Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi har testet 70 banker, finansieringsselskap, og kredittkort og sjekket hvor du får de dyreste og billigste lånene på 10.000 kroner.

Små lån uten noen form for sikkerhet er dyre. Den effektive renten ligger i området 16 til 180 prosent effektiv rente.

Regnet i kroner har lånene en rentekostnad fra 745 kroner 6.688 kroner. En forskjell på 5.945 kroner på bare ett år.

Når du skal låne 10.000 kroner har du tre alternativer:

  • Forbrukslån i bank
  • Forbrukslån i finansieringsselskaper
  • Kredittkort

Gebyrene har stor betydning for hvordan de forskjellige långiverne kommer ut av sammenligningen. Et etableringsgebyr på for eksempel 500 kroner øker den effektive renten med rundt 12 til 14 prosent.

Kredittkort

I kredittkort er det enkelt å regne ut kostnadene. Alle kostnader er faste, det er ingen individuell vurdering ved rentefastsettelsen.

Det er aldri noe etableringsgebyr for å ta ut penger på et kredittkort. Noen få kredittkort har et årsgebyr, noen få andre tar et termingebyr.

I mange kredittkort kan du overføre et beløp til kontoen. Dette koster 1 til 2 prosent av overføringsbeløpet. Dette kan du betrakte som et etableringsgebyr.

Forbrukslån i finansieringsselskaper

Renten på forbrukslån blir alltid individuelt bestemt. Renten oppgis i de fleste tilfellene i et intervall fra for eksempel 8,0 prosent til 20 prosent. Hvilken rente du får tilbud om får du ikke vite før du har søkt.

Det er tre rentesatser som man kan se på:

  • Laveste rente
  • Den vanligste renten. Dette er gjennomsnittet av renten som gis
  • Den høyeste renten

På små lån vil du i gjennomsnitt få tilbud om en mye høyere renten enn ved store lån. I undersøkelsen har vi sett på hva du i verste fall vil få tilbud om, nemlig den høyeste.

Forbrukslån banker

Her gjelder mye av det samme som under finansieringsselskaper

For eksempel er Bank Norwegian en svært stor aktør på dette markedet. Men alle banker kan gi forbrukslån.

Om undersøkelsen

Her har vi sett på et lån på 10.000 kroner, som skal tilbakebetales over ett år.

For banker og finansieringsselskaper har vi sett på den høyeste renten som blir oppgitt. Det er dermed ikke sikkert at det er denne rentesatsen du blir tilbudt, det er jo en individuell vurdering.

Det er tatt med långivere som gir lån ned til 10.000 kroner. Det er en del långivere som har en høyere grense enn dette for å gi lån. De er altså ikke med.

Vi har bare tatt med selskaper som gir lånene. Det er en hærskare av selskaper som formidler lånene, men ingen av disse er med siden det ikke er de som bestemmer lånerenten.

Om resultatene

Långiverne som er med tilbyr lån ned til 10.000 kroner. Dette er veldig ofte det laveste beløpet som lånes ut. Noen långivere har lavere minstebeløp enn dette.

Kronebeløpet i tabellen er regnet av 5.000 kroner, altså halvparten av 10.000 kroner siden lånet nedbetales på ett år.

Effektiv rente er regnet ut fra at lånet nedbetales som en annuitet på 12 måneder.

Det forutsettes at det brukes e-faktura hvis det har betydning for termingebyret.

Hvis du skal overføre penger fra et kredittkort til bankkontoen din, tar de fleste et gebyr for dette. Et normalnivå er 1 prosent pluss 30 kroner. Med 10.000 kroner i overføring koster dette 130 kroner.

Billigste långivere

Alle de billigste långiverne er kredittkort. Grunnen er ganske enkelt at de fleste av disse verken har et etableringsgebyr eller termingebyrer. Og det har stor betydning på små lån.

Santander har den laveste effektive renten med 15,95 prosent. Den nominelle renten er 14,89 prosent. Santander Red tar et gebyr på 1 prosent pluss 30 kroner for å overføre til konto. Tas det hensyn til dette blir den effektive renten 18,86 prosent.

På delt andreplass kommer det to kredittkort som er et tilbud til organisasjonsmedlemmer. Akademikerkortet (driftet av Danske Bank) er for medlemmer av Akademikerne. Pre Organisasjonskort tilbys til medlemmer i NITO, Politiets Fellesforbund, Utdanningsforbundet, og YS. Den nominelle renten er 15,9 prosent. Det er ingen overføringsgebyr til konto.

Både DNB og Nordea har lave nominelle renter (til forbrukslån å være). Alle som søker får den samme renten, så fremt lånet blir innvilget. Disse to er dermed av de få bankene eller finansieringsselskapene som tilbyr en gitt rente til alle.

DNB har en nominell rente på 12 prosent, og et etableringsgebyr på 500 kroner. Null i termingebyr ved e-faktura. DNB vil få en lavere effektiv rente enn Santander Red når lånet er nærmere 35.000 kroner med ett års tilbakebetalingstid. Størrelsen går nedover med lengre tilbakebetalingstid.

Nordea har en lavere nominell rente med 9,9 prosent, men med høyere gebyrer enn DNB. Etableringsgebyret er 1.000 kroner, og termingebyrene er på 780 kroner i året. For at Nordea skal få en lavere effektiv rente enn Santander Red må lånebeløpet opp i 60.000 kroner med en tilbakebetalingstid på ett år. Med 2 års tilbakebetalingstid er den effektive renten omtrent lik ved 45.000 kroner.

De dyreste

De to dyreste långiverne er Ferratum Bank og Folkia. Her er det tatt utgangspunkt i låneeksemplene på nettsidene. Ferratum er suverent dyrest. Kvaliteten på informasjonen på nettsidene er heller dårlig, slik at den effektive renten som vi oppgir er nok ikke den høyeste mulige.

Under har vi tatt med noen tekstblokker fra Ferratum i kursiv:

Eksempel når du bruker kalkulatoren: Basert på et lån på 10.000 kr over 3 mnd, betalt tilbake i like store avdrag

Når du bruker lånekalkulatoren viser eksemplet en tilbakebetalingstid på 2,5 år. Det er den tilbakebetalingsplanen (som ser veldig rar ut) som vi har basert den effektive renten på.

Låne eksempel ordinære vilkår: Et lån på 20.000 kr får en total kostnad á 13.550 kr dersom det betales tilbake 20.000 kr i like store beløp over 12 mnd, totalt 33.550. Effektiv rente 258,02%

Denne teksten gir ikke noen mening i det hele tatt.

Resultatlisten

Kredittkortene er lagt inn i rødt. De andre i svart. Tabellen er sortert etter effektiv rente.

Utlåner Effektivt Kostnad
Santander Red 15,95% 745
Akademikerkortet 17,11% 795
Pre Organisasjonskort 17,11% 795
Sbanken Kredittkort 18,00% 834
Cresco Gold 19,33% 890
Santander C. Bank 19,44% 895
LO favør MasterCard 19,92% 915
Cresco Car Premium 20,98% 960
DNB MasterCard 20,98% 960
OBOS Kredittkort 20,98% 960
Storebrand Bank Kredittkort 20,98% 960
Danske Bank Basis MasterCard 21,27% 972
Landkreditt Bank MasterCard 21,70% 990
Credits Visa 21,82% 995
Optin Bank 21,82% 995
Nordea Gold 21,94% 1 000
Ikano Visa 22,28% 1 014
Gebyrfri VISA 22,44% 1 021
Bank Norwegian Kredittkort 22,53% 1 025
VIP Credit Card 22,90% 1 040
yA Kredittkort 22,90% 1 040
365 Direkte 23,63% 1 070
Komplett Bank MasterCard 23,63% 1 070
Manchester United Visa 23,75% 1 075
Pangea Ecocard 23,75% 1 075
Santander Flexi Visa 23,75% 1 075
YX Visa kredittkort 23,75% 1 075
Liverpool FC MasterCard 23,87% 1 080
BN Bank Kredittkort 23,90% 1 081
Kredittkort for medlemmer (BBL) 23,90% 1 081
Mastercard Gold 23,90% 1 081
re:member Kredittkort 23,90% 1 081
Sparebank 1 MasterCard 23,90% 1 081
Eika Gold 24,31% 1 098
NAF Xtra 24,31% 1 098
DNB 18,39% 1 100
Circle K MasterCard 24,97% 1 125
Trumf Visa kredittkort 24,97% 1 125
Coop Mastercard 25,09% 1 130
Eurocard Gold Tilleggskort 27,70% 1 235
SAS EuroBonus Mastercard 30,22% 1 335
NSF Mastercard 30,60% 1 350
Bank Norwegian 26,32% 1 360
Monocard 31,71% 1 393
Supreme Card 32,88% 1 439
Esso MasterCard 32,92% 1 440
Thorn Privat Finans 30,60% 1 620
Eika Smålån 26,08% 1 645
Shell MasterCard 38,88% 1 665
Frogtail 31,37% 1 765
Monobank 33,44% 1 925
Komplett Bank 39,29% 2 115
Express Bank 37,59% 2 135
Nordea 31,50% 2 275
re:member 38,28% 2 288
Resurs Bank 38,24% 2 313
Nordax Bank 38,01% 2 320
Instabank 39,55% 2 380
Sparebanken Sogn og Fjordane 37,34% 2 408
Easybank 40,79% 2 420
SpareBank 1 SR-Bank 39,56% 2 585
SpareBank 1 BV 40,38% 2 615
Gjensidige Bank 43,83% 2 620
Opp Finans 43,83% 2 620
BB Finans 45,23% 2 640
SpareBank 1 SMN 41,20% 2 675
SpareBank 1 Nord-Norge 44,67% 2 925
Folkia 93,57% 3 840
Ferratum Bank 178,70% 6 688

 

SpareBank 1-bankene: Her er det brukt den laveste satsen som tilbys. De oppgir ikke andre satser. Til tross for dette er de blant de aller dyreste på grunn av høye gebyrer.

Eika Smålån: Mange av Eika-bankene tilbyr dette lånet. Disse vilkårene gjelder derfor for de fleste av Eika-bankene.

 

Se også:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av kredittkortene blir.

Kredittkort - renter
Oversikt over rentene til de forskjellige kredittkortene.

Finn billigste forbrukslån
Det er blant disse långiverne du finner det billigste forbrukslånet.