Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ut fra statsbudsjettet for 2019 får de fleste skattelette i 2019. Hvor mye kan du beregne med vår skatteendrings-kalkulator.

Dette er etter budsjettenigheten med KrF. Budsjettet skal vedtas i Stortinget, men det er lite sannsynlig at det kommer noen endringer..

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du ese artikkelen: Privatøkonomi og statsbudsjettet for 2019.

Skatten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) senkes fra 23 til 22 prosent. Samtidig økes trinnskatten med 0,5 til 0,90 prosentpoeng, avhengig av hvilket trinn det er. Trinnskatten er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2018 og 2019. Innslagspunktene er i 2019 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene på en rekke forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten. Den øker med inntekten fordi skatten på alminnelig inntekt har gått ned med ett prosentpoeng. Samtidig har trinnskatten bare gått opp med 0,50 til 0,90 prosentpoeng.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 781 kroner i skattelette.

Lønn Endring
75 000 0
100 000 -17
200 000 -422
300 000 -581
400 000 -681
500 000 -781
600 000 -883
700 000 -1 083
800 000 -1 283
900 000 -1 483
1 000 000 - 856

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 23 til 22 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir lavere på alle trinn.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Med en inntekt på 500.000 kroner (gjeld på 1,5 millioner) går da ned fra 781 kroner til 331 kroner.

Lønn Endring
300 000 -311
400 000 -321
500 000 -331
600 000 -343
700 000 -453
800 000 -563
900 000 -673
1 000 000 +44

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen reduseres fra 23 til 22 prosent. Det betyr at skatt på renteinntekter får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget øker fra 54.750 kroner til 56.550 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten øker altså med 0,5 til 0,9 prosentpoeng. Selve trinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,3 prosent.

Dette er trinnene i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
256 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Siden økningen i trinnskatten er litt lavere enn reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt, gir dette en skattelette for alle.

 

Se også:

Privatøkonomi og statsbudsjettet for 2019

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2019 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Beregn hva skatten blir i 2018
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.