Skattemelding på pc

Du trenger ikke lenger klage for å rette feil i skattemeldingen.

Det er kommet nye regler (skatteforvaltningslov) fra årsskiftet om hvordan du kan klage, og endre på skattemeldingen.

Hvis du selv oppdager feil, mangler eller du har nye opplysninger, kan du nå gå inn og endre dette selv i skattemeldingen. Du kan endre skattemeldingen selv om du har benyttet leveringsfritak.

Du er nå selv ansvarlig for å fastsette korrekt grunnlag for inntekts- og formuesskatten. Dette kalles egenfastsetting. Skatteetaten er ansvarlig for skatteberegningen.

Dette gjelder for opplysninger tre år tilbake. I en overgangsperiode vil du ikke kunne endre selv tilbake i tid. Foreløpig er det bare i 2016 du kan endre. I 2018 kan du endre 3 år tilbake i tid.

For å rette forhold fra 2015 og tidligere, må du sende inn en klage.

Frivillig retting

Du kan altså ikke la være å føre opp en inntekt, og vente til Skatteetaten begynner å undersøke saken. Da får du likevel tilleggsskatt hvis du endrer opplysningene etter dette.

Det må være såkalt frivillig retting for at skattemeldingen kan endres uten at du får noen sanksjoner.

Hvis du har endret

Du får et nytt skatteoppgjør innen tre måneder hvis du har endret. Da vil du få tilbake penger, eller måtte betale inn alt ettersom.

Hvor stor skatteendringen blir avhenger av beløp og type inntekt/fradrag. Dette blir betydningen av endringen:

Type inntekt Endring Skatte-endring
Kapitalinntekt 1 000 250
Utbytte/Aksjegevinst 1 000 288
Lønnsinntekt 400.000 1 000 346
Lønnsinntekt 600.000 1 000 437
Lønnsinntekt 1.000.000 1 000 467

Finner du for eksempel ut at du har glemt et fradrag på 5.000 kroner, vil det gi deg en utbetaling på 1.250 kroner fra Skatteetaten.

Her du glemt å føre opp en lønnsinntekt på 5.000 kroner, får du et skattebetalingskrav på 2.185 kroner.

Du kan selv se hva en endring i lønnsinntekter betyr med marginalskattkalkulatoren.

 

Se også:

Klage på skatten

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Skatteberegning pensjoner 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.