Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På spotprisavtaler taper strømleverandørene penger på avtalene med lavest pris.

Det er nå leverandører som gir deg penger for å bytte over til deres spotprisavtaler. Det betyr at de kan tape minst 1.000 kroner på slike avtaler.

I en spotprisavtale består prisen av selve spotprisen. Det strømlevererandøren lever av er et tillegg som leverandørene tar. Dette kan enten være et månedlig påslag i kroner, eller et påslag i form av et visst øre-påslag på spotprisen. Noen tar begge deler.

Påslaget skal inkludere kostnad til elsertifikater, administrasjonsutgifter og fortjeneste. Kostnaden til elsertifikater vil ifølge NVE ligge i området 2,1 til 2,5 øre per kwh i 2016. Bare elsertifikat-kostnaden vil ligge i området 420 til 500 kroner med et forbruk på 20.000 kwh per år.

Samtlige selskaper som er blant de billigste har flere tilbud, der de har avtaler som er betydelig dyrere enn det billigste. Og produktet er likt, nemlig strømmen i stikkontakten. Dessuten er det ikke strømselgeren som leverer strømmen, det er netteierne.

Grunnen til at strømleverandørene gir så gode tilbud er ene og alene at de ønsker å få deg over på mye dyrere strømavtaler med en gang. Slik får selskapene deg over på dyrere avtaler:

  • De ringer deg rett etter at du har kjørt avtalen for å få deg over på andre avtaler
  • De skrur opp prisen på den avtalen du har om ikke altfor lang tid
  • Du blir automatisk overført til en ny pris etter et visst antall måneder
  • De får deg over på avtaletypen Standard variabel som er mye dyrere, spesielt de som de istedet tilbyr deg

Unngå de aller dyreste

Mange av leverandørene har svært dyre avtaler. Hold deg derfor unna de som har stort sprik mellom billigste og dyreste selskap.

Det er de sammen som står bak Agva Kraft som står bak Telinet. Tidligere var det Telinet som hadde de billigste avtalene, men her er prisene satt kraftig opp. Telinet har for øvrig ikke per november sendt inn rengskapet for 2015. Dette er normalt et dårlig tegn for selskapet.

Den dyreste avtalen er det altså Tellinet som har. I tillegg må du forskuddsbetale. Det samme gjelder for Aga. Du skal aldri gå inn på noen avtale som har forskuddsbetaling. Agvas dyreste avtale har en påslag på 2.475 kroner. Dette er 3.162 kroner dyrere enn den billigste avtalen

Fortum Enkel har den nest høyeste prisen med et påslag på 3.078 kroner. De har også tre andre alternativer på listen over dyre avtaler.

Samlet har disse tre selskapene de åtte billigste avtalene. I tillegg har vi Hafslund Strøm og Rauma Enerrgi på listen over de dyreste.

Dette er selskapene som har de dyreste avtalene med et forbruk på 25.000 kw i året.

Strømselskapet Pris Påslag
Telinet Energi Spotpris 8 813 3 813
Fortum Enkel 8 078 3 078
Telinet Energi Spotpris Online 8 063 3 063
Fortum Co2-fri 7 488 2 488
Agva Innkjøp 7 475 2 475
Agva Spot 7 225 2 225
Fortum NorgesSpot 7 103 2 103
Agva Spot Online Løpende 6 975 1 975
Hafslund Strøm 6 957 1 957
Fortum eSpot 6 950 1 950
Rauma Energi Spot 6 943 1 943

Her er det gått ut fra et spotpris på 25 øre (den er høyere akkturat nå). Nivået spiller ingen rolle for forskjellene mellom leverandørene.

Billigste spotpris nå

I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Under ser du en oversikt over hvem som tilbyr den billigste spotprisavtalen akkurat nå. Denne oversikten viser hva som lønner seg for en husholdning med et forbruk på 25.000 kwh årlig.

Når vi kutter ut leverandørene som har et alternativ som ligger på pristoppen står vi igjen med Svorka Webspot 16 og GE Social Innkjøpspris. Begge har null i påslag, og taper dermed penger på disse avtalene. Begge har andre og dyrere alternativer, så det er det samme som gjelder her. Ikke gå over til en annen avtale som de har.

For å se på alle andre forbruksnivåer kan du bruke Spotpriskalkulatoren.

Forskjellen mellom billigste og dyreste leverandør er på over 4.600 kroner. Kutter du ut de som er på pristoppen er forskjelln over 3.800 kroner mellom billigste og dyreste (forbruk 25.00 kwh).

Strømselskapet Pris Påslag
Agva Spot Valgfri 4 313 -688
Agva Spot Kampanje 4 563 -438
Agva Spot Intro 4 750 -250
Telinet Energi Spotpris Web 5 000 0
Svorka WebSpot 16 5 000 0
Rauma Energi Spot Web 5 000 0
Kraftinor Lavpris Mobil 5 000 0
GE Social Innkjøpspris 5 000 0
Agva Innkjøpspris Villa 5 000 0
Hafslund webspot 5 119 119
NorgesEnergi e-Spot 5 168 168
Fjordkraft Spotpris 5 208 207
Fortum eStrøm 5 213 213
Hurum Kraft barestrøm.no 5 330 330
GE Spotpris Goo 15 5 498 498
Agva Innkjøpspris Online 5 500 500
Tafjord Marked Web Spot 5 575 575
Kraftinor Lavpris 5 585 585
LOS Digitalspot 5 688 688

Kilde: Strømleverandørenes nettsider, Strømpris.no.

Alle tilbudene

Listen under er sortert alfabetisk slik at du enkelt kan se alle avtalene til de enkelteleverandørene. Det finnes flere leverandører, men her har vi tatt med de som har et tilbud som er i den billige enden av skalen.

Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr
Agva Innkjøp 7 475 9,90 0
Agva Innkjøpspris Online 5 500 2,00 0
Agva Innkjøpspris Villa 5 000 0,00 0
Agva Spot 7 225 8,90 0
Agva Spot Intro 4 750 -1,00 0
Agva Spot Kampanje 4 563 -1,75 0
Agva Spot Online 6 000 4,00 0
Agva Spot Online Løpende 6 975 7,90 0
Agva Spot Valgfri 4 313 -2,75 0
Akraft Spot 5 781 1,25 468
Eidsiva eSpot 6 020 3,00 270
Eidsiva Innlandspot 6 617 4,50 492
Fjordkraft Enkel innkjøpsspris 6 206 2,95 468
Fjordkraft Garantert Innkjøpspris 6 206 2,95 468
Fjordkraft Spotpris 5 208 0,83 0
Fortum Co2-fri 7 488 7,60 588
Fortum Enkel 8 078 9,00 828
Fortum eSpot 6 950 7,80 0
Fortum eStrøm 5 213 0,85 0
Fortum KickBack 6 888 5,20 588
Fortum Ladebonus 6 923 6,30 348
Fortum Netto 6 768 5,20 468
Fortum NorgesSpot 7 103 7,50 228
Fortum Strømdeal 5 250 1,00 0
GE Kvitfjell World Cup Spot 5 876 0,00 876
GE Markedskraft 6 600 6,40 0
GE Social Innkjøpspris 5 000 0,00 0
GE Social Spot 6 350 5,40 0
GE Spotpris Goo 15 5 498 1,99 0
Hafslund Strøm 6 957 4,95 719
Hafslund webspot 5 119 0,00 119
Hafslund webStrøm 6 119 4,00 119
Helgeland Kraft Espot 6 350 5,40 0
Hurum Kraft barestrøm.no 5 330 0,60 180
Kraftinor Lavpris 5 585 0,00 585
Kraftinor Lavpris Mobil 5 000 0,00 0
Kraftinor Markedskraft Privat 6 493 3,63 585
LOS Digitalspot 5 688 2,75 0
LOS Innkjøpspris 6 526 3,75 588
Lærdal Energi LE eSpot 6 098 3,00 348
Lærdal Energi LE Frukt 6 218 3,00 468
Lærdal Energi LE Innkjøpspris 6 170 3,00 420
Lærdal Energi LE Spot 6 218 3,00 468
NorgesEnergi e-Spot 5 168 0,00 168
NorgesEnergi Strøm til lavpris 6 174 3,40 324
Rauma Energi Innkjøpspris 6 473 3,54 588
Rauma Energi Spot 6 943 6,57 300
Rauma Energi Spot Web 5 000 0,00 0
Svorka Energi Strøm 6 456 3,95 468
Svorka WebSpot 16 5 000 0,00 0
Tafjord Marked Spot 5 720 2,88 0
Tafjord Marked Web Spot 5 575 2,30 0
Telinet Energi Innkjøpspris 6 938 3,00 1 188
Telinet Energi Spotpris 8 813 12,90 588
Telinet Energi Spotpris Online 8 063 9,90 588
Telinet Energi Spotpris Web 5 000 0,00 0
Ustekveikja Direkte Innkjøpspris 6 131 3,13 348
Ustekveikja Energi Markedskraft 6 291 4,25 228

Spotpris er best

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Les mer om avtaletypene.

Avtaletypen Spotpris kort og godt gjennomsnittet av prisene hele døgnet, og måneden. Avtaletypen Innkjøpspris regner et vektet snitt av prisen. Det betyr at periodene på døgnet som har høyere priser vektlegges høyere, og dermed blir også grunnlagsprisen litt høyere.  

I oversikten nedenfor er det ikke tatt med denne merprisen, dette vil også variere. Disse avtalene har vi tatt med fordi leverandørene ofte fronter i disse i markedsføringen. Nå er det slik at det er ingen av disse avtalene som er blant de beste likevel, slik at det overhodet ikke er noen grunn til å velge disse.

Slik bytter du strømleverandør

Det er overhode ikke arbeidskrevende å bytte strømleverandør. Selv om du bare skulle spare noen hundrelapper per år, er timeprisen god for å gjøre det.

Betaler du mer enn to øre per kwh mer enn den billigste leverandøren (inkludert eventuelt fast beløp), bør du i hvert fall bytte leverandør. Da vil du spare minst 400 kroner per år ved et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kwh per år.

Alle har enkle bestillingsprosesser på nettet. 

Til slutt er det bare å skrive under papirene, og sende dem i retur. Den nye leverandøren vil informere din nåværende strømleverandør og netteier om leverandørskiftet. Din nye kraftleverandør vil som regel hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et bytte.

Selve byttet av kraftleverandør kan skje hver ukedag. Men din lokale netteier skal ha melding om leverandørbytte minst to uker i forveien. Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør kan variere, men normalt er den på to uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang to til tre uker etter bestilling.

 

Les mer om strøm:

Strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Slik er din strømpris bygget opp

Strømsparing - små tiltak

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Markedsoversikter:

Finn billigste spootprisleverandør
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.