Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bruk vår kalkulator for å se hvordan endringene slår ut for deg.

I statsbudsjett for 2017 gjøres det endringer på avgiftsnivået på bilområdet.

  • Veiavgift bensin går opp med 25 øre
  • Veiavgift disesel går opp med 42 øre
  • Årsavgiften går ned med 10 prosent
  • Bompengeavgiftene skal samlet gå ned utenfor storbyområdene

Den nedre grensen for reisefradraget på 22.000 kroner blir holdt uendret. Men satsene for fradrag per km øker fra 1,5 til 1,56 kroner. Dette har marginal effekt for dem som akkurat kommer over nedre grense på grunn av satsøkningen.

Dette er avgiftene for 2016 og 2017:

Bensin: 2016 2017
Veiavgift bensin 4,99 5,24
co2-avgift 0,97 1,14
Diesel:    
Veiavgift diesel 3,44 3,86
co2-avgift 1,12 1,14
Årsavgift 3 135 2 820

 

Kalkulator

 Her kan du legge inn kjørelengde og drivstoff-forbruk for to biler. Du kan også legge inn årsavgiften (må dobles i forhold til forhåndsinnlagte tall hvis to biler). I tillegg kan du legge inn endringer i bompenger.

Kalkulatoren regner til slutt ut hvordan endringen slår ut for deg ut fra de valgene du har gjort.

Bilavgiftskalkulator

 
Bil 1  
Hvor mange kilometer kjøres  
Forbruk  
Bensin eller diesel  
Bil 2  
Hvor mange kilometer kjøres  
Forbruk  
Bensin eller diesel  
 
Kostnadene: 2016 2017  
Årsavgift (6.270kr/5.640 kr hvis to biler)  
Bompenger  
Avgifter på bensin   
Avgifter på diesel  
     
Ut fra dine valg   
Forskjell fra 2016 til 2017