Slik vil renteøkningen slå ut for de som har høye lån.

Styringsrenten ble 19. oktober fra 0,5 prosent til 0,75 prosent. Dette kan være starten på en serie med renteøkninger i årene fremover.

Her må vi huske på at renten blir satt opp fordi det er god fart i økonomien. Og når det er god fart i økonomien vil det slå ut i høyere lønnsøkninger enn det ellers ville blitt. For de med høye lån vil dette gjøre at utviklingen i disponibel inntekt blir bedre enn om vi bare ser på effekten av renteøkningen tilsier.

Det er ikke Styringsrenten som direkte bestemmer bankenes innlånskostnader. Det er hvilken rente bankene må gi i markedet når de legger ut obligasjonslån, og hvilket nivå de har på innskudd som bestemmer dette. Men styringsrenten vil påvirke dette nivået.

I tiden fremover sannsynligvis de aller fleste bankene sette opp renten. Ved en renteendring blir stort sett en renteliste seende så godt som lik ut før renteendringen, bare på et litt annet rentenivå. Her kan du hvilke banker som har de laveste rentene i dag før renteøkningene.

Renteutviklingen

I tillegg til å sette opp Styringsrenten ga Norges Bank også ut en oppdatert versjon sin spådom om hvordan Styringsrenten vil utvikle seg i de nærmeste årene, kalt Rentebanen.

I denne er det en viftespådom med en øvre og nedre grense for styringsrentens utvikling. Rentebanen er den de tror på. Verste fall er den som gir den høyeste renten i denne viften.

Vi har lagt til 1,75 prosentpoeng for å finne en tilsvarende boligrente. Men her er det økningen i nivået som er det viktige.

Slik vil boliglånsrenten utvikle seg, og slik vil økningen bli i forhold til 2018:

År Rentebanen Verste fall
2018 2,32% 2,32%
2019 2,67% 4,15%
2020 3,14% 5,45%
2021 3,22% 6,05%
Økningen
2019 0,35% 1,83%
2020 0,47% 1,30%
2021 0,08% 0,60%

Dette koster renteøkningen

Her har vi sett på hvor mye renten øker med etter skatt for lån på 3, 4 og 5 millioner kroner. Dette er beregnet for økningen i Rentebanen, og hva "verste fall" gir av økning.

Hvis rentebanen slår til vil ikke økningen koste alt for mye penger. I 2021 vil den samlede renteøkningen ha blitt 34.650 kroner (etter skatt) i forhold til 2018.

Rentebanen 3 mill 4 mill 5 mill
2019 8 085 10 780 13 475
2020 10 857 14 476 18 095
2021 1 848 2 464 3 080
Samlet 20 790 27 720 34 650
Verste fall 3 mill 4 mill 5 mill
2019 42 273 56 364 70 455
2020 30 030 40 040 50 050
2021 13 860 18 480 23 100
Samlet 86 163 114 884 143 605

I verste fall vil renten ha økt med nesten 3 prosentpoeng mer i 2021. Men dette er en svært lite sannsynlig utvikling. For et boliglån på 5 millioner kroner, vil renteøkningen i verste fall bli på godt over 100.000 kroner i mer enn hva den vil være i det mest sannsynlige utviklingen.

Utviklingen i disponibel inntekt

Spørsmålet er hvordan utviklingen i disponibel inntekt vil se ut etter at vi tar hensyn til forventet lønnsøkning og inflasjon i årene fremover.

i har tatt utgangspunkt i en husstand som har 1 million i inntekt 400.000 kroner pluss 600.000 kroner). Dette er beregnet for tre gjeldsnivåer, 3, 4 og fem millioner kroner.

Dette har vi beregnet for den sannsynlige rentebanen og i verste-falls alternativet.

For å beregne dette bruker vi Fremtidsøkonomi-kalkulatoren.

Sannsynlig utvikling:

Det er først når gjelden er på 5 ganger inntekten at dette gir en negativ utvikling i disponibel inntekt i 2019 og 2020. Den går opp i 2021, slik at samlet utvikling vil være positiv.

3 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 10 787 12 178 17 200
Endring i renteutgifter 0 12 600 14 100 2 400
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 3 573 5 687 15 925
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,20% 1,20% 1,90% 5,30%
4 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 9 821 11 097 17 016
Endring i renteutgifter 0 16 800 18 800 3 200
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 339 2 068 15 309
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,30% 0,10% 0,80% 5,50%
5 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 8 855 10 016 16 832
Endring i renteutgifter 0 21 000 23 500 4 000
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 -2 895 -1 529 14 720
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,50% -1,10% -0,60% 5,80%

Verste falls utvikling

Med denne utviklingen vil den disponible inntekten gå kraftig ned. Med 5 ganger i lån vil den disponible inntekten i løpet av treårs-perioden gå ned med omtrent 40 prosent.

3 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 920 6 451 13 612
Endring i renteutgifter 0 55 500 39 000 18 000
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 -29 460 -13 464 3 940
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,20% -10,10% -5,10% 1,60%
4 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 -3 335 3 461 12 232
Endring i renteutgifter 0 74 000 52 000 24 000
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 -43 705 -23 496 -707
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,30% -16,00% -10,20% -0,30%
5 ganger i gjeld 2018 2019 2020 2021
Sum lønnsendring 29 000 33 957 38 244 44 023
Skatteendring 11 588 -7 590 471 10 852
Endring i renteutgifter 0 92 500 65 000 30 000
Økning i andre kostnader 11 200 6 997 6 279 8 498
Sum endring i disponibel inntekt 6 212 -57 950 -33 506 -5 327
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,50% -22,60% -16,90% -3,20%

 

 

Bruk Smarte Pengers verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.