Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er reglene for utleie av egen bil.

Disse reglene gjelder når du leier ut din egen bil til en tredjepart. Det er andre skatteregler hvis du selv kjører andre i egen bil.

Inntekter fra bilutleie er skattepliktig inntekt, og beskattes som kapitalinntekt (25 prosent i 2016).

Hvis du bruker bilen privat, og har en leieinntekt på under 10.000 kroner er denne inntekten skattefri. Hvis du går over denne grense, er hele inntekten skattepliktig (nettoresultatet).

Her finner du en oversikt over delingsøkonomi.

Kostnader som kan fradragsføres

Du kan trekke fra en sats på 3,30 kroner per kjørte kilometer i utleieforhold. Dette skal dekke de fleste kostnadene i forbindelse med utleie av bilen. Hvis utleier dekker drivstoffet er fradragssatsen 4,10 kroner.

I tillegg kan du trekke fra kostnader til bompenger, ferge, parkering og lignende forutsatt at dette har sammenheng med utleieforholdet. Kostnaden som bilformidlingsselskapet tar (18-20 prosent) er også fradragsberettiget.

Eksempel

Her har vi forutsatt at bilen blir kjørt 3000 kilometer i utleieforhold. Leietaker betaler drivstoff.

Bilen leies ut i 25 dager og 50 timer. I tillegg er det andre inntekter på 3.000 kroner, som er refundering av bompengeutgifter i forbindelse med utleieforholdet.

Inntekten er over fribeløp, slik at overskuddet skal beskattes med 25 prosent.

I dette tilfeller blir det skattemessige resultatet 2.100, som gir en skatt på 525 kroner.

Du kan også bruke bilutleiekalkulatoren for å gjøre beregninger på dette.

Utleieforutsetninger:  
Antall kjørte km i utleie 3 000
Antall dager bilen leies ut 25
Antall timer bilen leies ut 50
Pris per dag 400
Pris per time 100
Andre inntekter 3 000
Inntekt 18 000
Fradrag  
Generelt fradrag 9 900
Kostnad bilformidlingsselskap 3 000
Bompenger 3 000
Sum kostnader 15 900
Skattemessig resultat 2 100
Skatt 525

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Selskaper innen delingsøkonomien

Leie ut gjennom Airbnb

Skattefrie småjobber

Guide til Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.