Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ikke på langt nær alle bankene som har økt renten på fastrentelån, selv om renten med lang bindingstid har økt.

I tillegg til å rangere bankene etter effektiv rente, har vi også sett på hvor mye fastrentene er blitt satt opp med i forhold til hva renten var for i overkant av tre uker siden.

Renten for statsobligasjoner har gått opp med omtrent 0,25 prosentpoeng i samme periode både på 3, 5 og 10 års løpetid.

Vi ser at det er mange banker som står med null i økning fortsatt. På grunn av økningen i rentene er de sannsynlig at det vil komme flere renteøkninger.

Utbetalingstidspunktet gjelder

Det er hva fastrenten er på utbetalingstidspunktet som gjelder. Ikke den renten som gjaldt a du søkte. Du kan derfor oppleve at renten er økt innen du får lånet utbetalt. Det er når lånet er utbetalt at renten er fast i rentebindingsperioden.

Fastrentene

For lån med tre års binding er det KLP og OBOS som ligger lavest. Ingen av disse har satt opp renten.

Generelt kommer Storebrand akkurat nå best ut. Denne banken har forøvrig satt opp fastrentene med fra null til 0,1 prosentpoeng .

Heller ikke DNB har satt opp renten, og ligger derfor bra plassert. Nordea derimot har satt opp renten mer enn de fleste og ligger på bunnen på alle rentebindingsnivåer.

Kolonnen for økningen er økningen i den effektive renten i forhold til hva nivået var for i overkant av tre uker siden.

Forskjell er hvor mye dyrere fastrentelånet er i perioden i forhold til den beste angitt i kroner. Dette tar ikke hensyn til tidsverdier som effektiv rente gjør.

3 års binding        
60 % av verdi Før Økning Forskjell
KLP Banken 2,63% 2,63% 0,00% 0
OBOS Banken 2,63% 2,63% 0,00% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,42% 2,63% 0,21% -1 140
Gjensidige Organisasjon 2,43% 2,64% 0,21% -960
Storebrand Bank 2,55% 2,65% 0,10% 490
SpareBank 1 Østlandet 2,56% 2,66% 0,10% 1 040
DNB 2,67% 2,67% 0,00% 1 515
DNB Saga 2,67% 2,67% 0,00% 1 515
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,58% 2,68% 0,10% 2 040
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,68% 2,68% 0,00% 2 140
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,68% 2,68% 0,00% 2 540
SpareBank 1 Telemark 2,58% 2,68% 0,10% 2 040
SpareBank 1 Modum 2,69% 2,69% 0,00% 2 220
Sparebank 1 SMN 2,69% 2,69% 0,00% 2 890
Fana Sparebank 2,56% 2,72% 0,16% 2 540
SpareBank 1 SR-Bank 2,62% 2,72% 0,10% 2 660
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,64% 2,74% 0,10% 3 680
Gjensidige Bank 2,56% 2,76% 0,20% 3 740
Danske Bank 2,56% 2,77% 0,21% 4 060
Sparebanken Vest 2,79% 2,79% 0,00% 4 720
SpareBank 1 Nord-Norge 2,69% 2,83% 0,14% 7 400
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,73% 2,83% 0,10% 6 540
Nordea Premium 2,57% 2,86% 0,29% 6 580
Sparebanken Sør 2,72% 2,86% 0,14% 7 580
Sandnes Sparebank 2,71% 2,87% 0,16% 6 760
Nordea 2,66% 2,91% 0,25% 8 080
Helgeland Sparebank 3,09% 3,09% 0,00% 14 900
5 års binding        
60 % av verdi Eff. Eff. Økning Forskjell
Storebrand Bank 2,86% 2,92% 0,06% 0
KLP Banken 2,93% 2,93% 0,00% 1 350
Sparebank 1 SMN 2,95% 2,95% 0,00% 2 100
Akademikerne - Danske Bank 2,78% 2,98% 0,20% 2 950
SpareBank 1 Modum 2,95% 3,05% 0,10% 6 550
SpareBank 1 Østlandet 3,07% 3,07% 0,00% 7 750
DNB 3,08% 3,08% 0,00% 8 225
DNB Saga 3,08% 3,08% 0,00% 8 225
OBOS Banken 3,08% 3,08% 0,00% 8 850
SpareBank 1 Østfold Akershus 3,04% 3,09% 0,05% 8 750
SpareBank 1 Telemark 3,04% 3,09% 0,05% 8 750
Gjensidige Organisasjon 2,94% 3,10% 0,16% 8 250
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,10% 3,10% 0,00% 9 250
Sparebanken Sør 3,08% 3,12% 0,04% 10 150
Danske Bank 2,91% 3,13% 0,22% 10 150
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,14% 3,14% 0,00% 11 350
SpareBank 1 SR-Bank 3,08% 3,18% 0,10% 12 350
SpareBank 1 Nord-Norge 3,04% 3,19% 0,15% 13 850
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,10% 3,21% 0,11% 14 650
Gjensidige Bank 3,07% 3,22% 0,15% 14 950
Fana Sparebank 3,02% 3,23% 0,21% 15 250
Sandnes Sparebank 3,01% 3,23% 0,22% 14 450
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,04% 3,24% 0,20% 16 250
Sparebanken Vest 3,25% 3,25% 0,00% 16 050
Nordea Premium 2,97% 3,27% 0,30% 16 650
Nordea 3,06% 3,32% 0,26% 19 150
Helgeland Sparebank 3,50% 3,50% 0,00% 26 350
10 års binding        
60 % av verdi Eff. Eff.   Forskjell
Storebrand Bank 3,33% 3,33% 0,00% 0
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,43% 3,43% 0,00% 11 350
DNB 3,44% 3,44% 0,00% 10 725
DNB Saga 3,44% 3,44% 0,00% 10 725
Akademikerne - Danske Bank 3,24% 3,45% 0,21% 12 650
SpareBank 1 Telemark 3,45% 3,45% 0,00% 11 250
Sparebanken Sør 3,54% 3,48% -0,06% 13 550
KLP Banken 3,49% 3,49% 0,00% 17 950
OBOS Banken 3,50% 3,50% 0,00% 17 950
SpareBank 1 Østlandet 3,54% 3,54% 0,00% 20 250
SpareBank 1 Modum 3,56% 3,56% 0,00% 21 850
Danske Bank 3,38% 3,59% 0,21% 24 850
Sandnes Sparebank 3,47% 3,59% 0,12% 23 150
SpareBank 1 SR-Bank 3,49% 3,59% 0,10% 23 550
Sparebank 1 SMN 3,61% 3,61% 0,00% 26 100
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,62% 3,62% 0,00% 29 050
SpareBank 1 Nord-Norge 3,66% 3,66% 0,00% 29 450
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,54% 3,66% 0,12% 31 250
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,66% 3,66% 0,00% 31 750
Sparebanken Vest 3,71% 3,71% 0,00% 36 350
Fana Sparebank 3,54% 3,74% 0,20% 40 250
Nordea Premium 3,53% 3,84% 0,31% 47 550
Nordea 3,63% 3,89% 0,26% 52 550

Se også:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Finn billigste boliglån
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.