Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Samboere har ofte et større sikringsbehov enn ektefeller på grunn av arvereglene.

Når samboere flytter sammen ønsker man gjerne at den andre skal kunne overta boligen hvis den ene faller fra. Samboere har her noe dårligere rettigheter enn det ektefeller har.

Det er tre hovedmåter for å sikre at samboeren kan sitte igjen med boligen etter at en av samboerne er død:

  • Arverettighet
  • Testamente
  • Livsforsikring (dødsfallsforsikring)

Samboeres arverett

Samboere med felles barn har rett til å motta 4 G (496.112 kroner), en rett som går foran livsarvingenes arverett.

Samboere uten felles barn som har bodd sammen i fem år har samme arverett. Det forutsetter at samboeren har fastsatt dette i testament, ellers arver samboeren ingenting.

Samboere uten felles barn, og under fem års samboerskap har ingen arverett.

Uskiftet bo

Samboere har lov til å sitte i uskiftet bo hvis de har eller venter felles barn. Uten felles barn har ikke samboere rett til å sitte i uskifte. Dette gjelder for felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som de brukte sammen.

Avtale om overtakelse av boligen

Barna og samboer kan avtale at den andre samboeren skal kunne sitte med huset. Ved samboers død arver deretter barna boligen på vanlig måte.

Her gir de altså samboeren en livslang rett til å bo i boligen. Hvis samboeren flytter tilfaller boligen barna.

Testamente

For samboere som har bodd sammen, men ikke felles barn må det altså testamenteres 4 G for at samboeren skal få denne arven. Hvis ikke dette blir gjort, vil ikke samboeren arve noe.

Hvor mye samboere kan testamentere til hverandre avhenger av om avdøde hadde livsarvinger.

Les mer om testamente

Les mer om hvor mye du kan testamentere.

Forsikring

Hvor høy livsforsikringssum et samboerpar trenger er blant annet avhengig av hvor mye som testamenteres til samboer. Jo mer som kan testamentes, jo mindre blir det nødvendige forsikringsbeløpet. 

I forholdsvis ung alder koster ikke livsforsikring særlig mye. For en tredveåring koster 1 million i forsikringssum under 1.000 kroner per million per år. For en førtiåring koster det noe over. Forsikringsprisen stiger kraftig når man nærmer seg 50 år. For en 55-åring koster en million i forsikringssum omtrent 4.500 kroner.

Mange har tilgang til kollektive forsikringsløsninger (gruppeliv) gjennom forskjellige yrkesorganisasjoner. De finner en oversikt over forsikringstilbudene gjennom yrkesorganisasjonene her.

Eksempler på forsikringsbehov

Disse eksemplene tar utgangspunkt i samboere i forskjellige situasjoner. Her har vi sett på et samboerpar i tre forskjellige situasjoner:

  • Samboere som har bodd sammen i mindre enn 5 år
  • Samboere som har bodd sammen i mer enn 5 år
  • Samboere med felles barn

Her kan vi si forsikringsbehjovet er dekket av den nederste linjen i hvert enkelt eksempel "Gjeld etter utløsning".

I de to øverste eksemplene er det forutsatt at den avdøde hadde søsken eller foreldre.

Egenkapitalen er det samme som verdien i boet. Hele verdien som er i boet er altså egenkapitalen i boligen, fordelt på hver av dem. I linjen for testamentert til samboeren er det testamentert det størst mulige beløpet.

I det siste eksemplet kan gjenlevende velge å sitte i uskiftet bo.

Samboere under 5 år Beløp
Boligverdi 4 000 000
Gjeld 2 000 000
Egenkapital (verdi i boet) 1 000 000
Arv til samboer 0
Testamentert til samboer 333 333
Utløse arvinger 666 667
Gjeld etter utløsning 2 666 667
Samboere over 5 år Beløp
Boligverdi 4 000 000
Gjeld 2 000 000
Egenkapital (verdi i boet) 1 000 000
Arv til samboer 0
Testamentert til samboer 4 G 496 112
Utløse arvinger 574 404
Gjeld etter utløsning 2 574 404
Samboere med felles barn Beløp
Boligverdi 4 000 000
Gjeld 2 000 000
Egenkapital (verdi i boet) 1 000 000
Arv til samboer 496 112
Utløse arvinger 574 404
Gjeld etter utløsning 2 574 404

 

Se også:

Ektefelles og samboers arverettigheter

Samboeravtale

Dette kan du testamentere

Guide til testament

Livsforsikring for samboere

Skaff deg oversikt over forsikringene dine

Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet ditt

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere bort avhengig av familiesituasjon og begrensninger i arven.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.