Se hvordan effekten av renteøkninger, lønnsøkning og økning i inflasjonen påvirker din økonomi.

Styringsrenten økte fra 0,75 prosent til 1,00 prosent 21 mars. Dette er den andre renteøkningen etter at styringsrenten bunnet ut på 0,50 prosent. Norges Bank ser det som mest sannsynlig at renten skal opp 0,75 prosentpoeng i løpet av de neste to årene, altså at renten settes opp med 0,25 prosentpoeng tre ganger.

Her må vi huske på at renten blir satt opp fordi det er god fart i økonomien. Og når det er god fart i økonomien vil det slå ut i høyere lønnsøkninger enn det ellers ville blitt. For de med høye lån vil dette gjøre at utviklingen i disponibel inntekt blir bedre enn om vi bare ser på effekten av renteøkningen isolert.

Det er ikke styringsrenten som direkte bestemmer bankenes innlånskostnader. Det er hvilken rente bankene må gi i markedet når de legger ut obligasjonslån, og hvilket nivå de har på innskudd som bestemmer dette. Men styringsrenten vil påvirke dette nivået.

I tiden fremover sannsynligvis de aller fleste bankene sette opp renten. Ved en renteendring blir stort sett en renteliste seende ganske så lik ut som før renteendringen, bare på et litt annet rentenivå. Her kan du hvilke banker som har de laveste rentene i dag før renteøkningene.

Renteutviklingen

I tillegg til å sette opp styringsrenten ga Norges Bank også ut en oppdatert versjon sin spådom om hvordan Styringsrenten vil utvikle seg i de nærmeste årene, kalt rentebanen.

I denne er det en viftespådom med en øvre og nedre grense for styringsrentens utvikling. Rentebanen er den de tror på. Verste fall er den som gir den høyeste renten i denne viften.

I forhold til den forrige rentebanen skal renten gå raskere opp, men til gjengjeld vil den ikke nå så høyt opp.

Vi har lagt til 1,50 prosentpoeng for å finne en tilsvarende boligrente. Men her er det økningen i nivået som er det viktige.

I verstefalls-alternativet øker renten kraftig i løpet av de neste to årene, men dette er altså slett ikke det Norges Bank tror på.

I tabellen under ser du hvordan boliglånsrenten vil utvikle seg. Under det renteøkningen i forhold til dagens nivå.

År Rentebanen Verste fall
Idag 2,25% 2,25%
År 1 2,80% 4,43%
År 2 3,15% 5,40%
År 3 3,21% 5,71%
År 4 3,23% 5,80%
Økningen
År 1 0,55% 2,18%
År 2 0,35% 0,97%
År 3 0,06% 0,31%
År 4 0,02% 0,09%

Dette koster renteøkningen

Her har vi sett på hvor mye renten øker med etter skatt for lån på 3, 4 og 5 millioner kroner. Dette er beregnet for økningen i rentebanen, og hva "verste fall" gir av økning.

For å se hva renteøkningen koster deg kan du bruke Renteendringskalkulatoren.

Økningen i renten teller noe mer nå enn før ved at verdien av rentefradraget har blitt lavere. I 2019 er effekten av rentefradraget på 22 prosent.

Hvis rentebanen slår til vil ikke økningen koste alt for mye penger. Etter fire år vil den samlede renteøkningen ha blitt 30.576 kroner (etter skatt) for et lån på 4 millioner kroner. Men hvis det verste alternativet slår til vil økningen bli 110.760 kroner.

Rentebanen 3 mill 4 mill 5 mill
År 1 12 870 17 160 21 450
År 2 8 190 10 920 13 650
År 3 1 404 1 872 2 340
År 4 468 624 780
Samlet 22 932 30 576 38 220
Verste fall 3 mill 4 mill 5 mill
År 1 51 012 68 016 85 020
År 2 22 698 30 264 37 830
År 3 7 254 9 672 12 090
År 4 2 106 2 808 3 510
Samlet 83 070 110 760 138 450

Utviklingen i disponibel inntekt

Spørsmålet er hvordan utviklingen i disponibel inntekt vil se ut etter at vi tar hensyn til forventet lønnsøkning og inflasjon i årene fremover. Disponibel inntekt er her samlet inntekt fratrukket skatt og renteutgifter.

Vi har tatt utgangspunkt i en husstand som har 1 million i inntekt 400.000 kroner pluss 600.000 kroner). Dette er beregnet for tre gjeldsnivåer, 3, 4 og fem millioner kroner. Skatten er beregnet med gjeldende skatter i 2019.

Dette har vi beregnet for den sannsynlige rentebanen, og i verstefalls-alternativet. For å beregne hvordan dette slår ut i de neste årene bruker vi Fremtidsøkonomi-kalkulatoren.

Den tar hensyn til hvilken skatteøkning du får fra lønnsøkningen, effekten på skatten ved renteendringer, endring i renteutgifter, og kostnaden ved økt inflasjon.

Sannsynlig utvikling:

På gjeldsnivåer fra 3 millioner og nedover vil det være en positiv utvikling i  disponibel inntekt 2019 når den største renteøkningen kommer. I 2021 og 2022 vil den disponible inntekten øke mye for alle gjeldsgrader.

Med en gjeldsgrad på fem vil den disponible inntekten gå ned i både 2019 og 2020. Fra 2021 vil den få en bra stigning. Samlet sett i løpet av fireårs-perioden vil den disponible inntekten ha steget med nesten 20.000 kroner

3 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring 8 655 11 879 14 683 15 863
Endring i renteutgifter 13 200 11 700 3 600 900
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt 1 945 5 551 12 222 14 120
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 0,7 % 1,9 % 4,2 % 4,6 %
4 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring 7 687 10 982 14 407 15 794
Endring i renteutgifter 17 600 15 600 4 800 1 200
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt -1 487 2 548 11 298 13 889
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -0,6 % 1,0 % 4,2 % 4,9 %
5 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring 6 719 10 085 14 131 15 725
Endring i renteutgifter 22 000 19 500 6 000 1 500
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt -4 919 -455 10 374 13 658
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -2,0 % -0,2 % 4,2 % 5,3 %

Verste falls utvikling

Med denne utviklingen vil den disponible inntekten gå kraftig ned. Med 5 ganger i lån vil den disponible inntekten i løpet av fireårs-perioden gå ned med nesten 35 prosent.

Med en gjeldsgrad på tre vil den disponible inntekten synke med under 10 prosent i fireårs-perioden.

3 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring 9 5 669 12 820 15 311
Endring i renteutgifter 52 500 38 700 11 700 3 300
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt -28 709 -15 239 5 985 12 272
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -10,0 % -5,9 % 2,5 % 4,9 %
4 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring -3 841 2 702 11 923 15 058
Endring i renteutgifter 70 000 51 600 15 600 4 400
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt -42 359 -25 172 2 982 11 425
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -15,7 % -11,1 % 1,5 % 5,6 %
5 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 38 490 39 875
Skatteendring -7 691 -265 11 026 14 805
Endring i renteutgifter 87 500 64 500 19 500 5 500
Økning i andre kostnader 9 200 7 024 7 984 8 992
Sum endring i disponibel inntekt -56 009 -35 105 -21 10 578
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -22,3 % -18,0 % 0,0 % 6,6 %

 

Bruk Smarte Pengers verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.