Spesielt i de store byene kan det være aktuelt å spare penger ved å bruke en av bildelingstjenestene.

Spesielt i Oslo, men også noen andre byer kan du melde deg inn i et bilkollektiv, eller bruke en av de andre bildelingstjenestene.

Hvis du bare av og til har bruk for bil, kan dette bli vesentlig billigere enn å eie bilen selv.

Det er mange, særlig i byene, som ikke har bil. Bor du sentralt, og synes kollektivtransporten fungerer tilfredsstillende, blir det dyrt å eie en bil som man sjeldent bruker. En del steder er det også dårlig med parkeringstilbud til bilen. Men noen ganger, for eksempel dersom man skal gjøre større innkjøp eller skal på helgetur med familien, kan det være kjekt å ha en bil.

For mange vil det kanskje være mer aktuelt at du ikke trenger en bil nummer to når du er i et bilkollektiv. Disse bilene kjøres gjerne mye kortere enn hovedbilen.

Slik fungerer det

Bildelings- og bilkollektivordningene går ut på at et større antall biler er plassert ut sentralt i byen, og så kan medlemmer av poolen/kollektivet dele på dem. Medlemmene kan da reservere og bruke bilene på times- eller døgnbasis - eller en hel helg.

Et minus med bilpool kan vært at det enkelte ganger kan være vanskelig å få tilgang på bil akkurat når man trenger den. Trenger du bil for eksempel i noen av langhelgene i mai eller i andre ferier/høytider, bør du planlegge og reservere bil god tid i forveien.

Dette er alternativene

Det er to hovedalternativer når som du kan velge mellom. Dette er

  • Bilkollektiver
  • Leie av privatpersoner

I oversikten under se du alternativene. Her har vi satt opp i hvilke distrikter de opererer, og lenker til priser og steder du finner bilene.

Tjeneste Distrikt Priser Plasser
Bilkollektivet Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø Priser Plasser
Bildeleringen Bergen Priser Plasser
Hertz Bilpool Asker, Bergen, Drammen, Furnes, Jessheim, Kristiansand, Lier, Lysaker, Moss, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Ås Priser Plasser
Move About Oslo Priser
Din Bybil Oslo Priser Plasser
Leie av privatbiler
Hyre Oslo * Plasser
Nabobil Landsdekkende * Plasser
Go More Landsdekkende * Plasser

I et bilkollektiv melder du deg inn og betaler en medlemsavgift. I Hertz Bilpool kan du velge mellom flere typer medlemskap, blant annet et uten noen årskostnad.

Hovedtyngden ligger naturlig nok i Oslo siden det er flest beboere der. Men også i andre større byer er det svært aktuelt.

Bilkollektivene har faste priser ut fra hva slags bil som tas ut. Når du skal leie via Hyre og Nabobil varierer de enkelte prisene, det er opp til hver enkelt utleier.

Hva kan du spare?

Det er mer enn bare bruken av bilen som er dyrt ved å eie bilen. Kostnadene blir store når man regner med avgifter, forsikring og vedlikehold, og aller viktigst - verdifallet. Ved å være medlem av en bilpool slipper du unna med å betale for medlemskap og bruk av bilen.

Hvor mye du sparer er jo helt avhengig av hva slags bil du sammenligner med. For mange i byene er det nok mest riktig å sammenligne med en brukt småbil, som ikke er mer enn tre år gammel. På en tre år gammel brukt småbil til en verdi av 150.000 kroner, vil nok kostnaden ligge på 40-50.000 kroner i året. Da er alle kostnader tatt med, og beregnet som en treårs gjennomsnittskostnad.

Under har vi satt opp et eksempel ved å eie en småbil, eller å bli med i en bilpool. Dette er regnet som et gjennomsnitt for tre år.

Alle tall er regnet ut med Bildelingskalkulatoren.

Øverst ser du et sammendrag av sammenligningen. Nedenfor ser du forutsetningene og detaljer om kostnadene.

Med forutsetningene som er gjort her er koster det 21.750 kroner per år i bilpoolen. Å eie bilen koster 37.217 kroner. Med andre ord er utgiftene 15.467 kroner lavere enn å eie bilen selv. Kostnadene for å eie bil er i dette eksemplet ganske lave. Grunnen til det er at det er forutsatt en kjørelengde som er lik total lengde for leie (4000 km) i løpet av et år.

Sammendrag  
Bilkollektiv:  
Helgeleie 14 000
Hverdagsleie 6 000
Årskontingent og bestillingsgebyrer 1 750
Sum helgeleie og hverdagsleie 21 750
Eie bil selv:  
Gjennomsnittlig kostnad over tre år 37 403
Billigere med bilkollektiv 15 653

Detaljer om forutsetninger og kostnader:

Bilkollektiv  
Helgeleie:  
Antall helger per år 10
Snitt kjørte km per helg 300
Pris per helg 600
Snittpris per km 3
Sum helgeleie 14 000
Leie hverdag:  
Antall bestillinger per år 20
Snitt timer brukt per leie 3
Snitt kjørte kilometer per leie 50
Pris per time 50
Pris per km 3
Sum hverdagsleie 6 000
Årskontingent/Årsavgift 1 000
Bestillingsgebyr per gang 25
Sum helgeleie og hverdagsleie 21 750
Eie bilen selv  
Forutsetninger:  
Kjørelengde - km per år 4 000
Bilens pris/verdi 150 000
Kilometerstand ved kjøp 30 000
Drivstoff-forbruk - mil 0,70
Drivstoffpris - kr per liter 14
Rentekostnad 4,00%
Gjennomsnittskostnader på tre år:
Trafikkforsikringsavgift 2 909
Drivstoff 3 920
Rentekostnad 3 689
Forsikring 4 400
Dekk 1 100
Vask, rekvisita og lignende 1 800
Servicekostnad 2 000
Reparasjonskostnad 1 200
Verdifall per år 16 288
Kostnad per år 37 403

Bildelingskalkulator

Hvor mye du kan spare på å gå over til et bilkollektiv vil variere sterkt. Men ved å bruke bildelingskalkulatoren kan du få en ide om hvor mye du kan spare (eller tape).

Med bildelingskalkulatoren kan du beregne kostnadene ved å ha tilgang til bil i en bildelingstjeneste, som du kan sammenligne med kostnadene ved eie bilen selv.

I denne kalkulatoren tas det utgangspunkt i en småbil som kjøres like langt sammenlignet med det du forutsetter du vil kjøre i i bilkollektivet. Det er også mest naturlig å sammenligne med en småbil som er forholdsvis lite brukt.

Her finner du bildelingskalkulatoren.

 

Les også:

Kjøp av bil

Kostnader ved bilhold

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader – reparasjon

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.