Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å komme under 20.000 kroner for å ta sertifikat er svært vanskelig.

Jobben er å finne frem til en kjøreskole av god kvalitet til en billigst mulig pris. Det er mange priskomponenter som totalprisen du må betale vil bestå av.

Å komme under 20.000 kroner i totalpris er svært vanskelig, fordi dette beløpet går med til kostnader til obligatoriske elementer som må gjennomføres av alle elevene.

Trinnene i kjøreopplæringen

På alle trinnene er det deler med obligatorisk opplæring med et fastsatt timetall.

Dette er trinnene i kjøreopplæringen:

  • Trafikalt grunnkurs (Trinn 1)
  • Grunnleggende kjøreopplæring (Trinn 2)
  • Trafikal del (Trinn 3)
  • Avsluttende opplæring (Trinn 4)
  • Teoriprøve
  • Oppkjøring

Trafikalt grunnkurs (trinn 1)
Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det skal gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Hvis du er over 25 år er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Mørkekjøring og førstehjelp er obligatorisk for alle. Dette trinnet kan gjennomføres på andre steder enn kjøreskolen.

Grunnleggende kjøreopplæring (trinn 2)
Her skal eleven lære grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. På dette trinnet skal eleven også skaffe seg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar eleven har som fører.

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Eleven og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del (trinn 3)
På dette trinnet skal eleven lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Mot slutten av trinn 3 skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at eleven greier å unngå ulykker. Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime der eleven og læreren sammen skal vurdere om ferdighetene er gode nok til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring (trinn 4)
I løpet av dette trinnet skal eleven bli så god at han kan kjøre på en ansvarlig måte, i god samhandling med andre trafikanter. På dette trinnet må eleven gjennomføre et 13 timers obligatorisk sikkerhetskurs på vei.

Kostnadene

Her har vi delt kostnadene inn i tre deler:

  • Pris på kjøretimene som er en funksjon av antall timer og timepris
  • Faste elementer som må gjennomføres
  • Kostnader til Statens Vegvesen

En stor del av kostnadspostene er det ikke noe å gjøre ved. Det er antall kjøretimer som er den variable kostnaden. Foruten av å ha få timer er det å velge skolen med bra nok kvalitet til lavest mulig pris som kan redusere regningen. 

Kostnad Pris
Kjøretimer:  
Antall kjøretimer 20
Timepris kjøretimer 600
Sum pris kjøretimer 12 000
Faste elementer som skal gjennomføres:  
Trafikalt grunnkurs ink førstehjelp (Trinn 1) 1 500
Mørkekjøring 1 500
Veiledningstime (slutt Trinn 2) 600
Sikkerhetskurs bane (glattkjøring) 4 500
Baneleie sikkerhetskurs 1 000
Veiledningstime (slutt Trinn 3) 600
Sikkerhetskurs vei 6 000
Førerprøve-leie av bil 2 500
Sum faste elementer: 18 200
Kostnader til Statens Vegvesen:  
Praktisk prøve Statens Vegvesen 1 010
Teoretisk prøve Statens Vegvesen 580
Utstedelse av førerkort (ink bilde) 340
Sum kostnader SV 1 930
Sum totale kostnader 32 130

Sammenligne kjøreskolene

Når du skal sammenligne kjøreskolene må du passe på at du får med deg alle kostnadskomponentene. Disse ser du i tabellen ovenfor.

Sjekk at de er autoriserte. Det gjør du på Vegvesenets nettsider, på siden Finn kjøreskole.

Da får du samtidig en oversikt over alle kjøreskoler som ligger i nærheten av deg. Dermed kan du sammenligne priser for alle, eventuelt de du ønsker. Alle kjøreskolene skal oppgi prisene på sine nettsider.

Sjekk ikke minst med familie, venner og bekjente som har vært i kontakt med en av de aktuelle kjøreskolene. 

Pakkepriser
Mange kjøreskoler tilbyr pakkepriser på deler eller hele av opplæringen. Dette er ikke å anbefale fordi du da binder deg opp til en kjøreskole. Hvis du ikke er fornøyd kan du ikke bytte skole.

Det kan også skje at skolen går konkurs, og du da mister det forskuddsbetalte beløpet.

Skal det være pakkepriser være aktuelle må rabatten være betydelig, og du må ha kjennskap til kjøreskolen fra familie eller venner.

Bruk kjøreskolekalkulatoren

Vi har laget en egen kalkulator for at du lettere skal sammenligne prisene. Den kan du også bruke til å beregne hvor mye det koster deg å ta lappen.

Her finner du kjøreskolekalkulatoren

 

Se også:

Oversikt over alle kjøpeguider på smartepenger.no.