Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se hvordan effekten av renteøkninger, lønnsøkning og økning i inflasjonen påvirker din økonomi.

Styringsrenten ble i dag satt opp med 0,25 prosentpoeng, og det forventes at den vil øke i flere omganger i tiden fremover.

Her må vi huske på at renten blir satt opp fordi det er god fart i økonomien. Og når det er god fart i økonomien vil det slå ut i høyere lønnsøkninger enn det ellers ville blitt. For de med høye lån vil dette gjøre at utviklingen i disponibel inntekt blir bedre enn om vi bare ser på effekten av renteøkningen isolert.

Det er ikke styringsrenten som direkte bestemmer bankenes innlånskostnader. Det er hvilken rente bankene må gi i markedet når de legger ut obligasjonslån, og hvilket nivå de har på innskudd som bestemmer dette. Men styringsrenten vil påvirke dette nivået.

Renteutviklingen

Norges Bank gir ut Pengepolitisk Rapport fire ganger i året. I den ligger det også en oppdatert versjon Norges Banks spådom om hvordan Styringsrenten vil utvikle seg i de nærmeste årene, kalt rentebanen.

Vi har lagt til 1,50 prosentpoeng for å finne en tilsvarende boligrente. Men her er det økningen i nivået som er det viktige for å se på utviklingen.

I tabellen under ser du hvordan boliglånsrenten vil utvikle seg. Under det renteøkningen i forhold til dagens nivå.

Rentebanen spår at renten vil ligge 1,40 prosent høyere i 2024 i forhold til i 2021. Det er også lagt til et alternativ for verstefall, der det er forutsatt at oppgangen vil ende med 1,5 prosentpoeng høyere rente i 2024.

År Rente Verste fall
2021 1,53% 1,53%
2022 2,53% 3,03%
2023 2,90% 3,65%
2024 3,14% 4,64%
Økningen
2022 1,00% 1,50%
2023 0,37% 0,62%
2024 0,24% 0,99%
Sum økning 1,61% 3,11%

Dette koster renteøkningen

Vi har tatt utgangspunkt i et par med lønn på 700.000 kroner, og 400.000 kroner.

Så har vi sett på hvor mye renten øker med etter skatt for lån på 3,3, 4,4 og 5,5 millioner kroner. Dette er beregnet for økningen i rentebanen, og hva "verste fall" gir av økning.

For å se hva renteøkningen koster deg kan du bruke Renteendringskalkulatoren.

Økningen i renten teller noe mer nå enn før ved at verdien av rentefradraget har blitt lavere. I 2021 er effekten av rentefradraget på 22 prosent.

Hvis rentebanen slår til vil den samlede renteøkningen ha blitt 60.871 kroner på årsbasis (etter skatt) for et lån på 4,4 millioner kroner. Det vil si omtrent 5.000 kroner i måneden.

Men hvis det verste alternativet slår til vil økningen bli 111.409 kroner.

Rentebanen 3,3 mill 4,4 mill 5,5 mill
2022 28 314 37 752 47 190
2023 10 476 13 968 17 460
2024 6 795 9 060 11 326
Økning 21-24 45 586 60 781 75 976
Verste fall 3 mill 4 mill 5 mill
2022 56 628 75 504 94 380
2023 17 555 23 406 29 258
2024 13 874 18 498 23 123
Økning 21-24 88 057 117 409 146 761

Utviklingen i disponibel inntekt

Spørsmålet er hvordan utviklingen i disponibel inntekt vil se ut etter at vi tar hensyn til forventet lønnsøkning og inflasjon i årene fremover. Disponibel inntekt er her samlet inntekt fratrukket skatt og renteutgifter.

Vi har tatt utgangspunkt i en husstand som har 1,1 million i samlet inntekt (400.000 kroner pluss 700.000 kroner). Dette er beregnet for tre gjeldsnivåer, 3,3, 4,4 og 5,5 millioner kroner. Skatten er beregnet med gjeldende skatter i 2021.

Dette har vi beregnet for den sannsynlige rentebanen, og i verstefalls-alternativet. For å beregne hvordan dette slår ut i de neste årene bruker vi Fremtidsøkonomi-kalkulatoren.

Den tar hensyn til hvilken skatteøkning du får fra lønnsøkningen, effekten på skatten ved renteendringer, endring i renteutgifter, og kostnaden ved økt inflasjon.

Sannsynlig utvikling:

I 2021 er det en kraftig økning i disponibel inntekt fordi renten går ned 0,6 prosentpoeng. I 2022 blir den negativ for alle tre nivåer siden renten øker med 1,00 prosentpoeng. I de to neste årene er ikke renteøkningen så kraftig, og da vil den disponible inntekten øke litt.

Med en gjeldsgrad på fem vil den disponible inntekten gå ned kraftig i 2022, i 2023 er det bare en liten nedgang. Samlet sett vil den disponible inntekten gå ned i perioden 2022 til 2024.

3,3 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 18 015 6 882 12 301 15 657
Endring i renteutgifter -19 800 33 000 12 210 7 920
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 809 9 449
Sum endring i disponibel inntekt 27 525 -18 334 4 096 10 414
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 9,00% -5,50% 1,30% 3,20%
4,4 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 19 647 4 402 11 405 15 077
Endring i renteutgifter -26 400 44 000 16 280 10 560
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 878 9 523
Sum endring i disponibel inntekt 32 493 -26 854 853 8 280
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 11,20% -8,30% 0,30% 2,80%
5,5 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 19 647 1 982 10 510 14 496
Endring i renteutgifter -33 000 55 000 20 350 13 200
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 878 9 523
Sum endring i disponibel inntekt 39 093 -35 434 -2 322 6 221
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 14,50% -11,50% -0,80% 2,30%

Verste falls utvikling

Med denne utviklingen vil den disponible inntekten gå kraftig ned. Med 5 ganger i lån vil den disponible inntekten i løpet av treårs-perioden gå ned med omtrent 35 prosent.

Med en gjeldsgrad på tre vil den disponible inntekten synke med omtrent 12 prosent i treårs-perioden.

3,3 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 19 647 -438 10 486 13 842
Endring i renteutgifter -19 800 66 000 20 460 16 170
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 878 9 523
Sum endring i disponibel inntekt 25 893 -44 014 -2 408 3 905
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 8,40% -13,10% -0,80% 1,40%
4,4 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 19 647 -5 278 8 985 12 657
Endring i renteutgifter -26 400 88 000 27 280 21 560
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 878 9 523
Sum endring i disponibel inntekt 32 493 -61 174 -7 727 -300
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 11,20% -19,00% -3,00% -0,10%
5,5 millioner i gjeld 2021 2022 2023 2024
Sum lønnsendring 34 100 35 157 37 416 43 440
Skatteendring 19 647 -10 118 7 485 11 471
Endring i renteutgifter -33 000 110 000 34 100 26 950
Økning i andre kostnader 8 360 13 609 8 878 9 523
Sum endring i disponibel inntekt 39 093 -78 334 -13 047 -4 504
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 14,50% -25,40% -5,70% -2,10%

 

Bruk Smarte Pengers verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.