Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger kårer Norges beste til å forhandle frem rabatter for sine medlemmer.

Det er enormt mange rabattavtaler du kan benytte deg av i en rekke organisasjoner å få tak. Mange av rabattavtalene er så bra at du kan spare mye penger på dem. Er du flink til å bruke avtalene kan du i løpet av et år enkelt spare mange tusen.

Denne testen måler kvaliteten på tilleggsfordelene, ikke på kjernetjenestene på aktøren. På for eksempel et kredittkort vurderes det ikke om betingelsene som sådan er gode eller dårlige, men hvor gode rabattavtalene er.

Grunnlaget for denne testen baserer seg på over 3000 rabattavtaler som ligger i Smarte Pengers rabattdatabase. I denne databasen ligger det rabattavtaler fra forskjellige typer aktører som:

 • Yrkesorganisasjoner
 • Interesseorganisasjoner/fordelsklubber
 • Boligbyggelag
 • Kredittkort
 • Rabattnettsteder
 • Aviser/magasiner

I denne testen er det med aktører som er åpne for alle å kjøpe eller melde seg inn i. Disse spenner fra å være gratis, til å koste mange tusen (som for eksempel et avisabonnement). Det er omtrent 100 aktører som har blitt vurdert, og gitt et terningkast.

Vi har derfor ikke tatt med yrkesorganisasjonene med i denne testen. Men du kan finne mange gode avtaler fra disse. Spesielt på finans og forsikring har mange av de største yrkesorganisasjonene gode avtaler (spesielt personforsikringer). Du finner avtalene for yrkesorganisasjonene i rabattdatabasen.

Slik er testen gjort

For alle aktørene har vi gitt poeng på hver enkelt fordelsavtale, og summert opp. Poeng er gitt ut fra hvor mange som kan være aktuelle for å bruke avtalen, og hvor mye du potensielt kan spare på den. Vurderingen innebefatter avtaler med alt fra små lokalbutikker, til rabattavtaler som alle kan bruke over hele landet.

Vi har også gitt minuspoeng når en rabattavtale markedsføres som en fordel, og den ikke er det. Noen rabattavtaler er falske ved at det ikke er noen fordeler i avtalen, men noe som er standard vilkår. Spesielt på strømavtaler. Her kan vi si det så enkelt at samtlige strømavtaler er medlemsufordeler.

Poengsummene er deretter gitt en karakter i form av et terningkast.

De fleste som er med i testen er gratis, eller koster noen hundrelapper. Prisen er ikke tatt med som et grunnlag for karakteren.

Husk at selv om karakteren ikke er god, kan de enkelte ha gode enkeltavtaler. Så en treer betyr ikke at avtalene i seg selv trenger å være dårlige, det kan bare være.

Her finner du søke etter rabattavtaler på flere forskjellige måter.

Her finner du en oversikt over alle som har fremforhandlet en avtale.

Om rabattdatabasen

I rabattdatabasen kan du enkelt søke opp alle faste rabatter som er interessante for deg. Du kan søke på tre forskjellige måter:

 1. Du kan søke etter rabatt på et produkt eller en tjeneste.
 2. Du kan søke etter rabatter fra en enkelt avtaleinnehaver (den som har fremforhandlet avtalen).
 3. Du kan søke blant dem som tilbyr fordelen (altså produktet).

I resultatet av søket får du opp det viktigste om avtalene. Her vil det alltid være en lenke til avtaleinnehaverens (den som har fremforhandlet avtalen) omtale av rabatten. Via denne lenken får du utfyllende informasjon om avtalen, og hva du skal gjøre for å få rabatten. For eksempel å legge inn en rabattkode, eller en annen referanse.

I rabattdatabasen ligger det avtaler som har et mer langsiktig preg. Vi legger ikke inn rabattavtaler som må benyttes innen en tidsfrist på noen få måneder.

Les mer om rabattdatabasen.

Vinneren er

OBOS er den klare vinneren, og er den eneste som har fått en sekser på terningen. Det er fem andre som har fått en femmer:

 • Bondelaget
 • SAS EuroBonus
 • NAF
 • USBL
 • DNB Mastercard

For å se på avtalene som de enkelte har kan du altså gå inn på rabattsøket, og velge OBOS. Da får du opp alle rabattavtaler som er lagt inn på OBOS.

I oversikten under har vi tatt med deltakerne som har fått en firer eller bedre. I tillegg er det et lite ekstra utvalg.

Du kan se hele listen med 100 deltakere her.

Kar. Kommentar
OBOS
OBOS er den eneste som får karakteren seks. Det er en organisasjon som har blitt større og større, og er nå i mange deler av landet. De har nå en rekke fordeler som er landsdekkende, og en rekke mer lokale avtaler. Bredden i avtalene er også meget bra ved at det er svært mange bransjer som er representert. Her vil alle kunne finne fordeler som de vil ha nytte av.
Bondelaget
Du trenger ikke være bonde for å være medlem. Du kan fint være støttemedlem. Rent teknisk er det Agrol som står for det meste av forhandlingene. Bondelaget har blant annet mange rabattavtaler på bilkjøp. Har også mye annet bilrelatert. Ellers er det forsikringsrabatter, hotellrabatter og boligrelaterte rabatter som skaffer den gode karakteren.
SAS EuroBonus
Rabattene i SAS EuroBonus kan deles inn i tre hoveddeler. Dette er rabatter i SAS, og samarbeidende flyselskaper, rabatt i Online Shopping, og andre rabattavtaler med diverse aktører. Samlet sett gir dette en meget god bredde i rabattene.
Men rabattsystemet er veldig komplisert å forstå. For en forbruker er det viktig å se på hva den reelle rabatten er. I EuroBonusen er ikke rabattverdien en fast sum, den avhenger av hva du bruker den til. I gjennomsnitt regner vi med omtrent 7,5 prosent i rabattverdi. Egentlig litt lavere, men du kan tilpasse deg ved å bruke bonuspoengene der de er mest verdt. (innenlands flyreiser, spesielt hvis du må mellomlande i Norge).
NAF
NAF er også en stor landsdekkende organisasjon. Det er de mange fordelene innenfor segmentene bil og reiser som sørger for at karakteren blir god.

USBL
Har med seg fordelene fra NBBL sentralt via Fordelskortet, rabatter fra USBL sentralt, og lokale fordeler. Det rekker til å bli en av de fem som har fått en femmer på terningen.

DNB Mastercard
Får en svak femmer. Har rabattavtaler med mange nettbutikker, har såkalt Supertilbud på enkelte dager i kjente butikker, generell rabatt på alle bensinstasjonene.
Aftenposten
Abonnenter på Aftenposten har et eget rabattprogram (A-kortet). Har spesielt mange avtaler innen kultursektoren og reiseliv.
ABBL
Fordelskortet er den største delen av fordelene via ABBL. Har også en del andre fordeler som gjør at ABBL samler nest flest poeng av boligbyggelagene, noe som gir en firer.
Cresco Car Premium
Eid av DNB. Har mye av de samme avtalene, men ikke alle som DNB Mastercard har.
365 Direkte
Dette kredittkortet er eid av Danske Bank. De viktigste avtalene er Danske Bank Reward (rabattsamling), Dealpass Restaurant (rabattsamling), og rabatter på bensinstasjoner.
Sørlandet BBL
Fordelskortet er den største delen av fordelene. I tillegg kommer de lokale avtalene.
TOBB
Fordelskortet er den største delen av fordelene. I tillegg kommer de lokale avtalene.
Bate
Fordelskortet er den største delen av fordelene. I tillegg kommer de lokale avtalene.
Nedre Buskerud BBL
Fordelskortet er den største delen av fordelene. I tillegg kommer de lokale avtalene.
Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund får en sterk treer. Det er forsikringsavtale og diverse boligrelaterte rabattavtaler som er de viktigste.
Norwegian Reward
Rabatt (cash point på flyreiser med Norwegian, og rabatter i Reward Shop er det viktigste.
Coop
Rabatten i Coops butikker er den viktigste, deretter rabatter på bensinstasjoner og hotell.
Trumf
Rabatten i dagligvarebutikker eid av Norgesgruppen er også her kjernen. Har i tillegg en rekke rabatter i nettbutikker med Via Trumf.
KNA
Den nest største bilorganisasjonen må nøye seg med en treer på terningen.
Norsk Familieøkonomi
Den eneste som er med som tar betalt 768 kr per år) for å være en ren forhandler av fordeler for sine medlemmer. Da er det dårlig å bare få en toer på terningen. Her er det for mange avtaler som ikke gir noen rabatt, og har ellers for få avtaler det er noe ved til å hevde seg i konkurransen.

For boligbyggeselskap har vi tatt utgangspunkt i Fordelskortert (fellesfordeler), og lagt til poengene for fordelene de enkelte boligbyggelagene har.

 

Les mer om rabattmulighetene:

Rabattdatabasen
I rabattsøket kan du enkelt søke gjennom over 3000 rabattavtaler. Dette kan både være rene rabatter, cashback/kickback, penger tilbake og andre fordelsavtaler. Du søke på tre forskjellige måter: Etter hva slags produkt eller tjeneste, etter hvem som har fremforhandlet avtalen, etter hvem som tilbyr rabattavtalen.

Rabatter
Les mer om de forskjellige måtene du kan få rabatter på.

Kredittkort: Rabatter og andre fordeler
Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Her får du en oversikt over hva de enkelte kredittkortene tilbyr.

Her får du rabatter
Denne oversikten viser hvem som har forhandlet frem tilbud og fordeler til sine medlemmer eller kunder. Det er disse du finner i rabattsøket når du velger Avtaleinnehavere.

Penger tilbake /Cashback
Med dette systemet får du penge tilbake på konto enten ved å gå via et nettsted, eller å betale med kredittvisse kort.

Rabattkoder
På rabattnettsteder får du en oversikt over en rekke rabattkoder, og mer generelle tilbud som du kan benytte deg av.

Dagligvarebonuser
I to av de store dagligvaregrupperingene kan du få litt rabatt.

Kalkulatorer:

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.