Den samlede reisegodsdekningen blir redusert på grunn av mye lavere beløp på verdigjenstander og enkeltgjenstander.

Reisegodsdekningen er en av de aller viktigste dekningene i reiseforsikring. Det blir meldt omtrent 100.000 skader hvert år som gjelder reisegods.

Reisegodsdekningen dekker tap og skade på ting du har med deg ved for eksempel skadeverk, ran, og tyveri.

På reisegodsgods skal du se på disse elementene:

 • Samlet reisegodsdekning: Det er taket på hva som totalt sett kan dekkes.
 • Verdigjenstander: Det er også et tak på hvor stort beløp som kan dekkes av verdigjenstander. Dette er lavere enn den samlede reisegodsdekningen.
 • Maksimal dekning på enkeltgjenstander: Dette kan være gjenstander som mobiltelefon, sykkel, kontanter.
 • Verdifastsettelsen av gjenstanden. Hva trekkes fra som slit og elde på gjenstanden.

Her må du være spesielt oppmerksom på begrensningen på verdigjenstandene. Denne er veldig ofte vesentlig lavere enn den totale summen.

Sjekk priser på reiseforsikring

Sjekk rabattavtalene på reiseforsikring

Samlet reisegodsdekning

Den samlede reisgodsdekningen gjelder for alle gjenstander du har med deg på reise. Den samlede reisegodsdekningen vil i mange tilfeller være høy, men den må sees i sammenheng med hvor mye som dekkes av verdigjenstander og enkeltgjenstander.

Verdigjenstander

Spesielt når du skal du på en litt lengre ferie er det som defineres som verdigjenstander som har den største verdien. Alle forsikringsselskapene har et eget tak på verdigjenstander.

Det kan være et enormt sprik mellom hva som dekkes av verdigjenstander og hva som totalt sett dekkes. Det kan for eksempel være en totaldekning på 100.000 kroner, men bare 20.000 kroner for verdigjenstandene.

Dette er verdigjenstander:

 • Fotoutstyr
 • Klokker
 • Klær – dyre klær som bunad, pels
 • Mobiltelefon
 • Musikkavspillingsutstyr
 • Musikkinstrumenter
 • Nettbrett
 • PC og annet datautstyr
 • Smykker, edelstener, gull ol
 • Sportsutstyr
 • Våpen

Enkeltgjenstander

Alle reiseforsikringer har en grense for hvor høy erstatning du kan få for en enkeltgjenstand (de som ikke er regnet blant verdigjenstandene).

Det settes forskjellige maksimalverdier på ulike gjenstander. Dette har vanligvis egne grenser:

 • Kontanter ved tyveri eller ran
 • Mobiltelefon
 • Sykkel
 • Reisedokumenter og pass
 • Nøkler
 • Tyveri fra låst skap på jobb eller skole
 • Tyveri fra telt der ingen er tilstede

I tillegg har også andre enkeltgjenstander en maksimalgrense. Noen reiseforsikringer har ikke en egen grense for andre gjenstander, men den går inn i den samlede grensen for verdigjenstander.

Verdifastsettelsen på gjenstandene

Det er ikke slik at du automatisk får erstattet gjenstanden tilsvarende ny pris. Det er også regler for hvor stort fradrag du får på gjenstandene ut fra alder og forventet levetid på gjenstanden.

Mange har en uklar tekst som sier at det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet.

Andre er mer spesifikke i hva som trekkes. Her er et eksempel på det. Den viser hvor stor verdiforringelsen er per år. Ant. år viser etter hvor mange år verdiforringelsen setter inn.

Gjenstand Per år Ant år
Mobiltelefon og datautstyr 20% 1 år
Foto-/videokamera med utstyr 10% 3 år
Elektrisk
husholdningsmaskin/apparat
10% 3 år
Motorisert og elektrisk verktøy 10% 3 år
Klær og sko (unntatt bunad og
pels)
20% 1 år
Sykkel 10% 3 år
Golfutstyr 10% 3 år
Ski og annet sportsutstyr 10% 3 år

I dette tilfellet vil en mobil bli erstattet med nyprisen hvis den er under ett år. Hvis den er 3 år vil det bli et fradrag på 40 prosent. En sykkel vil erstattes som ny så lenge den er under 3 år. Deretter avskrives den med 10 prosent per år.

Du kan se hva de enkelte reiseforsikringene skriver i vilkårene ved å klikke på reiseforsikringslenkene nederst. Der ser du også de viktigste vilkårene for hver enkelt reiseforsikring.

Reisegodsdekning - enslige

Dette er dekningene på reiseforsikringene som gjelder for enslige.

Oversikten er delt inn i hva som dekkes totalt sett, hva verdigjenstander dekkes samlet med, og på mobiltelefon.

For mobiltelefon har noen en egen grense, andre har det ikke. Men den inngår alltid i verdigjenstander. Hvis den bare inngår i verdigjenstander er det denne summen som også er satt opp under mobiltelefon.

Her kan du blant annet se hvor stort spriket er mellom dekningen på reisegods samlet, og på verdigjenstander samlet. I svært mange av tilfellene vil det være umulig å komme opp i grensen for reisegods samlet på grunn av begrensningen på verdigjenstander og enkeltgjenstander.

I for eksempel Eika Reise Pluss er reisegodset forsikret ubegrenset. Verdigjenstandene er samlet forsikret for bare 40.000 kroner. Når enkeltgjenstander også har et tak på 30.000 kroner er det ikke akkurat noe problem å gi en ubegrenset dekning.

Det er også andre som har et enormt sprik mellom enkeltgjenstander og samlet dekning.

Reiseforsikring Reisegods samlet Verdi-gjenstander Mobil
Codan Standard 50 000 25 000 25 000
Codan Pluss 800 000 30 000 30 000
DNB Basis 15 000 15 000 1 500
DNB Best 500 000 40 000 3 000
Eika Reise 40 000 15 000 15 000
Eika Reise Pluss Ubegrenset 15 000 15 000
Europeiske Standard 100 000 30 000 3 000
Europeiske Super Ubegrenset 30 000 3 000
Frende Ubegrenset Ubegrenset 30 000
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset 40 000 40 000
Gouda Standard 20 000 10 000 10 000
Gouda Super Ubegrenset 30 000 20 000
KLP 100 000 20 000 3 000
Nemi 20 000 20 000 3 000
Rema 50 000 15 000 4 000
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 40 000 25 000
Storebrand Standard 50 000 15 000 4 000
Storebrand Super 600 000 150 000 40 000
Tryg Standard 20 000 20 000 6 000
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Ubegrenset 30 000

Reisegodsdekning - familie

Dette er de samme dekningene for familie.

Reiseforsikring Reisegods samlet Verdi-gjenstander Mobil
Codan Standard 100 000 25 000 25 000
Codan Pluss 800 000 30 000 30 000
DNB Basis 15 000 15 000 1 500
DNB Best 500 000 40 000 3 000
Eika Reise 120 000 20 000 15 000
Eika Reise Pluss Ubegrenset 20 000 15 000
Europeiske Standard 200 000 30 000 3 000
Europeiske Super Ubegrenset 30 000 3 000
Frende Ubegrenset Ubegrenset 30 000
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset 40 000 40 000
Gouda Standard 40 000 10 000 10 000
Gouda Super Ubegrenset 40 000 20 000
KLP 200 000 25 000 3 000
Nemi 150 000 50 000 3 000
Rema 600 000 150 000 4 000
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 40 000 25 000
Storebrand Standard 100 000 30 000 4 000
Storebrand Super 600 000 300 000 40 000
Tryg Standard 20 000 20 000 6 000
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Ubegrenset 30 000

 

Les mer om reiseforsikring:

Reiseforsikring

Reiseforsikring - prisoversikt

Rabattavtaler på reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring

Ta med europeisk helsetrygdekort

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over dem.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring