Se hvordan effekten av renteøkninger, lønnsøkning og økning i inflasjonen påvirker din økonomi.

Styringsrenten er i dag 0 prosent, men det forventes at den vil bli satt opp i september. Deretter at den vil øke i flere omganger.

Her må vi huske på at renten blir satt opp fordi det er god fart i økonomien. Og når det er god fart i økonomien vil det slå ut i høyere lønnsøkninger enn det ellers ville blitt. For de med høye lån vil dette gjøre at utviklingen i disponibel inntekt blir bedre enn om vi bare ser på effekten av renteøkningen isolert.

Det er ikke styringsrenten som direkte bestemmer bankenes innlånskostnader. Det er hvilken rente bankene må gi i markedet når de legger ut obligasjonslån, og hvilket nivå de har på innskudd som bestemmer dette. Men styringsrenten vil påvirke dette nivået.

Renteutviklingen

Norges Bank gir ut Pengeplitisk Rapport fire ganger i året. I den ligger det også en oppdatert versjon Norges Banks spådom om hvordan Styringsrenten vil utvikle seg i de nærmeste årene, kalt rentebanen.

Vi har lagt til 1,50 prosentpoeng for å finne en tilsvarende boligrente. Siden det forventes en opppgang på 0,25 prosentpoeng i september vil gjennomsnittlig rente for 2021 bli 1,53 prosent. Men her er det økningen i nivået som er det viktige for åå se på utviklingen.

I verstefalls-alternativet har vi forutsatt at renten øker med 0,5 prosentpoeng mer i hvert av de neste tre årene (totalt 1,5 prosent de nærmeste tre årene).

I tabellen under ser du hvordan boliglånsrenten vil utvikle seg. Under det renteøkningen i forhold til dagens nivå.

Rentebanen spår at renten vil ligge 1,45 prosent høyere i 2024 i forhold til i dag. I vårt verstefall 2,95 prosentpoeng over.

År Rente Verste fall
2021 1,53% 1,53%
2022 2,35% 2,85%
2023 2,75% 3,75%
2024 2,98% 4,48%
Økningen
2022 0,82% 1,32%
2023 0,40% 0,90%
2024 0,23% 0,73%
Sum økning 1,45% 2,95%

Dette koster renteøkningen

Vi har tatt utgangspunkt i et par med lønn på 700.000 kroner, og 400.000 kroner.

Så har vi sett på hvor mye renten øker med etter skatt for lån på 3,3, 4,4 og 5,5 millioner kroner. Dette er beregnet for økningen i rentebanen, og hva "verste fall" gir av økning.

For å se hva renteøkningen koster deg kan du bruke Renteendringskalkulatoren.

Økningen i renten teller noe mer nå enn før ved at verdien av rentefradraget har blitt lavere. I 2021 er effekten av rentefradraget på 22 prosent.

Hvis rentebanen slår til vil ikke økningen koste alt for mye penger. Etter tre år (2022-2024) vil den samlede renteøkningen ha blitt 45.240 kroner (etter skatt) for et lån på 4,4 millioner kroner. Men hvis det verste alternativet slår til vil økningen bli 110.760 kroner.

Rentebanen 3 mill 4 mill 5 mill
2022 19 188 25 584 31 980
2023 9 360 12 480 15 600
2024 5 382 7 176 8 970
Økning 21-24 33 930 45 240 56 550
Verste fall 3 mill 4 mill 5 mill
2022 54 990 73 320 91 650
2023 64 350 85 800 107 250
2024 69 732 92 976 116 220
Økning 21-24 189 072 252 096 315 120

Utviklingen i disponibel inntekt

Spørsmålet er hvordan utviklingen i disponibel inntekt vil se ut etter at vi tar hensyn til forventet lønnsøkning og inflasjon i årene fremover. Disponibel inntekt er her samlet inntekt fratrukket skatt og renteutgifter.

Vi har tatt utgangspunkt i en husstand som har 1 million i inntekt 400.000 kroner pluss 700.000 kroner). Dette er beregnet for tre gjeldsnivåer, 3,3, 4,4 og 5,5 millioner kroner. Skatten er beregnet med gjeldende skatter i 2021.

Dette har vi beregnet for den sannsynlige rentebanen, og i verstefalls-alternativet. For å beregne hvordan dette slår ut i de neste årene bruker vi Fremtidsøkonomi-kalkulatoren.

Den tar hensyn til hvilken skatteøkning du får fra lønnsøkningen, effekten på skatten ved renteendringer, endring i renteutgifter, og kostnaden ved økt inflasjon.

Sannsynlig utvikling:

I 20121 er det en kraftig økning i disponibel inntekt forsi renten går ned 0,6 prosentpoeng. I 2022 blir den negativ for alle tre nivåer siden renten øker med 0,82 prosentpoeng.

Med en gjeldsgrad på fem vil den disponible inntekten gå ned i både 2023 og 2023. Samlet sett vil den disponible inntekten gå ned i perioden 2022 til 2024.

3,3 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 17 619 8 670 12 347 15 882
Endring i renteutgifter -18 000 24 600 12 000 6 900
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 20 841 -6 279 4 757 11 726
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 6,60% -1,90% 1,40% 3,50%
4,4 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 18 939 6 866 11 467 15 376
Endring i renteutgifter -24 000 32 800 16 000 9 200
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 25 521 -12 675 1 637 9 932
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 8,50% -3,90% 0,50% 3,10%
5,5 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 20 259 5 062 10 587 14 870
Endring i renteutgifter -30 000 41 000 20 000 11 500
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 30 201 -19 071 -1 483 8 138
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 10,60% -6,10% -0,50% 2,80%

Verste falls utvikling

Med denne utviklingen vil den disponible inntekten gå kraftig ned. Med 5 ganger i lån vil den disponible inntekten i løpet av treårs-perioden gå ned med omtrent 25 prosent.

Med en gjeldsgrad på tre vil den disponible inntekten synke med omtrent 7,5 prosent i treårs-perioden.

3,3 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 17 619 5 370 9 047 12 582
Endring i renteutgifter -18 000 39 600 27 000 21 900
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 20 841 -17 979 -6 943 26
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 6,60% -5,30% -2,20% 0,00%
4,4 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 18 939 2 466 7 067 10 976
Endring i renteutgifter -24 000 52 800 36 000 29 200
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 25 521 -28 275 -13 963 -5 668
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 8,50% -8,70% -4,70% -2,00%
5,5 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 20 259 -438 5 087 9 370
Endring i renteutgifter -30 000 66 000 45 000 36 500
Økning i andre kostnader 13 640 8 166 8 312 8 932
Sum endring i disponibel inntekt 30 201 -38 571 -20 983 -11 362
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 10,60% -12,30% -7,60% -4,50%

 

Bruk Smarte Pengers verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.