Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 531.700 kroner i 2017. Lønnsøkningen ble på 2,3 prosent. Dette var litt over prisstigningen, slik at det ble en kiten reallønnsoppgang i 2017.

Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes var gjennomsnittslønnen 542.900 kroner.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 13,3 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

2016 2017 Endring
Årslønn 519 600 531 720 2,3 %
Årslønn ink overtid 530 400 542 900 2,3 %
Menn 554 400 565 700 2,1 %
Kvinner 477 600 490 300 2,7 %
Privat sektor og offentlige foretak 525 600 537 700 2,3 %
Kommuneforvaltningen 474 000 485 000 2,3 %
Statsforvaltningen 558 000 576 500 3,3 %

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er omtrent 51.000 kroner lavere enn gjennomsittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor.

Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til høyeste utdannelsesnivå tjener de med bare grunnskole noe over halvparten. Forskjellen er i på 310.800 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 70.800 kroner.

Nivå 2016 2017 Endring
Grunnskole 424 800 433 200 2,0%
Videregående utdanning 517 200 529 200 2,3%
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 588 000 601 200 2,2%
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning 727 200 742 800 2,1%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 624.000 kroner.

Alder 2016 2017 Endring
0-24 år 351 600 358 800 2,0%
25-29 år 451 200 462 000 2,4%
30-34 år 504 000 516 000 2,4%
35-39 år 550 800 561 600 2,0%
40-44 år 584 400 597 600 2,3%
45-49 år 601 200 618 000 2,8%
50-54 år 608 400 624 000 2,6%
55-59 år 603 600 620 400 2,8%
60 år og over 590 400 607 200 2,8%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 919.200 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 394.800 kroner.

Yrke 2016 2017 Endring
Ledere 772 800 789 600 2,2%
Administrerende direktører 896 400 919 200 2,5%
Akademiske yrker 604 800 619 200 2,4%
Høyskoleyrker 586 800 600 000 2,2%
Kontoryrker 452 400 463 200 2,4%
Salgs- og serviceyrker 398 400 408 000 2,4%
Bønder, fiskere mv. 402 000 416 400 3,6%
Håndverkere 442 800 454 800 2,7%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 454 800 465 600 2,4%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 385 200 394 800 2,5%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 630.400 kroner.

Lavest inntekt er det i Oppland med 496.000 kroner.

Fylke 2016 2017 Endring
Akershus 570 000 582 720 2,2%
Aust-Agder 512 400 520 440 1,6%
Buskerud 520 800 532 680 2,3%
Finnmark 496 800 511 680 3,0%
Hedmark 490 800 505 080 2,9%
Hordaland 542 400 556 440 2,6%
Møre og Romsdal 514 800 528 480 2,7%
Nord-Trøndelag 498 000 508 680 2,1%
Nordland 500 400 513 840 2,7%
Oppland 482 400 495 960 2,8%
Oslo 612 000 630 480 3,0%
Rogaland 585 600 593 640 1,4%
Sogn og Fjordane 490 800 503 520 2,6%
Sør-Trøndelag 532 800 545 760 2,4%
Telemark 508 800 523 200 2,8%
Troms 511 200 525 240 2,7%
Vest-Agder 526 800 533 640 1,3%
Vestfold 514 800 527 640 2,5%
Østfold 495 600 508 320 2,6%

 

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

De 50 yrkene med høyest lønn

De 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Historisk lønnsstatistikk

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.