Sjekk oversikten over kostnadsnivået på norske aksjefond.

Kostnadsnivået er en sentral størrelse for valg av aksjefond. På indeksfond og passive fond (fond som er helt nær eller temmelig nær indeksen) er det kostnadene som bestemmer hvilke fond du skal plassere penger i.

Aksjefond kan deles inn etter om de har en aktiv eller passiv forvaltning. De aktive fondene forsøker å slå indeksen den sammenlignes med ved å ta posisjoner som avviker fra indeksen. Passive fond følger indeksen den sammenlignes med tett. Et indeksfond skal følge indeksen tilnærmet 100 prosent.

Dette betyr at passive fond som følger samme indeks, (for eksempel fondsindeksen i Norge) er så godt som like. Indeksfond er helt like. Derfor er det utelukkende kostnadene som har betydning for valget av disse fondene.

For aktive fond er det prestasjonene som er viktigst, men kostnadene er selvfølgelig et moment her også. Les mer om dette i Forvaltningsstil i aksjefond. Aktive fond vil være dyrere å drifte, siden det krever større kapasitet å ta aktive posisjoner. Men det er ikke dermed sagt at de slår indeksen de sammenlignes med.

Kostnadene har stor betydning på sikt

Kostnadenes har stor betydning på sikt. For eksempel til pensjonssparing med svært lang tidshorisont, blir det stor forskjell på hva sparebeløpet vokser til.

Under har vi sett på hva forskjellige kostnadsstruktur gjør med avkastningen i fondene.

Utgangspunktet er et sparebeløp på 2.000 kroner i måneden. Billigfondet har et årlig forvaltningsgebyr på 0,2 prosent. Det dyre fondet har et årlig forvaltningsgebyr på 2 prosent.

Årlig avkastning er 7 prosent, før kostnadene er trukket fra.

Tabellen under viser hva sparebeløpet vokser til med forskjellige spareperioder.

Spareår Uten kostnader 2 prosent Forskjell
5 år 143 197 136 180 7 017
10 år 344 038 309 984 34 054
15 år 625 728 531 807 93 921
20 år 1 020 812 814 916 205 896
25 år 1 574 939 1 176 242 398 697
30 år 2 352 130 1 637 396 714 734

Her ser vi at forskjellen er 7.017 kroner sett på fem års sikt. Denne vokser til hele 398.697 kroner sett på 25 års sikt (i løpende nominelle kroner).

Beregn selv betydningen av kostnadene

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kostnadene i norske aksjefond

Tabellen under viser de forskjellige kostnadskomponentene, og hva de i løpet av 5 år.

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

De fem billigste er alle indeksfond. Alle disse har svært lavere kostnader. Nordnet Superfond tar ingen forvaltningsgebyr overhodet.

I løpet av 5-årsperioden skiller det 14,0 prosent i kostnadsnivået fra topp til bunn.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. Kjøp / Salg 5 år
Nordnet Superfond Norge 100 0,00 0,00 0,00
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 0,00 0,95
DNB Norge Indeks 100 0,20 0,00 1,00
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 0,00 1,00
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,20 0,00 1,00
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50
DNB SMB R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Norge Selektiv (III) R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Norge (IV) R 100 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
Storebrand Optima Norge A 100 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
Alfred Berg Norge Classic 5 000 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
First Norge Fokus 1 000 1,25 0,40 6,65
DNB Norge 100 1,40 0,00 7,00
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
DNB Norge Selektiv 100 1,40 0,00 7,00
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Norge A 500 1,50 0,00 7,50
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv 300 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge 100 1,50 0,00 7,50
Arctic Norwegian Value Creation A 1 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
First Generator S 100 000 1,50 0,50 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte 300 1,50 0,65 8,15
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 0,75 8,25
First SMB 1 000 1,65 0,40 8,65
DNB SMB 100 1,75 0,00 8,75
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 5,00 8,75
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Storebrand Verdi 100 2,00 0,00 10,00
Delphi Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
C WorldWide Norge 1 000 1,20 4,00 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
Storebrand Vekst 100 2,00 0,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Trønder 500 2,00 1,50 11,50
Forte Norge 500 2,00 1,50 11,50
Holberg Norge 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 1,50 14,00

Fond som har 1 million kroner eller mer i minsteinnskudd er ikke tatt med her.

For de aller fleste fondene kan du opprette en fast månedlige spareavtale.

 

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall norske aksjefond

Strategier norske aksjefond

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Kostnader i fond:

Kostnader i globale fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.