Pengesedler

Her får du den billigste kombinasjonen av fast og flytende rente på boliglånet.

Hvis du skal ta opp lån som både består av fast og flytende rente, er det klart mest praktisk å gjøre dette i samme bank. Vi har derfor sett etter den beste kombinasjonen av flytende og fastrente.

For mange vil dette være en god løsning. Å ha en flytende del gjør dette lånet fleksibelt ved at du for eksempel kan innbetale ekstra på den delen. Den faste delen gir deg sikkerhet mot en stor oppgang i renten.

Tre år er for kort tid hvis du ønsker sikkerhet mot renteoppgang. Også 5 år kan være ganske kort tid. I hvertfall hvis inntektene bare forventes å få en gjennomsnittlig lønnsøkning. Med 10 år vil du ha en langsiktig sikring.  Men det er ikke et fasitsvar på hva som er riktig.

Det koster mer å sikre lånene. Slik er gjennomsnittet av effektive renter (1 million kroner) med de forskjellige bindingene:

Binding 60%
Flytende 2,71%
3 år 2,59%
5 år 2,86%
10 år 3,46%

I gjennomsnitt er lån med tre års binding billigere enn flytende, men de beste flytende rentene er lavere enn med 3 års binding.

Skal du binde renten i 10 år istedet for 5 år gir det en gjennomsnittlig økning på 0,6 prosentpoeng

Se Finn billigste boligån for å se de de billigste lånene med forskjellige sikkerhet og beløp.

Her kan du se de billigste fastrentelånene.

De billigste bankene på kombinasjonen

Dette er forutsetningene:

  • 1 million kroner i flytende
  • 1 million kroner med 5 års rentebinding
  • Nedbetaling på 15 år
  • Det er forutsatt 2 termingebyrer siden det er to forskjellige lån
  • Forutsatt bare ett etableringsgebyr

De beste  alternativene krever alle en tilknytning til en yrkesorganisasjon (eller pensjonskasse). Aller billgst er kombinasjonen fra Oslpo Pensjonsforsikring, der du må ha tilkytning for å få lån. Også de neste alternativene må du være medlem i en yrkesorgansisasjon for å få lån.

Kombinasjoneen Storebrand bærekraftig er det billigste alternativet som er åpent for alle, foran Fana Sparebank.

Bank Eff rente Etbl.gebyr T.geb.
Oslo Pensjonsforsikring 2,37% 1 000 340
Unio - Storebrand 2,39% 0 1 200
Akademikerne - Danske Bank 2,42% 0 1 200
Sykepleierforbundet - DNB 2,45% 0 1 200
Storebrand Bærekraftig 2,47% 1 750 1 200
Fana Sparebank 2,58% 0 1 200
Gjensidige - Organisasjon 2,64% 0 1 200
DNB Saga 2,69% 1 975 1 200
Nordea Premium 2,69% 2 500 1 560
OBOS-banken 2,71% 1 500 840
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,71% 2 600 1 200
KLP Banken 2,77% 1 250 840
Storebrand Fordel 2,80% 0 1 200
SpareBank 1 Hedmark 2,81% 2 000 1 200
Danske Bank 2,81% 2 200 1 080
Sandnes Sparebank 2,82% 2 500 1 680
DNB 2,82% 1 975 1 200
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,83% 3 000 1 200
SpareBank 1 Telemark 2,84% 2 000 1 200
Nordea 2,85% 2 500 1 560
Sparebanken Sør 2,86% 3 500 1 200
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,89% 3 500 1 200
Sparebanken Vest 2,90% 2 000 960
SpareBank 1 SR-Bank 2,93% 2 900 1 680
Din Bank (Spb Øst) 2,94% 4 250 1 560
Storebrand Bank 2,94% 1 750 1 200
Gjensidige Bank 2,94% 1 700 1 200
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,94% 2 000 960
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,98% 2 000 1 200
SpareBank 1 Modum 3,01% 2 000 1 200
SpareBank 1 Nord-Norge 3,01% 2 000 1 200
Helgeland Sparebank 3,04% 5 000 1 440
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,07% 4 250 1 560
Totens Sparebank 3,10% 3 000 1 200
Sparebanken Øst 3,12% 4 250 1 560
Sparebank 1 SMN 3,20% 2 950 1 200

For Boligkreditt og Din Bank er det forutsatt at fastrentelånet tas opp i Sparebanken Øst, siden disse to er avdelinger i Sparebanken Øst.

Det er en del långivere som ikke gir fastrentelån, og er derfor ikke med på sammenlagtlisten

  • BNbank
  • Handelsbanken
  • Landkreditt Bank
  • NORDirekteBank
  • Skandiabanken

Se også:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Boliglån: Dette er de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Markedsoversikter:

Finn beste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.