Det er mulig å betjene useriøst mye gjeld.

I denne lavrentetiden er det utrolig hvor mye gjeld man kan tåle, så lenge man bare betaler renter. Her har vi sett på hvor mye gjeld det er mulig å betjene når man ellers forutsetter et normalt forbruksnivå ellers.

Du kan tåle så mye lån at du ikke vil være i fjerneste nærhet av å få det innvilget av banken. Med 20 ganger samlet inntekt i gjeld passer de ikke helt inn i kredittmanualen. Og om det hadde vært mulig, er det ikke akkurat anbefalingsverdig.

Her har vi brukt kalkulatoren «Hvor mye kan du låne» for å se hva ulike inntekter man kan overleve. I kalkulatoren kan du enkelt legge inn alle privatøkonomiske kostnader, og den beregner skatten automatisk ut inntekter og rentefradrag. 

Siden forutsetningen er at lånet skal være størst mulig i forhold til tåleevne, vil den privatøkonomiske konkursen komme ved første renteoppgang.  Altså: Ikke prøv dette hjemme!

Slik tåler de 20 millioner kroner i gjeld

I eksemplet nedenfor har vi forutsatt at låntakerne hver har 500.000 kroner i inntekt. Med sine 20 millioner kroner i gjeld har den en gjeldsgrad på 20.Rente er 2,5 prosent.

Det er forutsatt leveomkostninger som er 25 prosent over nivået til Sifo's normalbudsjett. I tillegg er det gjort normale forutsetninger for andre faste utgifter, som bil, strøm osv. Skatten etter at rentefradraget er tatt hensyn beregnes med skattereglene for 2016.

Med disse forutsetningene sitter de igjen med 652 kroner i måneden. Da bruker de den største delen av inntektene på å betale rentene som er på 500.000 kroner. Dette reduserer skatten med 125.000 kroner.

Låneforutsetninger:
Nedbetalingstid Avdragsfritt
Rentesats 2,50%
Lånebeløp 20 000 000
Inntekt og skatt: Per år Per mnd
Lønnsinntekt 1 500 000 41 667
Lønnsinntekt 2 500 000 41 667
Samlet skatt 181 126 15 094
Samlet netto inntekt 818 874 68 239
Lånekostnad: Per år Per mnd
Renter 500 000 41 667
Avdrag 0 0
Sum lånekostnader 500 000 41 667
Levekostnader (hentet fra referansebudsjettet fra SIFO):
Mat og drikke 62 100 5 175
Klær og sko 21 000 1 750
Personlig pleie 16 800 1 400
Lek og fritid 26 400 2 200
Andre dagligvarer 4 200 350
Husholdningsartikler 5 550 463
Sum levekostnader 136 050 11 338
Andre kostnader:
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 50 000 4 167
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 1 667
Forsikringer 10 000 833
Kommunale avgifter 10 000 833
Strøm/annen energibruk 20 000 1 667
Telefon/mobil 10 000 833
Vedlikehold bolig 10 000 833
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 15 000 1 250
Andre utgifter 30 000 2 500
Sum andre kostnader 175 000 14 583
Sum kostnader totalt 811 050 67 588
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader) 7 824 652

 

Dette skjer ved noen endringer:

  • Med en renteoppgang på 0,25 prosentpoeng vil de gå med et underskudd på 42.000 kroner per år.
  • Med en renteoppgang på ett prosentpoeng vil de gå med et underskudd på 192.000 kroner.
  • Prøver de seg på å betale ned lånet som en 25 års annuitet, blir underskuddet på 557.000 kroner.
  • Hvis inntektene økes til 750.000 kroner hver, øker tåleevnen til 34 millioner kroner. Gjeldsgraden øker da til 24 ganger inntekten i lån.

 

Så mye lån dekker en inntekt

Forklaringen til hvorfor man tåler så mye i lån (når det er avdragsfritt) kan du egentlig se av tabellen nedenfor.

Tabellen viser hvor stort lån en inntektsøkning på 10.000 kroner dekker. Da skal hele inntekten brukes til å betale et lån. På grunn av forskjellig marginalskatt vil lånebeløpet synke med stigende inntekt.

Av tallen ser du for eksempel at med en inntekt på 600.000 kroeer vil en inntektsøkning på 10.000 kroenr dekke 299.000 kroner så lenge lånet er avdragsfritt.

I kolonnen for «Annuitet» er det forutsatt at lånet skal nedbetales på 15 år. Da går låneevnen med omtrent 75 prosent.

Lønn Avdragsfritt Annuitet
100 000 413 000 101 000
200 000 411 000 100 000
300 000 347 000 84 000
600 000 299 000 73 000
1 000 000 283 000 69 000

Renten som er brukt er 2,5 prosent. Med 5 prosent ville det avdragsfrie lånebeløpet blitt halvert. Annuitetsbeløpet vill ikke blitt redusert så mye forsi det ligger avdrag inne.

Hvis de bare har et forbrukslån

Med de samme inntekts,- og utgiftsforutsetningene vil de kunne låne tiendeparten med et forbrukslån. Da er det forutsatt en rente på 15 prosent, og en nedbetalingstid på 7 år.

Det er kanskje overraskende at tåleevnene er såpass som 2 millioner kroner med en så høy rente, og kort tilbakebetaling. Her må de betale 300.000 kroner i renter, og 180.721 kroner i avdrag.

Låneforutsetninger:
Nedbetalingstid 7 år
Rentesats 15,00%
Lånebeløp 2 000 000
Inntekt og skatt: Per år Per mnd
Lønnsinntekt 1 500 000 41 667
Lønnsinntekt 2 500 000 41 667
Samlet skatt 195 326 16 277
Samlet netto inntekt 804 674 67 056
Lånekostnad: Per år Per mnd
Renter 300 000 25 000
Avdrag 180 721 15 060
Sum lånekostnader 480 721 40 060
Levekostnader 136 050 11 338
Andre kostnader 175 000 14 583
Sum kostnader totalt 791 771 65 981
Disponibelt 12 903 1 075

 

Lånekalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.