Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beløpsgrenser og skattegrenser for 2017 kan gi studentene smuler igjen for å jobbe for mye.

Tjener en student over 172.597 kroner i 2017 beskattes det overskytende med mellom 72 og 85 prosent. Når inntekten passerer Lånekassens inntektsgrense taper studenten 50 prosent av stipendet. Dette 50 prosent-tapet av hver krone tjent kommer i tillegg inntektsskatten, som er 22,57 prosent ved denne grensen. I sum gir det en effektiv skatt på 72,57 prosent, dvs 50 prosent + 22,57 prosent).

Når studenten passerer neste trinn for skattesatsene (215.342 kroner) blir effektiv beskatning av de neste lønnskronene 82,93 prosent, dvs 50 prosent + 32,93 prosent. I det tredje intervallet stiger effektiv skattesats til 84,61 prosent. Dette gjelder i intervallet 230.951 kroner til 255.757 kroner. Da er hele stipendet tapt, og marginalskatten går ned til 43 ,61 prosent.

Lønnen «beskattes» på to måter ved å jobbe for mye som student:

  • Tapt stipend fra Lånekassen
  • Skatt på inntekt

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye eller om du har for stor formue. Omtrent hver sjette student opplever et stipendkutt på grunn av for høy inntekt eller formue.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv, hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

Marginalskatten på lønn

I tabellen under ser du marginalskatten for en student med lån og stipend i Lånekassen. Skatten utgjøres av inntektsskatt + kutt i stipend. Det er inntektsintervallene markert i rødt hvor Lånekassens regler om stipendkutt slår inn.

Hvert inntektstrinn har en skattesats. Ingen sats har «tilbakevirkende» kraft på inntektene du har tjent opp før et nytt trinn passeres. For eksempel har enhver krone du tjente inntil 54.650 kroner null i skatt uansett hva dine samlede inntekter skulle beløpe seg til gjennom året. Når inntekten passere 255.757 kroner er hele stipendet tapt og du får ikke lenger noe kutt fra Lånekassen. Marginalskatten faller derfor tilbake til ordinær marginalskatt etter denne grensen.

Lønnsintervall Skatt
0 – 54.650 0,00%
54.650 – 73.884 25,00%
73.885 – 90.879 8,20%
90.790 – 158.800 21,64%
158.801-168.058 22,57%
172.597 – 215.341 72,57%
215.342 – 230.950 82,93%
230.951 – 255.757 84,61%
255.758 – 580.650 34,61%
580.651 – 930.050 43,72%
930.051- 46,72%

Stipendet reduseres med 50 prosent av det du har tjent for mye dersom du har fått støtte i ti måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 182.769 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet tilsvarende halvparten av de 10.000 kronene. Det vil si 5.000 kroner i redusert stipend.

Reduksjonen regnes av «inntekt». Med dette menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett. Unntatt er renteinntekter fra BSU-konto.

En svært lav timelønn

Når du får en effektiv marginalskatt på mellom 72 og 85 prosent, blir timebetalingen etter skatt ganske så elendig.

Tar vi utgangspunkt i en timelønn (før skatt) på 160 kroner, blir timelønnen etter skatt mellom 25 og 44 kroner.

Skatt Lønn
72,57% 44
82,93% 27
84,61% 25

Dette gir en timelønn som er 80 kroner lavere enn det en "vanlig" arbeidstager har på de samme inntektstrinnene.

Marginalskatten på formue

Tabellen under viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Overstiger du formuesgrensen på 392.662 kroner med bare en krone, blir den «beskattet» med 20 prosent gjennom tapt stipend. Når formuen passerer 615.977 kroner er det ikke mer stipend å tape.

Først når formuen overstiger 1,48 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

0 – 392.662 0,00%
392.663 – 615.997 20,00%
615.6698 – 1.480.000 0,00%
1.480.000 – 0,85%

Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

Beregn reduksjonen selv

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i likningen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 44.140 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne selv.

 

Les også:

Mer detaljer om reglene for stipend og lån

Kalkulatorer:

Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator
Beregn om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye.

Smarte Pengers stipendreduksjoner når du har barn
Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen.