Teoretisk er det mulig å overleve på usannsynlig høye gjeldsgrader. 

I disse lavrentetider er det utrolig hvor mye gjeld man kan tåle, så lenge bare renter betales. Her har vi sett på hvor mye gjeld det er mulig å betjene når det eller ellers er forutsatt et normalt forbruksnivå.

Du kan tåle så mye lån at du ikke vil være i fjerneste nærhet av å få det innvilget av banken. Med 20 ganger samlet inntekt i gjeld passer ikke det helt inn i kredittmanualen. Og om det hadde vært mulig, er det ikke akkurat anbefalingsverdig.

Her har vi brukt kalkulatoren «Hvor mye kan du låne» for å se hva ulike inntekter man kan overleve. I kalkulatoren kan du enkelt legge inn alle privatøkonomiske kostnader, og den beregner skatten automatisk ut fra inntekter og rentefradrag. 

Forutsetningen er at etter at all skatt og alle kostnader er trukket fra sitter du igjen med et disponibelt beløp som går til å betjene et avdragsfritt lån til 3,00 prosent rente.

Siden forutsetningen er at lånet skal være størst mulig i forhold til denne tåleevnen, vil den privatøkonomiske konkursen komme ved første renteoppgang. Altså: Ikke prøv dette hjemme!

Slik tåler de over 20 millioner kroner i gjeld

I eksemplet nedenfor har vi forutsatt at låntakerne hver har 600.000 kroner i inntekt. Med sine 21,3 millioner kroner i gjeld har de en gjeldsgrad på 17,3.

Det er forutsatt leveomkostninger som er lik nivået til Sifo's normalbudsjett. I tillegg er det gjort normale forutsetninger for andre faste utgifter, som bil, strøm osv. Skatten etter at rentefradraget er tatt hensyn beregnes med skattereglene for 2019.

Disponibel inntekt før rentekostnadene er 498.421 kroner. Hele dette beløpet går da til å betale for lånet med 3 prosent rente.

Etter rentekostnader på 639.000 kroner sitter de igjen med null i disponibel inntekt. Da bruker de den klart største delen av inntekten på å betale rentene. Rentene reduserer skatten med 140.580 kroner.

Låneforutsetninger:    
Nedbetalingstid Avdragsfritt  
Rentesats 3,00%  
Lånebeløp 21 300 000  
Inntekt og skatt: Per år Per mnd
Lønnsinntekt 1 600 000 50 000
Lønnsinntekt 2 600 000 50 000
Samlet skatt før låneopptak 309 401 25 783
Samlet netto inntekt før låneopptak 818 874 68 239
Samlet skatt etter låneopptak 168 821 14 068
Samlet netto inntekt etter låneopptak 1 031 179 85 932
Lånekostnad: Per år Per mnd
Renter 639 000 53 250
Avdrag 0 0
Sum lånekostnader 639 000 53 250
Levekostnader (hentet fra referansebudsjettet fra SIFO):
Mat og drikke 53 964 4 497
Klær og sko 16 224 1 352
Personlig pleie 13 464 1 122
Lek og fritid 24 996 2 083
Andre dagligvarer 3 468 289
Husholdningsartikler 4 080 340
Sum levekostnader 116 196 9 683
Andre kostnader:
Bilutgifter , ink verdifall 72 000 6 000
Bolig: Fellesutgifter 36 000 3 000
Bolig: Strøm/annen energibruk 12 000 1 000
Bolig: Stipulert vedlikehold 4 800 400
Bolig: Stipulert kostnad møbler og annet 4 800 400
Fagforeningskontingent 4 200 350
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 18 000 1 500
Forsikringer 12 000 1 000
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 12 000 1 000
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 12 000 1 000
Reiseutgifter, månedkort 12 000 1 000
TV, strømmetjenester 15 000 1 250
Aviser, tidsskrifter ink digitale 9 600 800
Mobil og bredbånd 12 000 1 000
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 9 600 800
Andre utgifter 30 000 2 500
Sum andre kostnader 276 000 23 000
Sum kostnader totalt 1 031 196 85 933
Disponibel inntekt til lånebetjening 498 421 41 535
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader) -17 -1

 

Dette skjer ved noen endringer

En renteøkning på bare 0,25 prosent vil gi et underskudd på 41.000 kroner.

Skal Finanstilsynets krav om å tåle en oppgang på 5 prosentpoeng følges, vil det gi et årlig underskudd på 830.000 kroner.

Endring Underskudd
Renten øker med 0,25 prosentpoeng 41 535
Renten øker med 1,00 prosentpoeng 166 140
Renten øker med 5,00 prosentpoeng 830 700
Lånet gjøres om til 30 år annuitet 615 492

Så mye tåler forskjellige inntekter

Med akkurat de samme kostnadsforutsetningene kan du se hva forskjellige lønnsnivåer kan overleve på.

Det er alltid forutsatt 2 inntekter med samme lønn. Lån vises i antall millioner kroner. Faktor er lån i forhold til inntekt.

Hvis to i husholdningen tjener 800.000 kroner hver seg vil de ha et disponibelt beløp til lånebetjening som dekker 32,17 millioner kroner, eller 20 ganger inntektene.

Lønn Lån Faktor
400 000 9,72 12,2
500 000 15,51 15,5
600 000 21,30 17,8
700 000 26,76 19,1
800 000 32,17 20,1
1 000 000 42,92 21,5

Så mye lån dekker en inntekt

Forklaringen til hvorfor man tåler så mye i lån (når det er avdragsfritt) kan du egentlig se av tabellen nedenfor.

Tabellen viser hvor stort lån en inntektsøkning på 10.000 kroner dekker. Da skal hele inntekten brukes til å betale et lån. På grunn av forskjellig marginalskatt vil lånebeløpet synke med stigende inntekt.

Av tallene ser du for eksempel at med en inntekt på 600.000 kroner vil en inntektsøkning på 10.000 kroner dekke 299.000 kroner så lenge lånet er avdragsfritt.

I kolonnen for «Annuitet» er det forutsatt at lånet skal nedbetales på 15 år. Da går låneevnen med omtrent 75 prosent.

Lønn Avdragsfritt Annuitet
100 000 413 000 101 000
200 000 411 000 100 000
300 000 347 000 84 000
600 000 299 000 73 000
1 000 000 283 000 69 000

Renten som er brukt er 2,5 prosent. Med 5 prosent ville det avdragsfrie lånebeløpet blitt halvert. Annuitetsbeløpet vill ikke blitt redusert så mye fordi det ligger avdrag inne.

 

Lånekalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.