Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I år skattlegges Fondskonto (Investeringskonto) med 23 prosent på gevinsten. Neste år med 30,59 prosent. Men det er ikke sikkert at du bør selge andelene i år.

I 2019 vil det bli innført nye skatteregler for Fondskonto, også kalt Investeringskonto. Da blir den delen som inneholder aksjer beskattet som aksjefond. Den delen som er rentefond blir skattlagt med 23 prosent.

Det betyr at på den delen som inneholder aksjefond vil skatteprosenten gå opp fra 23 prosent til 30,59 prosent, en økning på 7,59 prosentpoeng.

Lønner seg ikke å selge

Selv om du får en høyere skatteprosent vil det nok for de fleste ikke lønne seg å selge seg ut, og eventuelt kjøpe seg inn igjen med de samme andelene.

Årsaken til det er at du må betale skatt av gevinsten du har inne i 2018. Denne skatten reduserer beløpet du har investert i aksjeandelene, og du mister avkastning på denne delen. Jo høyere avkastning du forventer, jo fortere vil du ta igjen den lavere skatten.

I eksemplet under har vi gjort disse forutsetningene:

  • Avkastningen på 6 prosent på aksjefondene
  • Saldo på Fondskonto (aksjefondene) er 400.000 kroner
  • Inngangsverdien er 200.000 kroner (latent gevinst på 200.000 kroner)

Så har vi beregnet hva beløpene vokser til hvis andelene er solgt i 2018, og hvis du beholder dem.

Av eksemplet ser du at ved salg i 2025 eller senere vil det lønne seg å beholde andelene. Selger du i 2030 er saldoen 17.138 kroner høyere når du har beholdt andelene.

År Beholde Selge i 2018 Forskjell
Salg i 2019 355 478 368 743 -13 264
Salg I 2020 373 136 384 370 -11 234
Salg i 2021 391 854 400 935 -9 081
Salg i 2022 411 694 418 494 -6 799
Salg i 2023 432 725 437 106 -4 381
Salg i 2024 455 018 456 835 -1 817
Salg i 2025 478 648 477 748 900
Salg i 2026 503 696 499 915 3 781
Salg i 2027 530 247 523 413 6 834
Salg i 2028 558 391 548 320 10 071
Salg i 2029 588 224 574 722 13 501
Salg i 2030 619 846 602 708 17 138

Siden det er forskjell på saldoene i de to tilfellene vil også skjermingsrenten og eventuell formuesskatt har betydning. Men denne er så liten at det ikke er tatt med i dette eksemplet.

Beregn selv

Du kan regne på dine egne tall i en egen kalkulator. Der legger du inn saldoen, inngangsverdien, og avkastningsforutsetningen. Kalkulatoren regner så ut hvilken forskjell det er mellom de to alternativene i årene frem til 2030.

Her finner du dette sammenligningsverktøyet.

 

Se også:

Fondskonto

Aksjesparekonto

Aksjefond

Skatteregler fond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.