Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rentenivået er mye lavere enn det var forventet for mange år siden. Det er også forventninger om at rentenivået vil være på et lavt nivå i uoverskuelig fremtid.

For låntakere er selvfølgelig dette positivt. Lånekostnaden vil være på et svært behagelig nivå i årene fremover. Men når du kommer på sparesiden blir det en annen sak.

Hvis renetnivået blir permanent lavere, må du kort og godt spare mer enn du tidligere antok. Du får ikke den samme hjelpen lenger fra renten når du sparer over lang tid.

Her har vi sett på hvor mye mer du må spare for å nå et sparemål på 2 millioner kroner til pensjonsalderen.

Du må spare mer

Mange trenger å spare langsiktig til pensjon. Med et lavere rentenivå blir det tyngre å spare opp det det nødvendige beløpet til pensjonsalderen.

For å beregne nødvendige sparebeløp kan du bruke kalkulatoren Hvor mye må du spare.

Her har vi satt opp med et sparemål på 2 millioner kroner. Og så sett hvor mye du må spare for å nå dette målet med ulike lengde på sparingen.

Det er to måter å regne dette på. Vi kan beregne sparebeløpet ut fra at det skal nå 2 millioner kroner, med en gott lengde og rentenivå. Men om for eksempel 20 år er ikke 2 millioner kroner 2 millioner kroner lenger. Det er mer riktig å beregne nødvendig sparebeløp ut fra at de 2 millionene skal ha samme pengeverdi.

I tabellen har vi regnet ut nødvendig sparebeløp for plassering i bank og i aksjefond. For bank har vi beregnet sparebeløpet på renter fra 1,5 til 4,5 prosent. For aksjefond fra 5 til 8 prosent.

For bank med en rente på 2,5 prosent, og en sparetid på 20 år må du spare 6.438 kroner i måneden for å nå 2 millioner kroner. Skal du spare opp til 2 millioner i dagens pengeverdi må du sparingen økes til 9.566 kroner.

Sparing i bank
Nødvendig sparing for å nå 2 millioner kroner
Avk. 10 år 15 år 20 år 25 år
1,5% 15 447 9 910 7 150 5 499
2,5% 14 678 9 171 6 438 4 814
3,5% 13 944 8 478 5 784 4 200
4,5% 13 243 7 829 5 187 3 651
Nødvendig sparing for å nå 2 millioner kroner i dagens pengeverdi
1,5% 18 830 13 338 10 624 9 022
2,5% 17 893 12 343 9 566 7 898
3,5% 16 998 11 410 8 595 6 890
4,5% 16 143 10 537 7 708 5 991
         
Sparing i aksjefond
Nødvendig sparing for å nå 2 millioner kroner
5,0% 12 904 7 522 4 908 3 401
6,0% 12 250 6 937 4 389 2 943
7,0% 11 627 6 393 3 918 2 540
8,0% 11 032 5 886 3 492 2 186
Nødvendig sparing for å nå 2 millioner kroner i dagens pengeverdi
5,0% 15 730 10 123 7 294 5 579
6,0% 14 933 9 336 6 522 4 828
7,0% 14 173 8 604 5 823 4 167
8,0% 13 449 7 922 5 190 3 587

Inflasjonen er forutsatt å være 2 prosent i spareperiodene.

Tallene under viser hvor mye mer du må spare per måned når avkastningen går ned fra 4,5 prosent til 1,5 prosent. Dette gjelder for sparebeløpene der du sparer opp til 2 millioner i dagens pengverdi.

Her ser du at du må spare 2.916 kroner mer i måneden i 20 år med dette avkastningsfallet.

10 år 15 år 20 år 25 år
2 687 2 801 2 916 3 031

 

Tallene under viser hvor mye mer du må spare per måned når avkastningen går ned fra 8,0 prosent til 5,0 prosent. Dette gjelder for sparebeløpene der du sparer opp til 2 millioner i dagens pengverdi.

10 år 15 år 20 år 25 år
2 281 2 201 2 104 1 992

 

Låntakere bør utnytte et lavt rentenivå

Med dagens svært lave rentenivå er det fullt mulig å nedbetale lånet raskere, eventuelt spare ved siden av.

Så lenge du har lån er det ikke ingen grunn til å spare for mye på en høyrentekonto. Du får gjerne høyere rente ved å nedbetale lånet.

Langsiktig sparing i aksjefond kan være aktuelt når du har god fleksibilitet i økonomien, og du har den laveste boliglånsrenten du kan få. Som en langsiktig forventning bør aksjefond kunne gi omtrent 3 prosentpoeng høyere avkastning enn renten du betaler på boliglånet.

 

Sparekalkulatorer:

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Aksjefondsparingkalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.