Slik er skatteprosentene på lønn i forhold til pensjoner.

Pensjonister betaler i utgangspunktet de samme skattene, og har de samme standardfradragene. Det som skiller er først og fremst skattefradraget som pensjonistene får.

Hovedskattene

Dette er hovedskattene både pensjonister og lønnsmottakere må betale

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er 8,2 prosent på lønn. På pensjoner er den 5,1 prosent.

Les mer om trygdeavgift

Trinnskatt

Trinnskatten er den samme i alle fire trinnene.

Les mer om trinnskatt

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er 24 prosent (25 prosent i 2016) på begge inntekter.

Det er et bunnfradrag (personfradrag) som også er likt med 53.150 kroner.

Minstefradraget er i praksis også et bunnfradrag. På lønnsinntekter er dette 44 prosent (43 prosent i 2016). På pensjonsinntekter er det på 29 prosent. Maksimalt minstefradrag er på 94.8750 kroner. For pensjonsinntekter 75.000 kroner.

Les mer om minstefradrag.

Formuesskatt

Formuesskatten er lik for pensjoner og lønn. Formuesskatten er på 0,85 prosent på formue over 1.480.000 kroner. Ektefeller har en felles fribeløp på 2,96 millioner kroner.

Skattefradrag for pensjoner

Det største skillet mellom pensjonsbeskatningen og lønnsbeskatningen er skattefradraget som pensjoner kan få.

For å sørge for at lave pensjonsinntekter ikke skal betale skatt får pensjoner tildelt inntil 29.940 kroner i skattefradrag i 2017.

Det maksimale skattefradraget er i 2017 inntil 29.940 kroner på pensjonsinntekter inntil 188.700 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 284.350 kroner i 2017. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 539.443 kroner.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 29.980 kroner (29.940 kroner i 2017), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 29.980 kroner.

Skatten på ulike inntektstrinn

Så mye skatt betaler du på inntektstrinn fra 150.000 kroner til 1 million kroner.

Her har vi satt opp skatteprosentene på begge, og hva forskjellen blir i kroner.

På grunn av skattefradraget til pensjonistene blir skatten på pensjoner vesentlig lavere på lave inntekter.

Inntil skattefradraget ikke lenger har betydning synker forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjoner. På 550.000 kroner er forskjellen nede i 2,2 prosentpoeng. På inntekter over dette nivået vil det bare være forskjellen i trygdeavgift, slik at forskjellen trender mot 3,1 prosentpoeng.   

Inntekt Lønn Pensjon Forskjell
150 000 13,1 % 0,0% 19 704
200 000 15,4 % 1,8% 27 211
250 000 18,4 % 9,2% 22 971
300 000 21,1 % 14,8% 18 927
350 000 23,1 % 18,1% 17 477
400 000 24,5 % 20,5% 16 027
450 000 25,6 % 22,4% 14 577
500 000 26,5 % 23,9% 13 127
550 000 27,3 % 25,0% 12 310
600 000 28,2 % 25,9% 13 860
700 000 30,4 % 28,0% 16 960
800 000 32,1 % 29,5% 20 060
900 000 33,3 % 30,8% 23 160
1 000 000 34,6 % 32,0% 26 260

 

Den høyeste marginalskatten på lønn er 46,71 prosent. Høyeste marginalskatt for pensjoner er litt høyere med 46,81 prosent. For lønn er den høyeste marginalskatten på inntekt fra 934.051 kroner. På pensjoner er den høyeste marginalskatten i et lite intervall fra 258.622 til 284.350 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekter

Skatt på pensjoner

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.