Strømselskapene gjør sitt beste for at du ikke skal velge deres billigste avtaler.

Det er vanlig blant strømselskapene å ha mange forskjellige avtaler. Prisforskjellene kan være store mellom de forskjellige avtalene. Den billigste avtalen blir ikke akkurat frontet på strømselskapet settside.  

De billigste avtalene er tilsynelatende kampanjetilbudene. Der kan du faktisk få betalt for å kjøpe strøm i en måneds tid. Men gleden er kortvarig før du får et stort hopp i prisen.

Les: Ikke bli lurt av fordelsavtaler på strøm

Strømavtaler basert på spotprisen er å anbefale fremfor avtaletypen Standard variabel. Den gjennomsnittlige prisforskjellen mellom de to avtaletypene har vært stor, og har økt enda mer de siste årene. Spotpris er en tryggere avtale fordi referanseprisen er kjent for alle.

På Standard Variabel setter strømselskapene prisen fritt. Sannsynligvis har forskjellen mellom spotpris og Standard variabel økt på grunn av at mange strømselskaper har sett at det er enklere å få større marginer på denne avtaletypen.

Les mer om avtaletyper på strøm.

Prisen for strømmen kan bestå av et tillegg per kwh, og/eller et fast kronepåslag. For eksempel et påslag på 3 øre, pluss en månedspris på 29 kroner. Med et forbruk på 20.000 kwh vil kwh-påslaget koste 600 kroner per år, og kronepåslaget 348 kroner. Samlet kostand blir 948 kroner.

Når et strømselskap sier at påslaget i kwh er kostnaden for lovpålagte elsertifikater, er ikke det det samme som at elsertifikatene koster det samme for strømselskapet som det de belaster forbrukerne. Det er ikke en eksakt pris på elsertifikater, men det ligger i området 2,5 til 3 kwh. Så et påslag på 4 øre er da høyere enn kostnaden for disse sertifikatene.

Om kampanjetilbudene

Kampanjetilbudene varer fra 1 til 6 måneder. De fleste har en varighet på 1 måned. For de fleste av avtalene går prisen kraftig opp etter at kampanjeperioden er over.

Det er fire selskaper som gir deg et avslag på 40 øre per kwh i 1 mnd. Det betyr at hvis spotprisen er på 40 øre blir strømmen gratis i 1 mnd. Hvis du skal slå til på et slikt tilbud må du bare være der i 1 mnd. Deretter gå over til en annen avtale. Egentlig lønner det seg å benytte seg av alle tilbudene i 1 mnd. Da har du fire måneder gratis strøm (slik spotprisen er i dag). Men om alt vil gå knirkefritt med denne metoden er nok tvilsomt. De er alle avhengig av få deg over på dyrere avtaler for å overleve.

Disse har en pris på minus 40 øre i 1 måned:

  • Agva Kraft Kampanje - Spot
  • Lærdal Energi Spot
  • Oslo Kraft Spotpris
  • Telinet Spotpris Kampanje

Etter kampanjeperioden går prisen kraftig opp. Ingen av disse kampanjetilbudene er på noen måte å anbefale.

Det beste kampanjetilbudet kommer fra Fortum hvis du ser på prisen på årsbasis. Her kan du få null i påslag i seks måneder. Deretter et påslag på meget moderate 2,09 øre per kwh. Men det er jo slett ingen garanti for at prisen er 2,09 øre per kwh om seks måneder.

Billigste og dyreste strømavtaler

Dette er de billigste avtalene, uten å ta hensyn til kampanjeprisene.

Mellom topp og bunn skiller det over 3.000 kroner. Det er GE Social Innkjøpspris som har den laveste prisene med null i påslag. Telinet Spotpris koster 3.168 kroner (20.000 kwh per år). Da er påslaget 12,90 øre per kwh, og et fast kronepåslag på 588 kroner per år. Men du får uansett akkurat den samme strømmen inn til huset ditt.

Gudbrandsdal Energi er billigst med strømavtalen Social Innkjøpspris, som må kjøpes via Facebook. e-spot fra Norgesenergi koster 9 kroner per måned (108 kroner per måned). På tredjeplass kommer WebSpot fra Hafslund, med en årskostnad på 119 kroner. Ingen av disse selskapene fronter på noen måte disse tilbudene på egen nettside.

De fem billigste har en så lav pris at den ikke dekker innkjøpskostnaden til elkjøpssertifikater engang. Så på disse avtalene taper selskapene penger.

Strømprodukt per kwh Fastbeløp Kostnad
GE Social Innkjøpspris 0,00 0 0
Norgesenergi e-spot 0,00 108 108
Hafslund WebSpot 0,00 119 119
Fortum eStrøm 0,90 0 180
Eidsiva Minispot 0,95 0 190
barestrøm.no 0,60 180 300
De dyreste
Kraftinor Markedskraft Privat 7,88 585 2 161
Telinet Strøm til innkjøpspris 5,00 1 188 2 188
Fortum CO2-fri 8,35 588 2 258
Telinet Spotpris Online 9,90 588 2 568
Telinet Spotpris Web 9,90 588 2 568
Telinet Spotpris 12,90 588 3 168

Priser på strømavtaler alfabetisk sortert

I denne listen finner du de som er blant de billigste (eller ser ut til å være det). Kampanjepriser er ikke med her.

Kostnaden gjelder for ett års forbruk med 20.000 kwh. Her er kun kostnaden ut over selve strømprisen (spot) tatt med.

Listen er alfabetisk sortert slik at du ser de ulike alternativene til strømselskapene.

Se ellers spotpriskalkulatoren der du kan se hvem som er billigst med ulik strømforbruk.

Strømprodukt per kwh Fastbeløp Kostnad
Agva Spot 9,90 0 1 980
Agva Spot Online 8,90 0 1 780
Agva Spot Valgfri 8,90 0 1 780
Agva Spot Online Løpende 8,90 0 1 780
Agva Innkjøpspris 9,90 0 1 980
Agva Innkjøpspris Online 8,90 0 1 780
Akraft Spot 4,50 468 1 368
Eidsiva Innlandsspot 4,50 492 1 392
Eidsiva eSpot 3,00 270 870
Eidsiva Minispot 0,95 0 190
Fjordkraft Enkel Strømpris 3,49 324 1 022
Fjordkraft Shell-avtalen 4,49 468 1 366
Fjordkraft Eurobonus-avtalen 4,49 468 1 366
Fjordkraft Powerspot 4,49 468 1 366
Fortum Strømdeal 2,05 0 410
Fortum CO2-fri 8,35 588 2 258
Fortum espot 8,55 0 1 710
Fortum Ladebonus 4,75 228 1 178
Fortum NorgesSpot 8,25 228 1 878
Fortum eStrøm 0,90 0 180
Fortum Netto 5,95 468 1 658
GE Spotpris Goo 3,90 0 780
GE Markedskraft Spotpris 6,40 0 1 280
GE Kvitfjell World Cup Spot 2,88 708 1 283
GE Social Spot 5,40 0 1 080
GE Social Innkjøpspris 0,00 0 0
Hafslund WebSpot 0,00 119 119
Hafslund Strøm 4,95 719 1 709
Hurum Kraft Innkjøpspris 3,13 540 1 165
Hurum Kraft Markedskraft 5,36 300 1 372
barestrøm.no 0,60 180 300
Ishavskraft Innkjøpspris 2,6 520
Kraftinor Markedskraft Privat 7,88 585 2 161
Kraftinor Lavpris 4,25 585 1 435
Kraftinor Lavpris Mobil 4,25 0 850
LOS Strøm Innkjøpspris 3,75 588 1 338
LOS Ladestrøm 3,75 228 978
LOS Digitalspot 2,75 0 550
Lærdal Energi Spot 4,50 468 1 368
Lærdal Energi Innkjøpspris 4,50 420 1 320
Norgesenergi e-spot 0,00 108 108
Norgesenergi Strøm til lavpris 3,60 324 1 044
Oslo Kraft Folkepakka 0,00 588 588
Oslo Kraft Spotpris 7,00 468 1 868
Rauma Energi Mannen 5,63 0 1 126
Rauma Energi Spot Web 3,63 0 726
Rauma Energi Spot Innkjøpspris 3,63 588 1 314
SFE Kraft God Straum 0,00 396 396
SFE Innkjøpspris 2,98 348 944
Svorka Strøm 4,95 588 1 578
Svorka Webspot 17 4,95 348 1 338
Tafjord Innkjøpspris 0,00 468 468
Telinet Strøm til innkjøpspris 5,00 1 188 2 188
Telinet Spotpris 12,90 588 3 168
Telinet Spotpris Online 9,90 588 2 568
Telinet Spotpris Valgfri 2,90 0 580
Telinet Spotpris Web 9,90 588 2 568
Ustekveikja SpotOn Innkjøpspris 3,69 348 1 086

Fjordkraft Shell-avtalen: Med denne avtalen får du 1 krone i rabatt per liter opp til 700 liter, deretter 50 øre. Standardrabatt i Trumf er 30 øre, 40 øre via Shell Mastrercard. Du får altså 70 øre ekstra opp til 700 liter, og 20 øre ekstra over 700 liter. Med et forbruk på 1400 liter i året er verdien av dette 630 kroner. Med fordelen iberegnet koster avtalen 730 kroner.

Fjorkraft EuroBonus-avtalen: Denne avtalen gir 5000 EuroBonus-poeng (10.000 poeng i november), og 3000 poeng ved fornyelse. Vi regner verdien av et eurobonuspoeng til å være 7 øre. Verdien blir dermed 350 kroner (700 kroner i november). Med fordelen iberegnet koster avtalen 1016 kroner.

Fjordkraft Power-spot: Du får 500 kroner å kjøpe for i Power. Med fordelen iberegnet koster avtalen 866 kroner.

 

Hvordan selskapene markedsfører avtalene på egen side

Hvis du går inn på nettsiden er det ingen som fronter den billigste strømavtalen.

Agva markedsfører at de er på topp på strømpris.no med sin kampanje Agva Spot Intro Her får du 40 øre i avslag den første måneden, deretter går den opp til 8,90 øre per kwh. Altså en svært dyr avtale.

Telinet gjør det samme. Blant avtalene har de "Strøm til innkjøpspris" øverst, som er av de dyreste avtalene du kan få. 

 

Les mer om strøm:

Strøm

Typer strømavtaler

Hva slags strømavtale skal du velge

Hvem skal du kjøpe strøm av?

Slik er din strømpris bygget opp

Skifte av strømleverandør

Markedsoversikt:

Finn billigste spotprisavtale
I denne oversikten finner du de billigste avtalene. I tillegg er også alle avtalene med fra selskap som er blant de billigste, som for eksempel med et kampanjeprodukt.

Strømpris.no
Her kan du finne priser på spotpris, standard variable, og fastpris.