Det er på Sør-Østlandet som har hatt den beste prisutviklingen den siste året. Oslo med Bærum sett over litt tid.

Hvis det sto mellom Oslo og Stavanger hvor du skulle bo, har du tapt mye på å kjøpe i Stavanger. Hadde du kjøpt bolig til 4 millioner kroner I Oslo ville den hatt en verdi på 7,56 millioner kroner

SSB publiseres kvartalsvise prisindekser for alle tre boligtyper, pluss en totalindeks for 11 regioner og storbyer.

Slik ville det sett ut i de forskjellige byene og distriktene:

Utgangspunktet er altså 4 millioner i kjøp for 10 år siden. Forskjellen er regnet ut fra gjennomsnittet for hele landet.

Distrikt Verdi Forskjell
Hele landet 6 560 000 0
Oslo med Bærum 7 560 000 1 000 000
Stavanger 5 200 000 -1 360 000
Bergen 5 920 000 -640 000
Trondheim 6 800 000 240 000
Akershus utenom Bærum 7 120 000 560 000
Sør-Østlandet 6 680 000 120 000
Hedmark og Oppland 6 600 000 40 000
Agder og Rogaland utenom Stavanger 5 400 000 -1 160 000
Vestlandet utenom Bergen 5 880 000 -680 000
Trøndelag utenom Trondheim 6 760 000 200 000
Nord-Norge 6 600 000 40 000

 

Utviklingen i boligpriser de siste årene

Her har vi sett på hvilken prisendring boliger har hatt det siste året, de siste fem årene, og de siste 10 årene.

Dette er gjort for gjennomsnitt for hele landet, leiligheter, og eneboliger.

Boligprisutvikling alle typer boliger

I det siste året er det Sør-Østlandet (Telemark, Vestfold, Østfold) som har hatt den beste prisutviklingen med 5,0 prosent stigning.

Dårligst utvikling har det vært i Trondheim med minus 0,3 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 3,0% 25% 64%
Oslo med Bærum 4,0% 44% 89%
Stavanger 1,1% -8% 30%
Bergen 0,9% 15% 48%
Trondheim -0,3% 19% 70%
Akershus utenom Bærum 2,1% 36% 78%
Sør-Østlandet 5,0% 29% 67%
Hedmark og Oppland 4,5% 28% 65%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,9% 4% 35%
Vestlandet utenom Bergen 1,1% 12% 47%
Trøndelag utenom Trondheim 2,3% 18% 69%
Nord-Norge 3,5% 29% 65%

Prisutvikling for leiligheter

Leiligheter i Oslo har nesten doblet seg i pris de siste 10 årene. Akershus ex Bærum er ikke langt bak med en verdistigning på 82 prosent i denne perioden.

Det er Hedmark og Oppland som har hatt den beste prisutviklingen det siste året med en stigning på 5,9 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 3,3% 33% 76%
Oslo med Bærum 4,3% 45% 92%
Stavanger -0,3% -7% 32%
Bergen 0,0% 14% 48%
Trondheim 0,2% 16% 64%
Akershus utenom Bærum 2,3% 39% 82%
Sør-Østlandet 4,7% 32% 76%
Hedmark og Oppland 5,9% 35% 76%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 2,5% 3% 31%
Vestlandet utenom Bergen 3,0% 17% 39%
Trøndelag utenom Trondheim 1,1% 18% 69%
Nord-Norge 4,5% 31% 68%

Prisutvikling for enebolig

Også for eneboliger har Oslo med Bærum hatt den beste prisutviklingen, foran Akershus ex Bærum.

Best prisutvikling har Sør-Østlandet hatt med 4,4 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 2,5% 21% 58%
Oslo med Bærum 4,2% 41% 81%
Stavanger 3,7% -7% 32%
Bergen 1,5% 16% 43%
Trondheim -1,4% 21% 74%
Akershus utenom Bærum 2,1% 36% 76%
Sør-Østlandet 4,4% 27% 63%
Hedmark og Oppland 1,7% 26% 60%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,5% 4% 36%
Vestlandet utenom Bergen 2,1% 13% 50%
Trøndelag utenom Trondheim 1,9% 15% 68%
Nord-Norge 2,7% 28% 61%

 

Se også:

Boligpriser

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no