Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å ringe ut til andre land er ikke inkludert i abonnementet. Hvor mye det koster avhenger av hvilket land du ringer til.

Hva det koster å ringe til utlandet er et av kriteriene for å velge mobilabonnement. Når du skal velge abonnement kan dette være med på å avgjøre hvilket du skal velge.

Den viktigste prisen er kostnaden per minutt ved å ringe. I de fleste tilfellene er det en oppstartskostnad, men forskjellene her utgjør lite. Det samme vil gjelde for å sende SMS, hvis da ikke antallet blir svært høyt.

Kostnadene vi ser på her vil da komme som et tillegg til det mobilabonnementet koster.

Se hvilke mobilselskap som er billigst når du befinner deg i utlandet.

Vi har sett på priser for å ringe utenlands i 14 land:

 • Australia
 • Brasil
 • Danmark
 • Frankrike
 • India
 • Kina
 • Pakistan
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Thailand,
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • USA

Så voldsomt mange minutter er det ikke nødvendig å ringe. Det er tross alt gratis nettbaserte alternativer.

Maksimalpris ved å ringe til EU/EØS-land

Den 15 mai 2019 ble det innført et tak på telefonbruken til land i EU og EØS. Den nye maksimalprisen for å ringe er 19 cent pluss mva (23,75 cent). For en SMS er maksimalprisen 6 cent pluss mva (7,5 cent). 

Med en valutakurs for euro på i underkant av 10 kroner blir maksimalprisene da omtrent 2,30 kroner, og 75 øre.

Gjennomsnittspriser på å ringe utenlands

Dette er gjennomsnittlige priser for oppstart av samtale, kostnad per ringeminutt, og for å sende SMS. Gjennomsnittene er basert på de 14 landene vi har undersøkt.

Det er Happybytes som er billigst med en gjennomsnittlig ringepris på 1,03 kroner per minutt. I MyCall er prisen litt høyere med 1,38. Etter det er det et hopp opp til Talkmore som i gjennomsnitt tar 2,83 kroner per minutt.

Dyrest er Sponz med en pris på 6,13 kroner, foran Telenor med 5,81 kroner.

Tabellen er sortert etter hvor mye det koster å ringe per minutt.

Mobilselskap Start Mobil SMS
Happybytes 0,00 1,03 0,30
MyCall 0,80 1,38 0,59
Talkmore 0,22 2,83 1,05
Telia 0,64 2,87 1,45
Youteam 0,89 2,99 1,49
Chilimobil 0,99 3,33 1,39
Telipol 2,99 3,33 0,73
OneCall 0,51 3,73 1,06
GE Mobil 0,99 3,78 1,49
Fjordkraft Mobil 0,71 3,95 1,09
Ice 0,42 4,38 1,17
Telenor 0,51 5,81 1,45
Sponz 0,99 6,13 1,49

I praksis er det gjerne slik at det er et enkelt land man ringer mye. Da er det det enkelte landet som det er interessant å se på.

Ringe til nordiske land

I noen selskaper er det gratis å ringe til alle nordiske land. Dermed blir også kostnadsforskjellene store i ringeprisene.

For å beregne kostanden har vi forutsatt dette:

 • Antall samtaler per år: 30
 • Antall ringeminutter per år: 180
 • Antall SMS per år: 60

Ringe til Danmark

OneCall og Talkmore er helt kostnadsfrie. I Sponz vil det koste 657 kroner.

Danmark Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,00 0,00 0,00 0
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Telia 0,89 0,49 0,73 159
Youteam 0,89 0,49 1,49 204
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Chilimobil 0,99 0,99 1,39 291
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
GE Mobil 0,99 1,49 1,49 387
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Sponz 0,99 2,99 1,49 657
Gjennomsnitt 0,75 1,25 0,80 295

Ringe til Sverige

De fleste prisene er de samme som i Danmark.

Sverige Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,00 0,00 0,00 0
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
Telia 0,89 0,49 0,73 159
Youteam 0,89 0,49 1,49 204
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Chilimobil 0,99 0,89 1,39 273
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
GE Mobil 0,99 1,49 1,49 387
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Gjennomsnitt 0,75 1,33 0,80 309

Ringe til EU

De fleste selskapene har de samme prisene i EU-landene (ex nordiske). Telipol deler EU i to deler, og MyCall har ulike priser i de enkelte landene.

Her har vi tatt med to eksempler. For de som deler landene i to har vi tatt med ett i den billigste sonen (Spania), og ett i den dyreste (Kroatia).

Ringemønsteret er det samme som i Norden.

Ringe til Spania

Her er det Happybytes som er billigst med 108 kroner. I GE Mobil og Sponz må du betale 837 kroner (729 kroner mer enn i Happybytes).

Spania Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,32 1,99 0,59 403
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Youteam 0,89 2,99 1,49 654
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
GE Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Gjennomsnitt 0,55 2,57 0,91 534

Ringe til Frankrike

Happybytes  er billigst her også. Fra Happybytes til GE Mobil/Sponz skiller det 407 kroner. 

Frankrike Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 2,29 0,30 430
MyCall 0,00 2,31 0,59 451
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Youteam 0,89 2,99 1,49 654
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
GE Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Gjennomsnitt 0,53 2,74 0,91 563

Ringe til andre land

Det er faktisk billigere å ringe til asiatiske land i flertallet av mobilselskapene enn det er å ringe til EU-land.

Ringemønsteret er det samme som i Norden.

Ringe til Australia

Her er det Happybytes som er billigst. Telia er den dyreste.

Australia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,80 0,30 162
Talkmore 0,39 1,99 1,49 459
MyCall 0,99 2,69 0,59 549
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Youteam 0,89 3,99 1,49 834
GE Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Telenor 0,89 3,99 1,99 864
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Gjennomsnitt 0,97 4,08 1,34 844

Ringe til Thailand

Her er det størst forskjell fra topp til bunn.

Happybytes er billigst med en ringepris på bare 108 kroner.  Telenor er dyrest med en kostnad på 1.944 kroner. Forskjellen er på 1.836 kroner.

Thailand Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 0,89 0,59 225
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Youteam 0,89 3,99 1,49 834
GE Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Sponz 0,99 9,99 1,49 1 917
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 0,97 4,49 1,34 917

Ringe til USA

Her er også Happybytes billigst med 90 kroner. Telipol er dyrest med 852 kroner.

USA Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,40 0,30 90
MyCall 0,99 0,69 0,59 189
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Youteam 0,89 1,99 1,49 474
GE Mobil 0,99 1,99 1,49 477
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Telenor 0,89 2,49 1,99 594
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
OneCall 0,89 2,99 1,49 654
Sponz 0,99 2,99 1,49 657
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Gjennomsnitt 0,97 2,18 1,28 497

Tilleggspakker og mobilabonnement med inkluderte samtaleminutter

Noen mobilselskaper tilbyr pakkeløsninger for å ringe til utlandet:

Her er en gjennomgang av hvilke pakker som tilbys:

Ice

Du kan kjøpe en pakke som gjelder til EU/EØS, og 2 Verdens-pakker. Disse gjelder både ved å ringe til, og ringe hjem fra de inkluderte landene.

Ring EU:
EU pakke 200: 3000 min og 3000 SMS for 99 kroner per måned ved bruk (10 kroner per mnd uten bruk)

Utenlandspakker:
Utenlandspakke 300: 300 min og 300 SMS for 149 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)
Utenlandspakke 600: 600 min og 600 SMS for 211 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)

Albania, Australia, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Estland, Finland, Forente Arabiske Emirater, Frankrike, Georgia, Gibraltar, Hellas, India, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kina, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederland, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

MyCall

MyCall har ikke egne tilleggspakker for å ringe til utlandet. Men de har mange forskjellige mobilabonnement som inkluderer fri ringing og teksting, eller et begrenset antall.

BeFree

I BeFree abonnementet kan du ringe ubegrenset til EU, USA og Canada. Disse tilbys med 3, 6 og 10 GB data, og er vanlige mobilabonnement med den forskjellen at du altså kan ringe og tekste ubegrenset til EU, USA og Canada.

Det er også to BeFre abonnement der du kan ringe 50 minutter eller ubegrenset til et utvalg land. Dette inkluderer 100 mb eller 500 mb data, og koster 100/250 kroner i måneden:

Utvalget av land er: Canada, Danmark, Irland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA.

Blue

I tillegg har MyCall et tilbud i resten av verden med to typer abonnement:

Blue M med 100 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 1 GB data.

Blue L med 200 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 2 GB data.

Gjelder i 39 land og EU.

Pink

Pink M med 50 minutter, og 100 minutter i EU. Har 1 GB data.

Pink L med 100 minutter, og 100 minutter i EU. Har 2 GB data.

Gjelder disse landene: Arabiske Emirater, Eritrea, Irak, Iran, Israel, Jordan, Russland, Sri Lanka og Sudan + EU.

Talkmore

For 149 kroner måneden får du en ringepakke på 500 minutter og 500 sms til over 60 land.

Telipol

Ring Utland pakken: Pakken gir 500 minutter ringetid hver måned til totalt 83 land. Pakken koster 249 kroner per måned.

Se også:

Les mer om mobilabonnement

Om mobilt bredbånd

Om bredbånd

Markedsoversikter mobilabonnement:

Mobilabonnement sortert alfabetisk
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilabonnement - topplisten
Her finner du de fem billigste mobilabonnementene på fire forskjellige bruksmønstre.

Mobilabonnement uten pakkeløsning
Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.

Mobilabonnement - utenlandspriser
Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.

Mobilabonnement og datapakker
Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.

Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM
Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.

Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å ringe og sende SMS til Norge, samt databruken i utlandet.