På store boliglån ligger effektiv rente nå fra 2 prosent og oppover.

Å få lavere rente på boliglånet er ikke bare et spørsmål om å bytte bank. Det er også et spørsmål om få satt ned renten i den banken du har boliglånet. 

Det er gratis å få satt ned renten i egen bank. Kostnadene ved å bytte bank er heller ikke store. Du betaler 525 kroner ved pant i fast eiendom, men bare 200 kroner hvis pantet ikke er større enn den gamle. Etableringsgebyr ved lån vil ofte være gratis, og ikke høyere enn 1750 kroner.

Kostnaden til eventuell verdivurdering av boligen avhenger av hva som er nødvendig sett fra långivers side. Mange ganger vil det være unødvendig å verdivurdere boligen siden det er åpenbart at boligen ligger innenfor god nok sikkerhet, eller du kan få en verdivurdering fra megler.

Her har vi satt opp en tabell over hvor raskt du tjener inn kostnadene ved refinansiering. Her har vi tatt med kostnader på 1.000 kroner og 3.000 kroner på fire forskjellige lånebeløp. Rentebesparelsen er 0,25 prosentpoeng (altså ikke noen høy besparelse).

Tiden angis i antall dager før kostnadene er tjent inn.

Kostnader 1 000 3 000
1 000 000 146 438
2 000 000 73 219
3 000 000 49 146
4 000 000 37 110

Dette kan avgjøre renten

Hvilken långiver som er best for deg bestemmes av flere forhold:

 • Alder - er du under 34 år kan du få ungdomslån
 • Om du er medlem av en organisasjon - her er det mange avtaler som kan gi billigere lån.
 • Hvor stort lån du skal ha. Store lån prises ofte lavere enn mindre lån.
 • Hvor du bor. Sentrale strøk kan gi lavere rente, og/eller høyere belåning).
 • Hvor høy belåning du trenger. Høyere belåning kan gi høyere rente. Hvor grensen går er ulikt mellom de forskjellige långiverne.

Hvem som er billigst på boliglån til unge kan du se i denne artikkelen.

Her ser du de billigste fastrentelånene.

Type rentefastsettelse

Bankene har ulike måter å presentere rentene på.

 • Fast pris: Her får den renten som er oppgitt ut fra beløp og sikkerhet
 • Fra-rente: Den laveste oppnåelige renten blir oppgitt. Men du kan bli tilbudt en rente som er høyere
 • Veiledende: Oppgitt rente er mer et normalnivå. Men du kan oppnå en betydelig lavere rente enn den oppgitte veiledende satsen

For banker som opererer med veiledende satser må du prute, enten du har et lån eller skal ta opp et. Gjør du ikke det får du et unødvendig dyrt boliglån.

Hvilke banker som hører under de forskjellige kategoriene ser du i renteoversiktene nedenfor.

De billigste boliglånene

Her har vi tatt utgangspunkt i to forskjellige renteoversikter:

 • Et boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi.
 • Et boliglån på 4 millioner korner innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Se Finn billigste boliglån i kalkulatoren Finn billigste boliglån.

For mange av lånetilbudene må du ha et medlemskap for å kunne få lån der. Dette gjelder:

 • Oslo Pensjonsforsikring
 • Sykepleierforbundet (DNB)
 • Akademikerne (Danske Bank)
 • Unio (Storebrand)
 • Gjensidige Organisasjon: NITO, Tekna, YS
 • Statens Pensjonskasse
 • Storebrand Fordel (arbeidsgiver må ha en pensjonsavtale i Storebrand)
 • OBOS-banken - her er medlemskap åpent for alle. Ikke medlemmer får høyere rente
 • KLP-Banken - ikke-medlemmer får høyere rente

Forskjellen fra topp til bunn på et boliglån på 1 million kroner er 1,3 prosentpoeng. Forskjellen på et boliglån på 4 millioner kroner er på 0,7 prosentpoeng. I kroner gir dette en forskjell per år på 13.000 kroner og 28.000 kroner.

Forskjellene i nominell rente er altså større for et lån på 1 million kroner enn på 4 millioner. Dette kommer av at mange långivere gir sin beste rentesats på lån fra 2 millioner kroner (eller større for noen).

På det mindre lånet preges toppen av listen av tilbud der du må ha en tilknytning for å få lån.

Det laveste renten som er åpen for alle har NORDirektebank med en nominell rente på 2,05 prosent, som gir en effektiv rente på 2,16 prosent.

Dette er bare 0,04 prosent over de to billigste på denne listen, Sykepleieravtalen med DNB, og Unio-avtalen med Storebrand Bank.

Sykepleierforbundets avtale med DNB gir samme lave rente uavhengig av lånestørrelsen opp til 75 prosent av markedsverdi. Dermed har de laveste rente på begge disse renteoversiktene.

Storebrand Bærekraftig Lån er nest lavest med en effektiv rente på 2,31 prosent (nominelt 2,15 prosent). Dette lånet gis opp til 70 prosent av markedsverdi (85 prosent hvis du har pensjon i Storebrand). Renten avhenger av lånestørrelsen. Lån fra 2 millioner kroner har en nominell rente på 1,99 prosent. Hvis lånet på 4 millioner kroner hadde ligget innenfor 70 prosent av markedsverdi ville dette lånet ligget helt i toppen. I lånesøknaden går du gjennom en energimerking av boligen, og du må forplikte deg til å vurdere forbedringstiltak.

Av de som er åpne for alle har Landkreditt Bank den laveste renten på lånet på 4 millioner kroner. Den nominelle renten på 2,10 prosent, effektiv rente på 2,12 prosent. Dette er en Fra-rente, slik at ert tilbud du får ikke nødvendigvis ligger på dette nivået. Lånerenten avhenger også av beløpet. Skillene går ved 1 og 2 millioner kroner. Lånene vil da bli henholdsvis 0,41 og 0,81 prosentpoeng dyrere.

Boligkreditt (en del av Sparebanken Øst) er ikke blant de aller best på lån fra 2 til 4 millioner kroner, med en effektiv rente på 2,27 prosent. Men fra 4 millioner går den effektive renten ned i 2,13 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr. Det kan også nevnes at hvis lånet er innenfor 60 prosent av markedsverdi, og lånet er på minst 2 millioner kroner, er den effektive renten 2,03 prosent. På lån under 1 million kroner skvetter renten opp i 2,89 prosent nominelt.

Skandiabanken er den siste banken som satte opp renten. Som et resultat av det er den nå temmelig gjennomsnittlig på begge listene

Du kan se de 5 billigste på forskjellige lånebeløp og sikkerhetsgrader i Boliglånstopplisten.

I listen ser du nominell og effektiv rente. I tillegg er det opplyst om prisfastsettelsen i banken er av typen faste renter, fra-renter, eller veiledende satser.

Boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Bank Nom Eff Pris
Sykepleierforbundet - DNB 1,99% 2,12% Fast
Unio - Storebrand 1,99% 2,12% Fast
NORDirektebank 2,05% 2,16% Fast
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,17% Fast
Gjensidige - Organisasjon 2,05% 2,18% Fast
Akademikerne - Danske Bank 2,13% 2,25% Fast
Statens Pensjonskasse 2,18% 2,29% Fast
Storebrand Bærekraftig lån 2,15% 2,31% Fast
Fana Sparebank 2,20% 2,33% Fra
Sandnes Sparebank 2,15% 2,36% Fra
Gjensidige Bank 2,30% 2,46% Fast
Nordea Premium 2,30% 2,47% Veil
Landkreditt Bank 2,51% 2,55% Fra
DNB Saga 2,40% 2,56% Veil
SpareBank 1 BV 2,40% 2,57% Fra
Din Bank (Spb Øst) 2,59% 2,62% Fast
OBOS-banken 2,50% 2,63% Fast
Skandiabanken 2,62% 2,65% Fast
BN Bank 2,60% 2,72% Fast
KLP Banken 2,65% 2,78% Fast
Handelsbanken 2,55% 2,78% Veil
SpareBank 1 Hedmark 2,65% 2,82% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,70% 2,87% Veil
Sparebanken Sør 2,70% 2,89% Veil
Danske Bank 2,75% 2,91% Veil
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,89% 2,93% Fast
Storebrand Fordel 2,80% 2,94% Fast
Nordea 2,80% 3,01% Veil
Sparebanken Vest 2,90% 3,05% Veil
DNB 2,90% 3,07% Veil
SpareBank 1 SR-Bank 2,85% 3,08% Veil
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,95% 3,11% Veil
SpareBank 1 Nord-Norge 2,90% 3,12% Veil
Storebrand Bank 3,10% 3,28% Fast
SpareBank 1 SMN 3,15% 3,35% Veil
LillestrømBanken 3,20% 3,42% Fra

Effektiv rente er regnet ut fra et lån på 1 million kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

Boliglån på 4 millioner kroner innenfor 75 prosent av markedsverdi:

Bank Nom Eff Pris
Sykepleierforbundet - DNB 1,99% 2,04% Fast
Unio - Storebrand 2,03% 2,08% Fast
Landkreditt Bank 2,10% 2,12% Fra
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,13% Fast
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,13% 2,15% Fast
Akademikerne - Danske Bank 2,13% 2,18% Fast
Gjensidige - Organisasjon 2,15% 2,20% Fast
Statens Pensjonskasse 2,18% 2,22% Fast
Fana Sparebank 2,20% 2,25% Fra
OBOS-banken 2,25% 2,30% Fast
Skandiabanken 2,28% 2,30% Fast
NORDirektebank 2,30% 2,35% Fast
Nordea Premium 2,30% 2,36% Veil
BN Bank 2,35% 2,40% Fast
KLP Banken 2,35% 2,40% Fast
Sparebanken Sør 2,35% 2,42% Veil
LillestrømBanken 2,35% 2,42% Fra
Storebrand Fordel 2,40% 2,45% Fast
SpareBank 1 Hedmark 2,45% 2,51% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,51% Veil
DNB Saga 2,52% 2,58% Veil
DNB 2,55% 2,61% Veil
Din Bank (Spb Øst) 2,59% 2,62% Fast
Nordea 2,55% 2,62% Veil
Handelsbanken 2,55% 2,63% Veil
Danske Bank 2,60% 2,66% Veil
Storebrand Bank 2,60% 2,66% Fast
SpareBank 1 BV 2,60% 2,67% Fra
Sandnes Sparebank 2,60% 2,68% Fra
Sparebanken Vest 2,65% 2,71% Veil
Gjensidige Bank 2,65% 2,72% Fast
SpareBank 1 Nord-Norge 2,65% 2,73% Veil
SpareBank 1 SR-Bank 2,65% 2,73% Veil
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70% 2,76% Veil
SpareBank 1 SR-Bank 2,65% 2,73% Veil
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70% 2,76% Veil

Effektiv rente er regnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

 

Les mer om boliglån:

Boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Nedbetaling med BSU

Mellomfinansiering

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglån for unge - info om långiverne
Mer informasjon om de enkeltes bankers tilbud på boliglån for unge.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.