Bruk inflasjonskalkulatoren for å sammenligne pengeverdier i dag med tidligere år.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år. Men det har (for lenge siden) vært perioder der prisene har falt (deflasjon).

Inflasjonen de siste årene

Inflasjonen økte noe i 2018. Mest på grunn av økt strømpris, men også noe hjulpet av høyere drivstoffpriser.

Dette er inflasjonen de siste 10 årene.

År Inflasjon
2018 2,7 %
2017 1,9 %
2016 3,5 %
2015 2,2 %
2014 2,0 %
2013 2,1 %
2012 0,7 %
2011 1,3 %
2010 2,4 %
2009 2,2 %

SSB har laget inflasjonsstatistikk tilbake ti 1865.

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865.

Inflasjonskalkulator

For å beregne hva tidligere pengeverdier tilsvarer i dag kan du bruke inflasjonskalkulatoren. Der kan du omregne verdier tilbake til 1865.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember

Her finner du inflasjonskalkulatoren.

Dette tilsvarer tidligere års penger i dag

I tabellen under har vi satt opp hva enkelte års pengeverdier tilsvarer i dag. Tabellen tar utgangspunkt i hva 1000 kroner i det aktuelle året er verdt i dag.

For eksempel i 1970 kan du gange verdien med 8,5. Det vil si at 1000 kroner i dagens pengeverdi tilsvarer 8.500 kroner i dag.

Fra Inflatert Snitt Faktor
2010 1 177 2,10% 1,2
2000 1 437 2,00% 1,4
1990 1 811 2,10% 1,8
1980 3 771 3,60% 3,8
1970 8 469 4,60% 8,5
1960 13 068 4,50% 13,1
1950 20 486 4,50% 20,5
1940 29 153 4,40% 29,2
1920 19 688 3,10% 19,7
1900 68 906 3,70% 68,9
1880 72 188 3,10% 72,2

Beregn hva dagens penger tilsvarer tidligere

Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 696 kroner i 2000-pengeverdi.

Eller sagt på en annen måte: Pengeverdien i 1960 tilsvarer 8 prosent av den i dag.

Fra Deflatert Faktor
2010 850 0,85
2000 696 0,70
1990 552 0,55
1980 265 0,27
1970 118 0,12
1960 77 0,08
1950 49 0,05
1940 34 0,03
1920 51 0,05
1900 15 0,02
1880 14 0,01

 

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyrås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.