Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Om tre år skal rentenivået ha økt med 1,4 prosentpoeng. Men i verste fall øker det med 4 prosentpoeng.

Norges Bank gir fire ganger en spådom om hvordan Styringsrenten vil utvikle seg i de nærmeste årene, kalt Rentebanen. Hvordan Styringsrenten blir satt påvirker i stor grad boliglånsrenten også.

Norges Bank har en viftespådom med en øvre og nedre grense. Rentebanen er den de tror på. Verste fall er den som gir den høyeste renten i denne viften.

Vi har lagt til 1,75 prosentpoeng for å finne en tilsvarende boligrente. Men her er det økningen i nivået som er det viktige.

Slik vil boliglånsrenten utvikle seg, og slik vil økningen bli i forhold til 2018:

År Rentebanen Verste fall
2018 2,25% 2,25%
2019 2,65% 4,65%
2020 3,13% 5,70%
2021 3,65% 6,27%
Økningen
2019 0,40% 2,40%
2020 0,88% 3,45%
2021 1,40% 4,02%

 

Slik slår det ut med høy gjeld

Her har vi sett på hvor mye renten øker med etter skatt, når vi har tatt utgangspunkt i en husstand som har 1 million i inntekt. Dette er beregnet for tre gjeldsnivåer, 3, 4 og fem millioner kroner.

Dette er beregnet for økningen Rentebanen tilsier, og hva "verste fall" gir av økning.

Hvis rentebanen slår til vil ikke økningen koste alt for mye penger. I 2021 vil renteøkningen ha blitt 53.900 kroner (etter skatt) i forhold til 2018. I prosent av inntekt tilsvarer dette en økning på 5,4 prosent av brutto inntekt.

Verre blir det i verste-falls alternativet. Da vil renteøkningen bli 154.770 kroner, eller 15,4 prosent av brutto inntekt.

Rentebanen 3 mill 4 mill 5 mill
2019 9 240 12 320 15 400
2020 20 328 27 104 33 880
2021 32 340 43 120 53 900
Verste fall 3 mill 4 mill 5 mill
2019 55 440 73 920 92 400
2020 79 695 106 260 132 825
2021 92 862 123 816 154 770

 

Bruk våre verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.