Her får en totaloversikt over kostnadsnivået på norske aksjefond.

Kostnadsnivået er en sentral størrelse for valg av aksjefond. På indeksfond og passive fond (fond som er helt nær eller temmelig nær indeksen) er det kostnadene som bestemmer hvilke fond du skal plassere penger i.

Aksjefond kan deles inn etter om de har en aktiv eller passiv forvaltning (nå mest indeksfond). De aktive fondene forsøker å slå indeksen den sammenlignes med ved å ta posisjoner som avviker fra indeksen. Passive fond følger indeksen den sammenlignes med tett. Et indeksfond skal følge indeksen tilnærmet 100 prosent.

Dette betyr at passive fond som følger samme indeks, (for eksempel fondsindeksen i Norge) er så godt som like. Indeksfond er helt like. Derfor er det utelukkende kostnadene som har betydning for valget av disse fondene.

For aktive fond er det prestasjonene som er viktigst, men kostnadene er selvfølgelig et moment her også. Les mer om dette i Forvaltningsstil i aksjefond. Aktive fond vil være dyrere å drifte, siden det krever større kapasitet å ta aktive posisjoner. Men det er ikke dermed sagt at de slår indeksen de sammenlignes med.

Kostnadene har stor betydning på sikt

Kostnadenes har stor betydning på sikt. For eksempel til pensjonssparing med svært lang tidshorisont, blir det stor forskjell på hva sparebeløpet vokser til.

Under har vi sett på hva forskjellige kostnadsstruktur gjør med avkastningen i fondene.

Utgangspunktet er et sparebeløp på 2.000 kroner i måneden. Billigfondet har et årlig forvaltningsgebyr på 0,2 prosent. Det dyre fondet har et årlig forvaltningsgebyr på 2 prosent.

Årlig avkastning er 7 prosent, før kostnadene er trukket fra.

Tabellen under viser hva sparebeløpet vokser til med forskjellige spareperioder.

Spareår Uten kostnader 2 prosent Forskjell
5 år 143 197 136 180 7 017
10 år 344 038 309 984 34 054
15 år 625 728 531 807 93 921
20 år 1 020 812 814 916 205 896
25 år 1 574 939 1 176 242 398 697
30 år 2 352 130 1 637 396 714 734

Her ser vi at forskjellen er 7.017 kroner sett på fem års sikt. Denne vokser til hele 398.697 kroner sett på 25 års sikt (i løpende nominelle kroner). For eksempel ved sparing til pensjon får dette stor betydning.

Beregn selv betydningen av kostnadene

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kostnadene i norske aksjefond

Tabellen under viser de forskjellige kostnadskomponentene, og hva de blir i løpet av 5 år.

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader (K+S). Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige forventede honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13,35 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter 5-års kostnader. Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

De fem billigste er alle indeksfond. Det skiller svært lite mellom disse. Billigst er KLP AksjeNorge Indeks II med en kostnadsprosent på 0,90 prosent over fem år. På femte finner vi Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK med en kostnadsprosent på 1,33 prosent.

  Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. K +S 5 år
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 0,00 0,90
Alfred Berg Indeks C 25 000 0,19 0,00 0,95
Storebrand Indeks - Norge A 100 0,20 0,00 1,00
DNB Norge Indeks A 100 0,21 0,00 1,05
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 0,18 1,33
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,30 0,00 1,50
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
DNB SMB N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Norge N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Norge Selektiv N 100 1,16 0,00 5,80
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Norge C 5 000 1,20 0,00 6,00
Fondsfinans Utbytte 10 000 1,20 0,00 6,00
Sbanken Framgang Sammen 300 1,20 0,00 6,00
DNB Norge Selektiv A 100 1,21 0,00 6,05
DNB SMB A 100 1,21 0,00 6,05
DNB Norge A 100 1,21 0,00 6,05
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
Nordea Norwegian Stars A 100 1,49 0,00 7,45
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
Delphi Norge A 1 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge A 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Vekst 100 1,50 0,00 7,50
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv C 300 1,50 0,00 7,50
First Generator S 100 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Verdi A 100 1,50 0,00 7,50
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1 000 1,60 0,00 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte A 300 1,50 0,65 8,15
SEB Norway Focus Fund C 100 1,55 0,75 8,50
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
Handelsbanken Norge Tema 1 000 1,86 0,00 9,30
Forte Norge 100 2,00 0,00 10,00
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
C WorldWide Norge 1 000 1,30 4,00 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
First Norway 1 000 2,25 0,00 11,25
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Trønder 100 2,00 1,50 11,50
Holberg Norge A 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,25 1,50 12,75
First Opportunities 1 000 2,77 0,40 14,25

Fond som har 1 million kroner eller mer i minsteinnskudd er ikke tatt med her.

For de aller fleste fondene kan du opprette en fast månedlige spareavtale.

 

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall norske aksjefond

Strategier norske aksjefond

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Guide til fondsplasseringer

Slik kjøper du aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Sammensetting av en aksjefondsportefølje

Kostnader i fond:

Kostnader i globale fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.