Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene steg med 1,4 prosent i 2018 hele landet, sett under ett for alle boligtyper.

 I 2018 steg boligprisene i de fleste stedene i landet mindre enn hva lønningene steg med. 

Utviklingen i boligpriser de siste årene

Her har vi sett på hvilken prisendring boliger har hatt det siste året, de siste fem årene, og de siste 10 årene.

Dette er gjort for gjennomsnitt for hele landet, leiligheter, og eneboliger.

Boligprisutvikling alle typer boliger

I det siste året er det Sør-Østlandet (Telemark, Vestfold, Østfold) som har hatt den beste prisutviklingen med 3,9 prosent stigning.

Dårligst utvikling har det vært i Stavanger med minus 0,8 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 1,4% 24% 64%
Oslo med Bærum 0,9% 42% 96%
Stavanger -0,8% -8% 29%
Bergen 0,1% 16% 60%
Trondheim 0,5% 21% 76%
Akershus utenom Bærum 1,1% 37% 79%
Sør-Østlandet 3,9% 29% 64%
Hedmark og Oppland 2,9% 29% 61%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,2% 1% 28%
Vestlandet utenom Bergen 1,2% 13% 45%
Trøndelag utenom Trondheim 0,1% 18% 62%
Nord-Norge 1,9% 26% 65%

Prisutvikling for leiligheter

Leiligheter i Oslo har nesten doblet seg i pris de siste 10 årene. Akershus ex Bærum er ikke langt bak med en verdistigning på 85 prosent i denne perioden.

I 2018 var det Hedmark og Oppland som har hadde den beste prisutviklingen med en stigning på 4,8 prosent. Rette foran Sør-Østlandet med en prisstigning på 4,4 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 0,6% 18% 81%
Oslo med Bærum 0,2% 25% 99%
Stavanger -0,3% -1% 32%
Bergen -0,4% 3% 57%
Trondheim -0,7% 9% 69%
Akershus utenom Bærum 0,2% 23% 85%
Sør-Østlandet 4,4% 19% 75%
Hedmark og Oppland 4,8% 23% 79%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,0% 2% 27%
Vestlandet utenom Bergen 0,5% 3% 45%
Trøndelag utenom Trondheim 2,4% 11% 67%
Nord-Norge 2,9% 15% 74%

Prisutvikling for enebolig

Også her har Sør-Østlandet hatt den beste prisutviklingen med en stigning på 3,8 prosent.

Sett over en 10-årsperiode er  Oslo med Bærum hatt den beste prisutviklingen med 82 prosent stigning. Foran Akershus ex Bærum og Trondheim med en stigning på 65 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 1,8% 21% 57%
Oslo med Bærum 2,6% 39% 82%
Stavanger -1,4% -7% 28%
Bergen -0,3% 16% 50%
Trondheim 1,3% 24% 76%
Akershus utenom Bærum 1,6% 37% 76%
Sør-Østlandet 3,8% 28% 61%
Hedmark og Oppland 2,1% 27% 58%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,3% 2% 31%
Vestlandet utenom Bergen 1,0% 12% 45%
Trøndelag utenom Trondheim -0,2% 17% 62%
Nord-Norge 1,8% 26% 61%

Sjekk boligprisutviklingen med disse kalkulatorene

Det er to kalkulatorer du kan bruke for å se på prisutviklingen:

Med Boligprisutviklings-kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

Med den kvartalsvise boligpriskalkulatoren  kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013. Du kan for eksempel se på prisutviklingen fra 2.kvartal 2015 frem til i dag. Den er altså mer for å se i det korte perspektivet.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Slik har boligprisene endret seg de siste årene

Selv om boligprisene steg litt i 2018, har ikke prisutviklingen vært svakere enn siden 2009. Det året falt prisene med 1,1 prosent etter finanskrisen. 2018 var også dårligere enn 2014 da virkningen av oljeprisfallet slo inn, spesielt i de mest oljeavhengige fylkene.

År Alle Enebolig Delt Leilighet
1993 0,9 % 0,8 % 0,3 % 2,5 %
1994 13,2 % 10,4 % 15,3 % 17,9 %
1995 7,3 % 8,3 % 7,5 % 4,4 %
1996 9,0 % 7,6 % 8,6 % 13,9 %
1997 11,9 % 9,0 % 12,5 % 17,7 %
1998 11,1 % 7,5 % 12,6 % 16,2 %
1999 11,1 % 7,7 % 11,4 % 16,9 %
2000 15,9 % 11,8 % 15,8 % 20,6 %
2001 6,9 % 7,2 % 6,1 % 7,9 %
2002 5,0 % 2,8 % 5,5 % 8,2 %
2003 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 %
2004 10,2 % 9,7 % 10,1 % 11,7 %
2005 8,3 % 7,6 % 9,6 % 8,9 %
2006 13,7 % 12,4 % 14,3 % 16,2 %
2007 12,6 % 13,2 % 13,5 % 10,2 %
2008 -1,1 % 0,8 % -1,7 % -5,3 %
2009 1,9 % 1,3 % 1,5 % 4,2 %
2010 8,2 % 8,1 % 9,5 % 7,4 %
2011 8,0 % 7,2 % 8,0 % 10,2 %
2012 6,8 % 5,9 % 6,7 % 8,9 %
2013 4,0 % 4,0 % 4,3 % 4,2 %
2014 2,7 % 2,9 % 2,0 % 2,8 %
2015 6,1 % 4,8 % 6,0 % 9,3 %
2016 7,0 % 5,4 % 7,2 % 10,8 %
2017 5,0 % 4,5 % 5,2 % 5,7 %
2018 1,4 % 1,8 % 1,5 % 0,6 %

Kilde: SSB

Sammenligning år/år mot 4.kvartal/4.kvartal

Ser vi på gjennomsnittlig prisnivå mellom 2017 og 2018 mot 4.kvartal/4.kvartal ser vi at sistnevnte har en noe større stigning.

Det er bare for eneboliger at prisstigningstakten har blitt lavere i 4 kvartal 2018. 

Boligtype År/År 4kv./4 kv.
I alt 1,40% 2,3%
Enebolig 1,80% 1,4%
Delt bolig 1,50% 2,7%
Leilighet 0,60% 4,2%

 

Se også:

Boligpriser
Se en oversikt over hvilke statistikker over boligpriser du kan se på.

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Prisutvikling etter boligtype

Omsetningspriser for boliger

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært på boliger fra 1993

Hyttepriser

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no