Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er store forskjeller blant bankene på hvor mye du får låne.

Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense.

For en tid tilbake var det vært slik at en normal lånegrense var 2 til 3 ganger inntekten, som kunne strekkes noe lengre ved høye inntekter. Problemet med denne metoden var at den var lite treffsikker som et mål på hvor mye man kan låne.

Nå bruker de fleste bankene mer sofistikerte lånemodeller som tar hensyn til mange faktorer. Mange strekker seg også lenger for nyetablerte, fordi denne gruppen gjerne har en sterk inntektsutvikling.

Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Les også «Lån i forhold til inntektsøkning».

De fire viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:

  • Inntekt
  • Betalingsvilje
  • Egenkapital
  • Sikkerhet

Inntekt er det viktigste parametret. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.

Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.

Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.

Egenkapital og sikkerhet hører egentlig sammen. På et boliglån kan mange banker gå opp til 100 % finansiering. Men normalt kreves det en viss grad av egenkapital slik at sikkerheten blir god nok.

Dette låner banken deg

Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Det er samlet gjeld som teller, ikke bare boliglånet.

Tallene viser at det er store forskjeller for hvor mye de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.

I det første eksemplet ser vi på en enslig person med 450.000 kroner eller 800.000 kroner i inntekt. Her varierer lånebeløpet fra 1.297.100 kroner til 1.850.000 kroner for hvor mye en inntekt på 450.000 kroner kan gi av lån. For en inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,4 millioner til 4,05 millioner kroner.

Faktor betyr lån delt på gjeld.

Enslige, ingen barn    
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
DNB 1 595 000 3,54
Eika 1 350 000 3,00
Fana Sparebank 1 543 531 3,43
Nordea 1 850 000 4,11
SpareBank 1 1 297 100 2,88
Inntekt 800.000 Låneevne Faktor
DNB 4 050 000 5,06
Eika 2 400 000 3,00
Fana Sparebank 3 525 105 4,41
Nordea 4 300 000 5,38
SpareBank 1 3 782 800 4,73

 

I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 800.000 kroner eller 1,2 millioner kroner.

Med en samlet inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,325.000 kroner til 4 millioner kroner. Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 3,6 millioner til 6,2 millioner kroner.

Par, to barn    
Inntekt 800.000 Låneevne Faktor
DNB 2 680 000 3,35
Eika 2 325 000 2,91
Fana Sparebank 2 518 141 3,15
Nordea 4 000 000 5,00
SpareBank 1 3 161 600 3,95
Inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
DNB 5 690 000 4,74
Eika 3 600 000 3,00
Fana Sparebank 4 295 720 3,58
Nordea 6 600 000 5,50
SpareBank 1 6 206 300 5,17

Beregn selv

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2016-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Beregn selv med kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Eksempel

Her har vi sett nøyere på hva kalkulatoren på DNB.no viser når vi ser på flere inntektstrinn. Kalkulatoren tar hensyn til blant annet inntekt, og antall i husholdningen.

Vi har tatt fire husholdningstyper, der vi varierer inntekten. Først har vi sett på en enslig person, samt en enslig forsørger (har 1 barn). Deretter har vi sett på et barneløst par, samt par med to barn.

Av eksemplene ser vi at låneevnen øker kraftig med inntekten. For en enslig varierer lånefaktoren (lån i forhold til inntekt) fra 1,42 med 300.000 kroner i inntekt, og opp til 5,36 med en inntekt på 1 million kroner.

Ett barn «reduserer lånevenen med omtrent halvannen gjennomsnittsinntekt for en enslig person. For en par med en samlet inntekt på 800.000 kroner, reduserer to barn låneevnen med 720.000 kroner.

Enslig, ingen barn
Inntekt Maks lån Faktor
300 000 425 000 1,42
350 000 815 000 2,33
400 000 1 205 000 3,01
450 000 1 595 000 3,54
500 000 1 985 000 3,97
600 000 2 710 000 4,52
800 000 4 050 000 5,06
1 000 000 5 355 000 5,36
Enslig, 1 barn
Inntekt Maks lån Faktor
300 000 0 0,00
350 000 0 0,00
400 000 435 000 1,09
450 000 825 000 1,83
500 000 1 215 000 2,43
600 000 1 940 000 3,23
800 000 3 285 000 4,11
1 000 000 4 585 000 4,59
Par, ingen barn
Inntekt Maks lån Faktor
500 000 1 060 000 2,12
600 000 1 840 000 3,07
700 000 2 620 000 3,74
800 000 3 400 000 4,25
900 000 4 180 000 4,64
1 000 000 4 960 000 4,96
1 200 000 6 410 000 5,34
1 400 000 7 755 000 5,54
Par, to barn
Inntekt Maks lån Faktor
500 000 340 000 0,68
600 000 1 120 000 1,87
700 000 1 900 000 2,71
800 000 2 680 000 3,35
900 000 3 460 000 3,84
1 000 000 4 240 000 4,24
1 200 000 5 690 000 4,74
1 400 000 7 035 000 5,03

 

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Forbruksutgifter

Kalkulator:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.