Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gir du pengegaver til for eksempel hjelpeorganisasjoner, kan du trekke det fra på skatten. Men du må sjekke om organisasjonen du vil hjelpe står på Skatteetatens liste.

Dersom du har gitt pengegaver til noen veldedige organisasjoner i løpet av året, er det godt mulig at du kan trekke fra noe av det på skatten.

Spennvidden er stor i hvilke organisasjoner du kan gi fradragsberettigete gaver. Du kan for eksempel få fradrag for gaver til Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Huskattforening og Det Frivillige Skyttervesen i tillegg til tradisjonelle hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Røde Kors.

Mer enn 450 organisasjoner

På listene for 2012 finnes det mer enn 450 godkjente frivillige organisasjoner og mer enn 130 innenfor kategorien vitenskaplig forskning.

Har du gitt gaver til frivillige organisasjoner eller til institutter som driver vitenskaplig forskning, kan det være du kan få fradrag i skatten. Dermed blir staten og kommunen med på å betale gavene dine.

Effekten av fradraget er at stat og kommune bidrar med 280 kroner per tusenlapp du gir. Hvis du netto skal gi en tusenlapp, kan du dermed gi 1.388 kroner fordi du sparer 388 kroner i skatt av dette beløpet.

Til frivillige organisasjoner

Du kan maksimalt trekke fra 12.000 kroner for gaver du har gitt til en eller flere frivillige organisasjoner for skatteåret 2011. Gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret.

Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av ligningsmyndighetene etter visse kriterier.

Du finner en liste over godkjente organisasjoner på Skatteetaten. Listen kan når som helst utvides med flere organisasjoner.

Gaver til vitenskaplig forskning

Du kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som under medvirkning av staten driver

  • vitenskapelig forskning
  • yrkesopplæring som kan ha betydning for skatteyters virksomhetFor tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til ti prosent av din alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag av årets og eventuelt fremførbart underskudd for vedkommende år.

Har du en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på 300.000 kroner, er grensen ti prosent av dette beløpet. Du kan dermed få fradrag for inntil 30.000 kroner i dette eksemplet.

Også her finner du en liste over godkjente organisasjoner på Skatteetaten. Listen kan utvides når som helst med flere.

 

Se også:

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til vitenskaplig forskning