Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ikke riktig at reallønnsnedgang nødvendigvis gir deg mindre å rutte med.

Det forventes nå at inflasjonen vil overstige lønnsøkningene i år. Med andre ord får vi en reallønnsnedgang.

Slik det ser ut nå er denne forventningen at lønningene vil øke med 2,6 prosent, og inflasjonen vil øke med 2,8 prosent. Dette gir en reallønnsnedgang på 0,2 prosentpoeng. Det blir derfor sagt av makroøkonomene at du får mindre å rutte med i år.

Men det som da glemmes er det svært enkle matematiske poenget at lønnsøkningen virker på hele inntektssiden. Inflasjonen derimot virker bare på deler av utgiftssiden.

Det er noen poster som inflasjonen ikke har noen betydning for:

  • Inntektsskatt
  • Renter
  • Avdrag
  • Sparing

Dette gjør at man kan tåle en liten reallønnsnedgang, men likevel få en økning i disponibel inntekt.

Utviklingen i disponibel inntekt

Slik blir utviklingen i disponibel inntekt når vi forutsetter en lønnsøkning på 2,6 prosent, og en inflasjon på 2,8 prosent.

Først trekkes skatt, renter, avdrag, og sparing fra lønnsinntekten. Det som er igjen (237.663 kroner) vil bli brukt på varer og tjenester som i gjennomsnitt vil øke i takt med inflasjonen.

I kolonnen «Etter» legges økningen inn. Da ser du at det blir en ekstra økning i disponibel inntekt på 2.335 kroner. I forhold til hva som var disponibelt i dag er dette en økning på 3,69 prosent.

Så selv om reallønnsutviklingen blir negativ vil det med disse forutsetningen likevel gi en økning i disponibel inntekt.

Hvis inflasjonen i stedet for 2,8 prosent ville blitt 3,8 prosent, vil det bli en nedgang i disponibel inntekt på 288 kroner. Inflasjonen må være en god del høyere enn lønnsøkningen før den disponible inntekten går ned.

  I dag Etter
Lønn 500 000 513 000
Skatt 127 663 130 982
Renter 30 000 30 000
Avdrag 50 000 50 000
Annen sparing 30 000 30 000
Sum utgifter/sparing uten inflasjon 237 663 240 982
Forbruk som stiger med inflasjonen 262 337 269 682
Ekstra økning i disponibelt 0 2 335
     
Økning i disponibel inntekt 9 681  
Økning i disponibel inntekt i prosent 3,69%  

Skatten er beregnet med en rentefradrag på 30.000 kroner, ellers bare standardfradrag.

 

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.