Spotprisene med de laveste prisene vil bare være gunstig en kort tid før prisen går opp.

Mange strømselskaper har kampanjepriser der prisen vil holde seg lav en kort stund. Disse vil alltid komme best ut i en prissammenligning. Men det hjelper lite med en kampanjepris du i mesteparten av året vil ha en vesentlig høyere pris.

Det er vanlig blant strømselskapene å ha mange forskjellige avtaler. Alle med kampanjepriser har avtaler som ligger langt over dette i pris. Lenger ned ser du en oversikt som viser alle avtalene strømselskapene markedsfører.

Prisen på spotprisavtaler

Prisen for strømmen kan bestå av et tillegg per kwh, og/eller et fast kronepåslag. For eksempel et påslag på 3 øre, pluss en månedspris på 29 kroner. Med et forbruk på 20.000 kwh vil kwh-påslaget koste 600 kroner per år, og kronepåslaget 348 kroner. Samlet kostand blir 948 kroner.

Når et strømselskap sier at påslaget i kwh er kostnaden for lovpålagte elsertifikater, er ikke det det samme som at elsertifikatene koster det samme for strømselskapet som det de belaster forbrukerne. Det er ikke en eksakt pris på elsertifikater, men det ligger i området 2,5 til 3 kwh. Så et påslag på 4 øre er da høyere enn kostnaden for disse sertifikatene.

Om kampanjetilbudene

Vi har skilt ut kampanjetilbudene som bare retter seg mot nye kunder. Strømavtalene som er åpne for både eksisterende og nye kunder  kommer lenger ned.

Kampanjetilbudene varer fra 1 til 6 måneder. De fleste har en varighet på 1 måned. Eller det står ikke spesifisert, og da kan du trgt regne med at det ikke er lang tid prisen varer. For de fleste av avtalene går prisen kraftig opp etter at kampanjeperioden er over.

I dag er den billigste avtalen minus 7 øre per kWh. Du får altså betalt for å ha denne avtalen. Men når du ser på de ordinære avtalene til Agva ligger disse på 8,9 og 9,9 øre per kWh. En forskjell på 14,9 og 15,9 øre per kWh. Med et forbruk på 20.000 kWh gir dette en årlig økning på 2.980 og 3.180 kroner.

Det samme gjelder Telinet (som er et datterselskap av Agva) som har den aller dyreste spotavtalen med kronepåslag på ørepåslag på 12,9 øre og et kronepåslag på 588 kroner.

Hvis disse prisene hadde vært gjeldende i ett år ville strømselskapene ha tapt opp mot 2.000 kroner per avtale. Da sier det seg selv at de ikke har råd til å sitte med slike kunder særlig lenge - de må få de over på dyrerere avtaler.

Navn Sum påslag øre per kwh Krone-påslag
AGVA Kraft Spot AG -1 400 -7,00 0
Agva Spot -1 300 -6,50 0
Telinet Energi Spot Ag -1 250 -6,25 0
Agva Kampanje Spot -1 200 -6,00 0
Eidsiva TimeSpot -1 200 -6,00 0
Agva Spot AG -800 -4,00 0
GPN Energy Spotpris -732 -6,00 468
Rauma Energi Spot Trollveggen -400 -2,00 0
Telinet Spotpris AG -350 -1,75 0
NordlysEnergi Innkjøpspris Garanti Web 0 0,00 0
Norgesenergi gul espot 108 0,00 108
Telinet strøm til innkjøpspris 138 -5,25 1 188
Fortum Strømdeal 410 2,05 0

Billigste og dyreste strømavtaler

Dette er de billigste avtalene som er åpne for både nye og eksisterende kunder. Den aller billigste avtalen er Gudbrandsdal Energi sin Førjulsspot, med en pris på minus 6,25 øre per kWh. Det ligger i navnet at dette er en kampanjepris, men den er også åpen for eksisterende kunder i GE. Du kan ikke regne med at denne prisen varer så lenge før den bli økt. Det står ikke nevnt noen periode prisen skal vare.

Kraftriket spot uten påslag er nest billigst med null i både ørepåslag og kronepåslag.

De seks billigste har en så lav pris at den ikke dekker innkjøpskostnaden til elkjøpssertifikater engang. Så på disse avtalene taper selskapene penger.

De billigste strømavtalene:
Strømprodukt Sum påslag øre per kwh Krone-påslag
GE Førjulsspot 2018 -1 250 -6,25 0
Kraftriket Spotpris uten påslag 0 0 0
Hafslund WebSpot 239 0 239
SkandiaEnergi Online Innkjøpspris 288 0 288
barestrøm.no 300 0,6 180
Fortum eStrøm 380 1,9 0
De dyreste strømavtalene:
Hafslund Strøm 2 109 6,95 719
GPN Energy Spotpris 2 128 8,3 468
Telinet Strøm til innkjøpspris 2 188 5 1 188
Fortum CO2-fri 2 258 8,35 588
Telinet Spotpris Web 2 568 9,9 588
Telinet Spotpris 3 168 12,9 588

Priser på strømavtaler alfabetisk sortert

I denne listen finner du de som er blant de billigste (eller ser ut til å være det). Kampanjepriser er ikke med her.

Kostnaden gjelder for ett års forbruk med 20.000 kwh. Her er kun kostnaden ut over selve strømprisen (spot) tatt med.

Listen er alfabetisk sortert slik at du ser de ulike alternativene til strømselskapene.

Se ellers spotpriskalkulatoren der du kan se hvem som er billigst med ulik strømforbruk.

Strømprodukt Sum påslag øre per kwh Krone-påslag
Agva Innkjøp 1 980 9,9 0
Agva Innkjøpspris Online 1 780 8,9 0
Agva Spot 1 980 9,9 0
Agva Spot Online 1 780 8,9 0
Agva Spot Online Løpende 1 780 8,9 0
Agva Spot Valgfri 1 780 8,9 0
Akraft Spot 1 768 6,5 468
barestrøm.no 300 0,6 180
Eidsiva espot 1 420 5,75 270
Eidsiva InnlandsSpot 1 978 6,95 588
Eidsiva InnlandsSpotUng 1 390 6,95 0
Eidsiva Lagspiller 1 978 6,95 588
Eidsiva Minispot 1 200 5,25 150
Fjordkraft Enkel Strømpris 1 422 5,49 324
Fjordkraft Eurobonus-avtalen 1 766 6,49 468
Fjordkraft Powerspot 1 766 6,49 468
Fjordkraft Spot Web 398 1,99 0
Fjordkraft Spotpris Online 798 3,99 0
Fortum CO2-fri 2 258 8,35 588
Fortum espot 1 710 8,55 0
Fortum eStrøm 380 1,9 0
Fortum Ladebonus 1 678 7,25 228
Fortum Netto 1 908 7,2 468
Fortum NorgesSpot 1 878 8,25 228
Fredrikstad Energisalg Absolutt Spot 708 0 708
GE Førjulsspot 2018 -1 250 -6,25 0
GE Kvitfjell WC Timespot 780 3,9 0
GE Markedskraft Spotpris 1 380 6,9 0
GE Social Innkjøpspris 780 3,9 0
GE Spotpris Goo 1 576 5,9 396
GPN Energy Spotpris 2 128 8,3 468
Hafslund Strøm 2 109 6,95 719
Hafslund WebSpot 239 0 239
Hurum Kraft Spotpris 1 598 6,49 300
Kraftriket GrønnLavpris 1 196 4,6 276
Kraftriket Innkjøpspris 1 806 9,03 0
Kraftriket Lavpris 1 574 5,53 468
Kraftriket Spotpris uten påslag 0 0 0
Kraftriket ValdresLavpris 1 260 4,2 420
LOS Digitalspot 550 2,75 0
LOS Ladestrøm 978 3,75 228
LOS Strøm Innkjøpspris 1 978 6,95 588
NordlysEnergi Innkjøpspris 1 028 3,4 348
NordlysEnergi Innkjøpspris Garanti 468 0 468
Norgesenergi e-spot 1 106 4,99 108
Norgesenergi Gul Supporterstrøm 1 462 5,69 324
Norgesenergi Strøm til lavpris 1 462 5,69 324
Rauma Energi Mannen 1 112 5,56 0
Rauma Energi Spot 1 786 7,19 348
Rauma Energi Spot Web 712 3,56 0
Rauma Energi Spot Innkjøpspris 1 300 3,56 588
SFE Innkjøpspris 944 2,98 348
SFE Kraft 396 0 396
SFE Kraft Sunnfjordskraft 980 3,4 300
SkandiaEnergi Grønn + 1 848 6,9 468
SkandiaEnergi Innkjøpspris 1 728 6,9 348
SkandiaEnergi Online Innkjøpspris 288 0 288
SkandiaEnergi Ung Spot 1 608 6,9 228
Tafjord Web Spot 535 2,675 0
Telinet Spotpris 3 168 12,9 588
Telinet Spotpris Valgfri 1 780 8,9 0
Telinet Spotpris Web 2 568 9,9 588
Telinet Strøm til innkjøpspris 2 188 5 1 188

Fjordkraft EuroBonus-avtalen: Denne avtalen gir 5000 EuroBonus-poeng (10.000 poeng i november), og 3000 poeng ved fornyelse. Vi regner verdien av et eurobonuspoeng til å være 7 øre. Verdien blir dermed 350 kroner (700 kroner i november). Med fordelen iberegnet koster avtalen 1016 kroner.

Fjordkraft Power-spot: Du får 500 kroner å kjøpe for i Power. Med fordelen iberegnet koster avtalen 866 kroner.

Les: Ikke bli lurt av fordelsavtaler på strøm

Avtaletyper på strøm

Strømavtaler basert på spotprisen er å anbefale fremfor avtaletypen Standard variabel. Den gjennomsnittlige prisforskjellen mellom de to avtaletypene har vært stor, og har økt enda mer de siste årene. Spotpris er en tryggere avtale fordi referanseprisen er kjent for alle.

På Standard Variabel setter strømselskapene prisen fritt. Sannsynligvis har forskjellen mellom spotpris og Standard variabel økt på grunn av at mange strømselskaper har sett at det er enklere å få større marginer på denne avtaletypen.

Les mer om avtaletyper på strøm.

 

Les mer om strøm:

Strømguide

Typer strømavtaler

Hva slags strømavtale skal du velge

Hvem skal du kjøpe strøm av?

Slik er din strømpris bygget opp

Skifte av strømleverandør

Markedsoversikt:

Finn billigste spotprisavtale
I denne oversikten finner du de billigste avtalene. I tillegg er også alle avtalene med fra selskap som er blant de billigste, som for eksempel med et kampanjeprodukt.

Strømpris.no
Her kan du finne priser på spotpris, standard variable, og fastpris.