Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere typer gaver du kan få fra arbeidsgiver, som du ikke trenger å skatte av.

I disse dager er det mange som får julegave fra bedriften de jobber i. Her er regelen at man kan få inntil 1.000 kroner i gaveverdi per år uten at det er noen spesiell anledning. Det spiller altså ingen rolle om gaven kommer til jul eller sommeren. Så lenge det ikke tidligere har vært gitt gave i løpet av året er julegaven skattefri.

Det er verdien av gaven som er gjeldende for folk flest som er grensen. Kjøper bedriften en gave som de har betalt 1000 kroner for, men har en veiledende pris på 2000 kroner vil gaven være skattepliktig. Det er også et krav om at gaven gis til alle i bedriften. Bedriften kan heller ikke trekke fra gaven i det skattemessige regnskapet.

I utgangspunktet skal alle gaver i arbeidsforhold fordelsbeskattes. Men i noen tilfeller, som for eksempel ved jubileumsgaver, kan du slippe skatt. Også dersom du kommer med forbedringsforslag til arbeidsgiveren din, kan du slippe å skatte av en eventuell gave.

Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser etter skattelovens § 5-15-1.

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag og forbedringer, er ledd i en generell ordning i bedriften.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

Verdien av gaven skal legges til inntekten din. Skatten avhenger av marginalskatten du har. Les mer om marginalskatt her. Du kan også regne ut skatten på fordelsbeskatning i kalkulatoren «Marginalskattkalkulator»

Forbedringsforslag

Den ordningen som kan gjelde flest personer er at den ansatte har mulighet til å motta en premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften. Det er ikke nødvendig at forslaget blir satt i verk.

Denne gaven kan ha en verdi på inntil 2.500 kroner. Premiebeløp ut over 2.500 kroner i samme inntektsåret skattlegges for den overskytende verdi. Dette er en ordning som alle bedrifter bør ha.

Størrelsen på gavene

Gaver i som du får etter å ha jobbet i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 kan være skattefrie med et beløp inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner som skattefri.

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 3.000 kroner.

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 1000 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn 1000 kroner, skattlegges det overskytende.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

Her er listen over hvilke gaver som er skattefrie.

Gavetype Kroner
Premie for forbedringsforslag 2 500
Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år 8 000
Gullklokke m/inskripsjon 12 000
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år 3 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25) 3 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50) 4 500
Andre gaver som julekurv etc 1 000

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes.

For arbeidsgiveren er alle disse fradragsberettiget i regnskapet. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift på disse gavene, med ett unntak; julegavene som er begrenset oppad til 1.000 kroner, blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiveren ikke fører de til fradrag i regnskapet.

 

Les mer om gaver:

Gavekort

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til vitenskapelig forskning

Kalkulator:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.