Det har blåst opp til rabattkrig mellom de 3 store dagligvaregrupperingene.

Kjedene satser nå stort på lojalitetsprogrammer. Spesielt på frukt og grønt er det mye rabatter å hente. Også Rema 1000 har nå tatt i bruk lojalitetsprogrammer via appen Æ.

Dersom du har kjøpsutbytteordninger enten gjennom medlemskap i for eksempel Coop eller Trumf, sparer du opp en viss prosent bonus eller utbytte på kjøp du gjør.

Når du ser prissammenligninger kan du trekke fra disse bonusene for å få en helt korrekt sammenligning. Men bonusene blir ikke større enn 10 kroner per kjøpte 1000 kroner.

Det lønner seg å knytte seg opp mot rabattene i alle kjedene. I alle butikkjedene til Norgesgruppen knytter du rabattene til det bankkortet du bruker, og det koster ikke noe å være medlem. I Coop må du betale en andel på 300 kroner ved innmelding (får det tilbake ved utmelding). Du kan få flere kort til husstanden, slik at bare 1 trenger å være medlem. I Rema 1000 laster du ned appen, og knytter den mot bankkortet ditt. Dette er gratis.

Bonuser på kjedenivå

To av de tre store kjedene gir en liten rabatt på alt du kjøper i butikken.

Trumf

I Norgesgruppens Trumf-ordning kan du registrere ett eller flere bankkort, slik at du kan spare opp bonus når du betaler med det.

Trumf-medlemmer får 1 prosent bonus hos Trumf-partnere i dagligvarehandelen. Det er gratis å bli trumf-medlem. Du kan knytte bonusen opp til ett eller flere bankkort i familien, slik at du ikke trenger å bruke/vise et medlemskort for å få bonusen. Bonusen gjelder i tre år.

Den oppsparte Trumf-bonusen kan du ta ut i kontanter, eller bonussjekk (brukes i butikker tilknyttet Trumf).

Du får Trumf i følgende dagligvarebutikker: Jacobs, Joker, Kiwi, Meny, og Spar. I tillegg gis det Trumf på Shell.

Coop

Ved å registrere deg som medlem, får du et kort som du kan spare opp bonus/utbytte ved å betale med det. For å bli Coop-medlem må du betale 300 kroner ved innmelding.

Coop-medlemmer får 1 prosent kjøpebonus/kjøpsutbytte på alt du handler i samvirkelag eller Coops samarbeidspartnere. Bonus og rabatter settes inn på en medlemskonto. I Coop-systemet er det det er årsmøtene i samvirkelag med kjøpeutbytte som skal godkjenne regnskap ved årsslutt, og som deretter skal endelig vedta kjøpeutbyttesatsen før den betales ut til medlemmene.

Utbyttet kommer inn på medlemskontoen i april etter opptjeningsåret, med renter fra 1.januar.

Bonuser på butikkjede-nivå

Kiwi

Kiwi gir 15 prosent bonus i form av Trumf på all fersk frukt og grønt. Innmeldingen i denne bonusordningen gjør du via Trumf-kontoen din.

Meny

Meny gir 7 prosent bonus i form av Trumf på fersk frukt og grønt, grovbrød, og fersk fisk. Innmeldingen i denne bonusordningen gjør du via Trumf-kontoen din.

Jacobs

Gir 7 prosent bonus i form av Trumf på fersk frukt og grønt, grovbrød, og fersk fisk. Innmeldingen i denne bonusordningen gjør du via Trumf-kontoen din.

Joker

Gir 5 prosent i form av Trumf på alt du handler på mandager. Innmeldingen i denne bonusordningen gjør du via Trumf-kontoen din.

Coop Extra

Gir 11 prosent bonus på alt av frukt og grønt. Du må bruke Coop-appen for å få rabatten.

Coop OBS

Gir 11 prosent bonus på alt av frukt og grønt. Du må bruke Coop-appen for å få rabatten.

Rema 1000

Gir 10 prosent rabatt på de 10 mest kjøpte varene (gjelder ikke tobakk, alkohol, og medisiner).

Gir 10 prosent rabatt på fersk frukt og grønt.

Rabattene gis i form av avslag i kassen. Du må bruke appen Æ for å få rabatten. Denne knyttes til bankkortet ditt, slik at du automatisk får rabatten når du bruker dette bankkortet.

Eksempel på bonuser/rabatter

Her ser du tre eksempler I disse eksemplene har vi gjort litt ulike forutsetninger for å se hvilke bonuser/rabatter dette vil gi. Andre forutsetninger vil også kunne endre hvem som gir høyest rabatt.

Forutsetningene for eksemplene står øverst, deretter rangeringen etter hvor mye rabatter/bonuser dette gir. I alle eksemplene er det forutsatt at det er kjøpt for 50.000 kroner i butikkene.

De to øverste postene for forutsetningene gjelder for alle butikkene. Fersk fisk og grovbrød gjelder for Meny og Jacobs (gir rabatt sammen med frukt og grønt). Handling på mandag gjelder for Joker. De 10 mest kjøpte varene gjelder for Rema.

Rabattene er oppgitt på årsbasis.

Tallene er hentet fra kalkulatoren for dagligvarebonuser. I denne kalkulatoren kan de se på hvor mye rabatt du får med ditt kjøpemønster.

Eksempel 1

I dette eksemplet er det et høyt innhold av frukt og grønt.

Type handel Årlig beløp
Totalt handlebeløp i butikken 50 000
Frukt og grønt 10 000
Fersk fisk og grove brød 5 000
Handler på mandager 10 000
De 10 mest kjøpte varene 8 000
Butikk Bonus
Kiwi 2 000
Rema 1000 1 800
Coop OBS 1 600
Coop Extra 1 600
Jacobs 1 550
Meny 1 550
Joker 1 000

 

Eksempel 2:

I dette eksemplet er bonusen like stor i Kiwi og Rema. Dette skjer når det handles for 8.000 kroner i frukt og grønt, og at de 10 mest kjøpte varene får et grunnlag på 9.000 kroner i Rema 1000.

Type handel Årlig beløp
Totalt handlebeløp i butikken 50 000
Frukt og grønt 8 000
Fersk fisk og grove brød 4 000
Handler på mandager 10 000
De 10 mest kjøpte varene 9 000
Butikk Bonus
Kiwi 1 700
Rema 1000 1 700
Coop OBS 1 380
Coop Extra 1 380
Jacobs 1 340
Meny 1 340
Joker 1 000

 

Eksempel 3:

I dette eksemplet er beløpet til frukt og grønt gått ytterligere ned til 6.000 kroner, og grunnlaget for de 10 mest kjøpte varene er gått opp til 12.000 kroner.

Type handel Årlig beløp
Totalt handlebeløp i butikken 50 000
Frukt og grønt 6 000
Fersk fisk og grove brød 4 000
Handler på mandager 10 000
De 10 mest kjøpte varene 12 000
Butikk Bonus
Rema 1000 1 800
Kiwi 1 400
Jacobs 1 200
Meny 1 200
Coop OBS 1 160
Coop Extra 1 160
Joker 1 000

Vurdering

Rangert opp mot hverandre kan vi si at Kiwi gir bedre bonus enn Coop Extra og Coop OBS siden de har høyere rabatt på frukt og grønt (i tillegg har de lik generell bonus).

Kiwi går også foran Meny/Jacobs på grunn av mye høyere bonus på frukt og grønt. Selv om forskjellen blir redusert ved at Meny/Jacobs også tar med fersk fisk og grovbrød.

Mellom Kiwi og Rema er det litt vanskeligere. Bonusen på frukt og grønt er høyere hos Kiwi, 15 prosent mot 10 prosent. Spørsmålet er da om bonusen på 1 prosent på alt du kjøper er større enn 10 prosent på de 10 mest kjøpte varene i Rema. Det er vanskelig å anslå hvor mye man bruker på de 10 mest brukte varene. Dette vil du selv etterhvert se hvis du bruker appen. Da kan du regne ut hvor stor rabatten har vært i forhold til handlevolumet ditt på Rema 1000.

Joker gir 5 prosent ekstra rabatt (som Trumf), som bare gjelder på handel mandager. I tillegg får du 1 prosent i Trumf. Hvis du er bevisst kan dette gi mer rabatt. Hadde klart å handle for halvparten på mandager i eksemplet ovenfor, ville dette gitt en rabatt på 1.250 kroner. I tillegg til 500 kroner som den vanlige Trumfen gir. Men dette er ikke nok til å slå rabatten i Kiwi eller Rema. Du skal altså handle svært mye ¨på mandager før det gir mest i rabatt.

Dette kan du altså regne på i kalkulatoren for dagligvarebonuser.

Prisbildet i 2016

Enhver.no tester prisene på jevnlig basis. I tabellen under er prisene lagt sammen i løpet av året, og deretter regnet ut forskjellene.

Rema har vært den billigste butikken de siste årene. I enkelte pristester har andre vært så vidt billigere

Rema har vært billigst i begge årene. Kiwi har i 2016 redusert prisforskjellen til 1,44 prosent. Coop Extra har kommet ned i en forskjell på 3,27 prosent

Butikk 2016 2015
Rema 1000 0,00% 0,00%
Kiwi 1,44% 1,82%
Coop Extra 3,27% 4,41%
Coop OBS 5,04% 5,40%
Coop Prix 8,74% 9,25%
Spar 12,71% 15,05%
Coop Mega 13,47% 16,36%
Meny 14,65% 14,17%

Her er det ikke tatt hensyn til at du kan få 1 prosent i bonus i alle butikker i Norgesgruppen (Trumf), og i Coop (medlem).

 

Andre rabatter

Andre forhold som spiller inn er hvilke tilbud som butikkene kjører, og som du kan benytte deg av. I Coop får du også jevnlige kuponger via appen som gir deg diverse rabatter. Det samme har blant annet Meny. Dette kan endre forholdet mellom butikkene på hvor mye rabatt du får i løpet av et år.

 

Se også:

Dagligvarebutikker på nett

Matkasser

Bransjerabatter i kredittkort
Mange kredittkort gir nå rabatter innen alle butikker som er registrert innen en bransje.

Deals
Via deals kan du slå til på store rabatter som gjelder i en kort periode, ofte bare en dag.

Prissammenligningstjenester
Her kan du sjekke priser i en rekke bransjer, med et stort antall nettbutikker på en rask og enkel måte.

Rabattkoder
På rabattnettsteder får du en oversikt over en rekke rabattkoder, og mer generelle tilbud som du kan benytte deg av.

Kalkulator:

Kalkulator for dagligvarebonuser
Kalkulatoren regner ut hvor mye du får i bonus eller rabatt i de forskjellige dagligvarebutikkene.

Svenskehandelskalkulator
Her kan du beregne hvor mye du kan spare på å handle i Sverige.