På Smarte Penger kan du gjøre en rekke beregninger på inflasjonen med forskjellige inflasjonskalkulatorer.

Med Smarte Pengers kalkulatorer kan du blant annet beregne hva et fremtidig beløp tilsvarer i dagens pengeverdi. Du kan se hva et beløp i dag tilsvarer for eksempel for 50 år siden. Eller du kan relatere prisene mot lønnsnivået fra tidligere år.

Tre kalkulatorer som du kan bruke

Her er de tre kalkulatorer du kan bruke for å gjøre forskjellige beregning mht til inflasjons- og lønnsutvikling.

Inflasjonskalkulator

Her kan du beregne inflasjonen. Enten ved å regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Gå til inflasjonskalkulatoren.

Omregning fra tidligere år
Når du regner om fra et tidligere år oppjusterer du pengeverdien det året til dagens pengeverdi. I eksemplet fra år 2000 ser du at 1000 kroner i år 2000 tilsvarer 1.400 kroner i dag.

Fra Inflatert Snitt
2010 1 170 2,00%
2000 1 400 2,00%
1990 1 800 2,10%
1980 3 800 3,50%
1970 8 400 4,50%
1960 13 000 4,50%
1950 20 300 4,50%
1940 29 000 4,40%
1920 19 600 3,10%
1900 68 500 3,60%
1880 71 800 3,10%

Omregning til tidligere år
Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 700 kroner i 2000-pengeverdi.

Fra Inflatert Snitt
2010 850 2,00%
2000 700 2,00%
1990 560 2,10%
1980 265 3,50%
1970 120 4,50%
1960 75 4,50%
1950 50 4,50%
1940 35 4,40%
1920 50 3,10%
1900 15 3,60%
1880 15 3,10%

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1865 til 2018. Legger du inn for eksempel årstallet 2017 får du opp siste års inflasjon.

Inflasjonsjusterings-kalkulator

Et beløp i fremtiden er ikke det samme som et beløp i dag. For å kunne sammenligne en fremtidsverdi med dagens kroneverdi, må du gjøre det om fremtidsbeløpet til dagens pengeverdi. Det vil si inflasjonsjustere det.

Kalkulatoren viser hva et beløp i fremtiden er verdt i dagens pengeverdi. Legg inn fremtidsbeløp, antall år fremover, og forutsetning for inflasjon i fremtiden.

Gå til inflasjonsjusteringskalkulatoren.

Eksemplet under viser hva 1 million er verdt om 5, 10 og 20 år, med 2 og 4 prosents inflasjon.

Med 2 prosent inflasjon i 20 år vil millionen være verdt 672.971 om 20 år.

Inflasjon 5 år 10 år 20 år
2,00% 905 731 820 348 672 971
4,00% 821 927 675 564 456 387
10,00% 620 921 385 543 148 644

Inflasjon og lønnsjusterings-kalkulator

Ofte gir det større mening å lønnsjustere tallene. Her beregner kalkulatoren både et inflasjonsjustert og lønnsjustert resultat.

Gå til inflasjon- og lønnsutviklingskalkulatoren.

Først beregner kalkulatoren det inflasjonsjusterte tallet. I tillegg beregner den også den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden. Deretter beregner den de samme tallene med lønnsjusteringen.

I eksemplet nedenfor ser du hvor mye 100.000 kroner har vokst til i fra forskjellige årstall.

Fra 2015 har det inflaterte tallet vokst mer enn det lønnsjusterte tallet siden inflasjonen har oversteget lønnstigning i de siste tre årene.

Fra 1985 er det inflaterte tallet bare litt over halvparten av det lønnsjusterte tallet.

År Inflatert Lønns-justert
2015 107 654 106 892
2010 116 886 126 256
2005 130 803 159 683
2000 142 654 197 055
1995 159 837 256 452
1990 179 773 308 198
1985 243 298 434 367

Inflasjonen de siste årene

Dette er inflasjonen de siste 10 årene. For 2018 gjelder tallet for august 17 til august 18.

I 2018 vil inflasjonen være høy, mye på grunn av høye strømpriser.

År Inflasjon
2018 3,4 %
2017 1,9 %
2016 3,5 %
2015 2,2 %
2014 2,0 %
2013 2,1 %
2012 0,7 %
2011 1,3 %
2010 2,4 %
2009 2,2 %
2008 3,8 %

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865.

 

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.