Ind
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,99% 3,10% Ind
DNB 3,00% 3,12% Ind
Danske Bank 3,00% 3,12% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 3,00% 3,14% Ind
SpareBank 1 SMN 3,30% 3,43% Ind
Gjennomsnitt 2,91% 3,03%

Av de som har individuell prissetting er det tre som har en avtale med en yrkesorganisasjon med klart lavere priser enn renten som oppgis. Både Danske Bank, DNB, og Handelsbanken gir lave renter til yrkesorganisasjoner. Da ser du hva bunnivået til disse bankene er.

Renteoversikt; Finn billigste boliglån

I renteoversikten Finn beste boliglån ser du hva slags rentefastsettelse som bankene bruker. Der legges du inn beløp og hvilken sikkerhet du har i bolig og får opp en rangering ut fra disse opplysningene.

Da får du opp de gunstigste långiverne med åpen prissetting. Så får vurdere hvor mange av bankene med Fra-renter og individuell prissetting du skal søke lån i.

Et eksempel på et valg

I dette eksemplet kan du se hvordan du kan velge den gunstigste långiveren.

Dette er eksempelkunden:

  • Boliglånet er i dag i en bank som har individuell prising
  • Alder 45 år
  • Renten er nominelt 2,90 prosent
  • Lånet er på 3 millioner kroner
  • Er ikke medlem i en yrkesorganisasjon
  • Lånet ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi

I denne banken kan du altså forhandle ned renten. Og med en rente på 2,90 prosent er det rom for en kraftig reduksjon av renten for at denne banken skal være konkurransedyktig. I individuelt prisede banker får du som oftest ikke de laveste renten uten å jobbe litt for det.

Før du setter i gang forhandlingene må du først sjekke hva du kan oppnå hos andre långivere.

Gå først inn på Finn beste boliglån og legg inn 2 millioner kroner, og velg sikkerhetsgrad på 60.

Det gir dette resultatet med de effektive rentene (viser de 15 laveste rentene). I kolonne 2 oppgis det hvilken rentefastsettelse långiveren har. Vi har lagt til en kommentar til høyre.

Långiver Rente Pris Kommentar
Statens Pensjonskasse 2,15% Åpen Ikke tilknytning
Akademikerne - Danske Bank 2,24% Åpen Ikke tilknytning
Juristforbundet - Handelsbanken 2,24% Åpen Ikke tilknytning
Tekna - Danske Bank 2,24% Åpen Ikke tilknytning
Fana Sparebank 2,29% Fra Få et tilbud.
Sbanken 2,30% Åpen Dette er prisen
Oslo Pensjonsforsikring 2,35% Åpen Ikke tilknytning
Sykepleierforbundet - DNB 2,37% Åpen Ikke tilknytning
Gjensidige Bank 2,39% Åpen Dette er prisen
Landkreditt Bank 2,43% Fra Få et tilbud.
NORDirektebank 2,47% Åpen Dette er prisen
BN Bank 2,52% Åpen Dette er prisen
Storebrand Bærekraftig lån 2,53% Åpen Dette er prisen
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,55% Fra Få et tilbud.
Din Bank (Spb Øst) 2,55% Fra Få et tilbud.

De laveste renten gis gjennom organisasjoner du ikke har tilknytning til. Fana Sparebank har den laveste renten som er åpen for alle. Men dette er en Fra-rente, slik at du ikke kan ta det for gitt at du får tilbud om denne renten før du har fått det bekreftet med en søknad.

Sbanken har her den laveste renten der du vet hvilken rente du får. Etter det må du ned til Landkreditt (Fra-rente) og NORDirektebank med åpen rente.

Etter å ha avklart dette går du videre med den banken du har.  Du bør da minst få satt ned renten med 0,50 prosentpoeng for at denne banken skal komme likt ut med Sbanken. Etter å ha fått et nytt tilbud fra egen bank, kan du vurdere om du skal flytte over lånet.

Endringer i forutsetningene:

Hvis lånet ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi og er på 3 millioner kroner ser resultatet litt annerledes ut. Da er det Landkreditt som ligger lavest av bankene som er tilgjengelig for alle, med en effektiv rente på 2,43 prosent. Dette er en Fra-rente, slik at du må søke for å få den lave renten bekreftet.

Deretter følger tre banker ligger temmelig likt; Sbanken, NORDirektebank, og Storebrand Bærekraftig Lån. I alle disse bankene er det en åpen prissetting, slik at du vet hva du får.

Se også:

Guide til boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.