Dette er endringene som har skjedd med boligprisene i første kvartal i år.

SSB publiseres kvartalsvise prisindekser for alle tre boligtyper, pluss en totalindeks for 11 regioner og storbyer.

Under ser du prisutviklingen for siste kvartal, sesongjustert siste kvartal (justering i forhold til gjennomsnittlig utvikling), og fra 1 kvartal 2019.

Totalt sett steg prisene med 2 prosent siste kvartal. Når de blir sesongjustert falt de med 0,1 prosent. Fra 1 kvartal i fjor steg prisene i alt med 1,9 prosent.

Distrikt Siste kv. Sesongjust. Siste 4 kv.
I alt 2,0% -0,1% 1,9%
Oslo med Bærum 1,5% -0,5% 3,0%
Stavanger 6,5% 5,1% 1,2%
Bergen 2,9% 0,7% 3,6%
Trondheim 2,5% 0,4% 1,4%
Akershus utenom Bærum 1,4% -0,6% 2,1%
Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus 2,8% 0,6% 1,8%
Innlandet 4,0% 1,2% 0,6%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,8% 0,6% 0,8%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen -0,2% -1,9% 1,3%
Trøndelag utenom Trondheim 2,8% 2,0% 3,6%
Nord-Norge 2,6% 0,5% -0,3%

Utviklingen i boligpriser de siste årene

Her har vi sett på hvilken prisendring boliger har hatt det siste året, de siste fem årene, og de siste 10 årene. Dette er gjennomsnittpriser for hele året som blir sammenlignet.

Dette er gjort for gjennomsnitt for hele landet, leiligheter, og eneboliger.

Boligprisutvikling alle typer boliger

I det siste året er det Bergen som har hatt den beste prisutviklingen med 2,5 prosent stigning.

Dårligst utvikling har det vært i Agder og Rogaland utenom Stavanger med minus 1,2 prosent.

De siste tre årene har de vært best prisutvikling i Vestfold, Telemark, og Viken utenom Akershus med en stigning på 8,3 prosent.

Dårligst utvikling har det vært i Agder og Rogaland utenom Stavanger med 0,3 prosent stigning..

Distrikt Siste år Siste 3 år Siste 5 år
I alt 0,7% 4,6% 16,8%
Oslo med Bærum 1,4% 6,3% 30,4%
Stavanger 1,6% 0,8% -2,2%
Bergen 2,5% 5,2% 5,5%
Trondheim 1,7% 2,5% 11,4%
Akershus utenom Bærum 0,7% 4,4% 25,5%
Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus 0,9% 8,3% 20,9%
Innlandet 0,3% 5,0% 18,8%
Agder og Rogaland utenom Stavanger -1,2% 0,3% 1,6%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen -1,1% 1,1% 7,3%
Trøndelag utenom Trondheim 0,7% 1,4% 9,4%
Nord-Norge 0,3% 5,4% 18,7%

Prisutvikling for leiligheter

Det siste året har leiligheter i Trøndelag utenom Trondheim steget mest med 4 prosent.

Dårligst prisutvikling har det vært i Stavanger med minus 1,2 prosent.

Det er Innlandet som har hatt den beste prisutviklingen de siste 3 årene med prisstigning på 18,4 prosent.

Dårligst har den vært i Stavanger med en stigning på 2,5 prosent.

Distrikt Siste år Siste 3 år Siste 5 år
I alt 3,1% 9,6% 35,0%
Oslo med Bærum 3,5% 10,4% 48,3%
Stavanger -1,2% 2,5% -7,4%
Bergen 2,3% 5,1% 14,6%
Trondheim 1,0% 4,2% 17,0%
Akershus utenom Bærum 3,5% 14,4% 42,9%
Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus 3,7% 14,6% 34,9%
Innlandet 3,5% 18,4% 40,9%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,1% 2,5% 2,4%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 2,1% 4,6% 12,3%
Trøndelag utenom Trondheim 4,0% 9,4% 22,9%
Nord-Norge 3,2% 12,5% 32,2%

Prisutvikling for enebolig

Den beste prisutviklingen det siste året har det vært i Vestfold, Telemark, og Viken utenom Akershus med en stigning på 3,8 prosent.

Dårligst prisutvikling i Stavanger med minus 1,4 prosent.

De siste tre årene har det vært best prisutvikling i Oslo med Bærum med en stigning på 25,8 prosent.

Den dårligste utviklingen har skjedd i Stavanger med minus 2,3 prosent.

Distrikt Siste år Siste 3 år Siste 5 år
I alt 1,8% 12,1% 21,0%
Oslo med Bærum 2,6% 25,8% 38,9%
Stavanger -1,4% -2,3% -7,0%
Bergen -0,3% 1,3% 15,6%
Trondheim 1,3% 13,2% 23,7%
Akershus utenom Bærum 1,6% 22,2% 36,6%
Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus 3,8% 16,2% 27,9%
Innlandet 2,1% 15,1% 27,3%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,3% 0,2% 1,9%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 1,0% 6,1% 11,8%
Trøndelag utenom Trondheim -0,2% 7,5% 17,3%
Nord-Norge 1,8% 15,8% 26,3%

Sjekk boligprisutviklingen med disse kalkulatorene

Det er to kalkulatorer du kan bruke for å se på prisutviklingen:

Med Boligprisutviklings-kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Her finner du Boligprisutviklingskalkulatoren.

Med den kvartalsvise boligpriskalkulatoren  kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013. Du kan for eksempel se på prisutviklingen fra 2.kvartal 2015 frem til i dag. Den er altså mer for å se i det korte perspektivet.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til boligpriser

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no