Unge får lavere rente og høyere belåning enn de litt eldre som skal ta opp et boliglån.

Dersom du er under 34 år, må du alltid sjekke ut betingelsene for Boliglån for unge (eventuelt førstehjemslån). Dette kan gi deg høyere belåningsgrad og lavere rente enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som ellers gis til lån innen 60-75 prosent av markedsverdien. mange banker gir også lavere rente enn den gunstigste «vanlige» boligrenten.

Hvor stor verdien av Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 2 million kroner, der du får 0,30 prosent lavere rente, sparer du 4.500 kroner etter skatt hvert år.

Avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det er stor konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene. Har du sidesikkerhet, for eksempel i foreldres hus vil du kunne låne mer enn 85 prosent.

Se hvem som er best på boliglån for unge med denne rentekalkulatoren.

Her kan du se hvem som er billigst på «vanlige» boliglån.

Og disse har best rente på fastrentelån.

Varierende regler

Det er ulik praksis blant bankene for hvordan tilbudet er utformet til unge som skal kjøpe bolig. Dette er variantene:

  • De beste betingelsene gjelder så lenge du er under aldersgrensen.
  • Betingelsene gjelder bare til kjøp av første bolig (førstehjemslån).
  • Den laveste renten gis til førstehjemslån, boliglån for unge får en høyere rente.

Det beste for låntakerne er at det bare er alder som er avgjørende. Da kan du få de beste betingelsene ved andre gangs kjøp. Det er da også mulig å refinansiere til disse betingelsene.

Hvis dere er to som låner sammen er det normale at det er alderen til den som er yngst som gjelder. Det betyr altså at den ene kan være over 34 år, og fortsatt for boliglån for unge.

Dette er de billigste lånene for ungdom

Fra billigst til dyrest skiller det 0,6 prosentpoeng. Det er 12.000 kroner i forskjell på renter for et lån på 2 millioner kroner.

Den aller laveste renten får du nå i Din Bank (avdeling i Sparebanken Øst). Nominell rente er 1,97 prosent, effektiv rente er 1,99 prosent. Det er verken etableringsgebyr eller termingebyr. Denne renten er vesentlig lavere enn den ordinære boliglånsrenten på 2,59 prosent ved et lån på 2 millioner kroner (2,39 prosent på lån fra 3 millioner).

På de neste plassene må du ha yrkesmessig tilknytning for at det skal være aktuelt å låne der. Nest billigst er Sykepleierforbundet (avtale med DNB) med en effektiv rente på 2,06 prosent.

Akademikeravtalen med Danske Bank er på tredje plass med en effektiv rente på 2,10 prosent. Rett over kommer avtalen Gjensidige har med NITO, Tekna, og YS med en effektiv rente på 2,12 prosent.

Storebrand er den eneste banken som går over 34 år med betingelsene for unge. Der kan du få unddomsbetingelser til du er 41 år. Denne banken gir den gunstigste rentesatsen opp til 70 prosent med 1,99 prosent. Fra 70 til 85 prosent av markedsverdien er rente 2,30 prosent. Når du låner opp til 85 prosent betaler du bare den høyere renten på toppen. Gjennomsnittlig nominell rente blir da 2,04 prosent.

SpareBank 1 Bankene har en avtale som gir medlemmer i LOfavør 0,2 prosentpoeng lavere rente på Boliglån for unge. I tabellen under har vi tatt med de vanlige betingelsene. Det billigste lånet med medlemskap i LOfavør får du i Lom & Skjåk Sparebank. Renten er 1,94 prosent nominelt, 2,01 prosent effektivt. I flere av disse bankene vil renten bli konkurransedyktig med denne rabatten.

Listen under er sortert etter effektiv rente. Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Bank Nom Eff Etbl.geb. Term.geb.
Din Bank (Spb Øst) 1,97% 1,99% 0 0
Sykepleierforbundet - DNB 1,99% 2,06% 0 600
Akademikerne - Danske Bank 2,03% 2,10% 0 540
Sunndal Sparebank 2,00% 2,11% 3900 660
Gjensidige - Organisasjon 2,05% 2,12% 0 600
Storebrand Bank 2,04% 2,13% 1750 600
OBOS-banken 2,09% 2,16% 1500 420
KLP Banken 2,10% 2,17% 1250 420
Unio - Storebrand 2,12% 2,19% 0 600
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,14% 2,22% 2500 480
Sparebanken Vest 2,15% 2,23% 2000 480
NORDirektebank 2,20% 2,27% 0 480
Aurland Sparebank 2,20% 2,27% 1900 420
Fana Sparebank 2,20% 2,28% 0 600
Rindal Sparebank 2,20% 2,29% 1500 600
Gjensidige Bank 2,20% 2,29% 1700 600
Sandnes Sparebank 2,22% 2,34% 2500 840
Danske Bank 2,25% 2,34% 2200 540
SpareBank 1 BV 2,29% 2,39% 2500 600
SpareBank 1 Telemark 2,30% 2,39% 2000 600
Spb1 Hallingdal Valdres 2,30% 2,40% 2400 600
SpareBank 1 Nord-Norge 2,30% 2,40% 3500 600
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,30% 2,40% 3500 600
Nordea 2,30% 2,41% 2500 780
DNB 2,35% 2,44% 1975 600
SpareBank 1 Hedmark 2,35% 2,44% 2000 600
Totens Sparebank 2,35% 2,45% 3000 600
Sparebanken Sør 2,35% 2,46% 3500 600
SpareBank 1 SR-Bank 2,35% 2,46% 1000 840
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,45% 2,54% 2000 480
SpareBank 1 SMN 2,50% 2,60% 2950 600

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

De gunstigste førstehjemslånene

De som er merket i rødt har lavere rente på førstehjemslån.

Din Bank har fortsatt den laveste renten, men de fire neste har alle en lavere rente på førstehjemslån enn på vanlige boliglån.

På de fire neste plassene kommer banker som har lavere rente på førstehjemslån

Både DNB og Nordea gir klart lavere rente på førstehjemslån enn til ordinære ungdomslån (ut fra veiledende priser).

Bank Nom Eff Etbl.geb. Term.geb.
Din Bank (Spb Øst) 1,97% 1,99% 0 0
Aurland Sparebank 1,95% 2,02% 1900 420
Sparebanken Sør 1,95% 2,05% 3500 600
Gjensidige - Organisasjon 1,99% 2,06% 0 600
Fana Sparebank 1,99% 2,06% 0 600
Sykepleierforbundet - DNB 1,99% 2,06% 0 600
Akademikerne - Danske Bank 2,03% 2,10% 0 540
Sunndal Sparebank 2,00% 2,11% 3900 660
Landkreditt Bank 2,25% 2,13% 1000 0
Storebrand Bank 2,04% 2,13% 1750 600
DNB 2,05% 2,14% 1975 600
OBOS-banken 2,09% 2,16% 1500 420
KLP Banken 2,10% 2,17% 1250 420
Gjensidige Bank 2,09% 2,18% 1700 600
Unio - Storebrand 2,12% 2,19% 0 600
Nordea 2,09% 2,20% 2500 780

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

 

Les mer om boliglån:

Boliglån

Slik får du det billigste boliglånet

Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig

Dette må du vurdere ved låneopptak

Nedbetaling med BSU

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglån for unge - info om långiverne
Mer informasjon om de enkeltes bankers tilbud på boliglån for unge.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.