Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skal du ta opp et forbrukslån, må du få flere tilbud.

Det er mye større forskjeller på forbrukslån (lån uten sikkerhet) enn det er for eksempel på boliglån. Her kan renteforskjellen komme opp i over 10 prosentpoeng.

Andre alternativer til forbrukslån

Hvis du har mulighet for å øke boliglånet, vil det være vesentlig billigere enn forbrukslån. En normal renteforskjell ligger i området 10-15 prosentpoeng.

Når du legger forbrukslånet inn i boliglånet trenger du ikke følge nedbetalingstiden på boliglånet. Du kan betale inn ekstra på boliglånet når du ønsker. Du kan for eksempel betale inn et ekstrabeløp årlig, og spare på konto de andre månedene. 

For å beregne hva du skal betale inn legger du bare inn rentesatsen på boliglånet, og ønsket nedbetalingstid. Du kan beregne dette med Forbrukslånkalkulatoren.

Her kan du sjekke renter på boliglån.

Rentefastsettelsen

De aller fleste som tilbyr forbrukslån fastsetter renten individuelt. Renten blir oppgitt i et vidt intervall. Et vanlig renteintervall er fra 8 til 23 prosent (nominelt). Det er gjerne tre rentesatser vi har å forholde oss til. Dette er:

  • Laveste rente
  • Vanligste rente
  • Høyeste rente

Det er den vanligste renten som er mest interessant fordi dette er gjennomsnittsrenten på forbrukslånene som gis.

Hvilken rente du får tilbud om blir blant annet bestemt av din kredittscore. Kreditscoren blir regnet ut automatisk ut fra opplysninger i søknadsskjemaet, og opplysninger som kan hentes automatisk (for eksempel ligning for de siste tre årene).

Les mer om kredittscore, se også Kredittscorekalkulatoren.

Søk flere steder

Siden renten blir individuelt fastsatt er det ikke mulig å lage en rangering av hvilken långiver som er billigst. Du må søke på flere steder for å innhente flere tilbud. Rentetilbudet vil kunne sprike med flere prosentpoeng.

Det samme gjelder hvis du ønsker å refinansiere forbrukslån og kredittkortgjeld.

Her får du forbrukslån

Typer av steder der du kan søke om forbrukslån

  • De aktuelle långiverne. Det er altså disse som gir forbrukslånene
  • Formidlere av forbrukslån
  • Nettsteder som omtaler forbrukslån, og der det er lagt inn søkeknapper (egentlig annonser) for forbrukslån

Du får altså ikke lån via formidlere, eller nettsteder som har søkeknapper. Men det koster ikke noe ekstra å benytte seg av formidlere eller andre søkehenvisninger. 

Det viktige er at du får tilbud fra de viktigste långiverne som tilbyr forbrukslån. Dette utvalget finner du altså blant de som er de reelle tilbyderne av forbrukslån

Du kan se disse tilbyderne på to steder:

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Renteoversikt forbrukslån

I denne renteoversikten er utgangspunktet rentesatsen som blir oppgitt som den vanligste. Det er landsdekkende selskaper som er tatt med her.

Effektiv rente er regnet på 100.000 kroner, med 5 års nedbetalinggstid.

Med disse forutsetningene er Skandiabanken klart billigst. Men du må som tidligere nevnt innhente tilbud fra flere. Det er hva du får tilbud om som bestemmer hvilken du skal velge.

Selskap Nominell Effektiv T.geb Etabl.g.
Skandiabanken 9,40% 9,82% 0 0
Express Bank - Forbrukslån 13,49% 15,53% 540 495
Avida Finans 13,00% 15,97% 348 1 090
Express Bank - Samlelån 13,49% 16,36% 540 950
Gjensidige Bank 13,51% 16,41% 600 950
re:member 14,20% 16,53% 0 750
Collector Bank 14,25% 16,80% 420 750
yA Bank 14,10% 16,87% 360 900
Santander C. Bank 13,90% 16,98% 840 950
Monobank 14,15% 17,08% 480 950
Nordea 14,50% 17,09% 780 650
Komplett Bank 14,30% 17,31% 420 1 000
Nordax Bank 14,90% 17,45% 780 595
Ikano Bank 14,50% 17,45% 600 900
BB Finans 14,80% 17,92% 540 990
Bank Norwegian 15,00% 17,99% 360 950
OPP Finans 14,90% 18,00% 600 950
Resurs Bank 15,95% 18,26% 348 497
DNB 16,20% 18,36% 0 500
Sparebanken Sogn og Fjordane 15,80% 19,06% 480 1 000
Hegra Sparebank 16,80% 20,28% 600 1 000
SpareBank 1 BV 16,50% 20,29% 420 1 250
Thorn Privat Finans 16,00% 20,52% 0 1 820
Svea Finans 17,90% 21,52% 660 950

Kilde: Selskapenes nettsider.

Det er også mange banker som gir forbrukslån, men som bare gir lån til egne kunder. For eksempel gir SpareBank1-bankene forbrukslån, der normalrentene ligger i området 15 til 16 prosent nominelt.

 

Les mer om forbrukslån:

Guide til forbrukslån

Refinansiering av forbrukslån

Så mye koster et forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

Kredittscore

Oversikter over forbrukslån:

Finn beste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Långivere som tilbyr små forbrukslån
Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.

Formidlere av forbrukslån
Dette er et utvalg selskaper som er formidlere av forbrukslån.

Nettsteder som handler om forbrukslån
Disse nettstedenes mål er å få deg til å trykke på en av Søkeknappene for forbrukslån.

Kalkulatorer:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.