Selv om innskuddsrentene er lave, er ikke forskjellene mellom bankene blitt mindre

De beste innskuddsrentene er nå så vidt over 2 prosent. Med dagens inflasjon, skatt på kapitalinntekter, og eventuell formuesskatt er renten klart negativ.

Det skiller over 2 prosentpoeng fra topp til bunn. Ned til de største bankene skiller det over 1,5 prosentpoeng.

Bluestep Finans har nå den høyeste renten med 2,05 prosent. Det er fritt antall uttak.

Nordax  Bank og Svea Finans følger deretter med en rente på 2,0 prosent. I Norda Bank er det bare seks frie uttak, iSvea Fnans er det fritt antall uttak.  Nordax Bank og Svea Finans er dekket av den svenske innskuddsgarantien på 100.000 euro. De tar derfor ikke i mot større innskudd enn dette.

Det er flere banker som ligger i skiktet under dette som gir en rente på 1,80 prosent, med fritt antall uttak. Dette gjelder Komplett Bank, Monobank, SpareSmart (Eika Kredittbank, og YaBank.

Her kan du sjekke hva du kan få på fastrenteinnskudd.

Liste over de beste

Her har vi satt opp bankene med de høyeste rentene på seks ulike innskuddsbeløp. Det er vedtatte satser som ligger til grunn for listen.

Her kan du sjekke hva renten er på andre beløp.

Bank   Antall
25.000 kroner Rente uttak
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Svea Direkte 2,00% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt
50.000 kroner  
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Svea Direkte 2,00% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
Komplett Bank 1,80% Fritt
Monobank 1,80% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt
150.000 kroner  
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Svea Direkte 2,00% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
Komplett Bank 1,80% Fritt
Monobank 1,80% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt
300.000 kroner  
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Svea Direkte 2,00% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
Komplett Bank 1,80% Fritt
Monobank 1,80% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt
500.000 kroner  
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Svea Direkte 2,00% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
Komplett Bank 1,80% Fritt
Monobank 1,80% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt
1.000.000 kroner  
BlueStep Finans 2,05% Fritt
Komplett Bank 1,80% Fritt
Monobank 1,80% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,80% Fritt
yA Bank 1,80% Fritt

Her kan du se kommentarer til de enkelte bankene. 

 

Markedsoversikter innskudd:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Sparekalkulatorer:

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.