Enten du vil regne på skatten for årets skattemelding (selvangivelse), eller for 2017 har Smarte Penger kalkulatorene for deg.

På smartepenger.no finner du nå omtrent 60 skattekalkulatorer. En del av disse er samme kalkulator bare med ulike årstall de skal brukes for. Justert for dette er det over 30 ulike skattekalkulatorer.

I disse dager er det tid for skattemeldingen, og da er det skatteåret 2016 det dreier seg om. Noen av kalkulatorene nedenfor er rene 2016-kalkulatorer, som Skatteberegning 2016. Andre kalkulatorer kan du både beregne 2016 og 2017-tall.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

I tillegg til skattekalkulatorer er det også noen avgiftskalkulatorer inkludert her. For eksempel «Skatte- og avgiftskalkulator 2016» som beregner hva du totalt sett betaler i skatter og avgifter.

Les: Alt du trenger til selvangivelsen

Alle skattekalkulatorene er oppdatert, slik at du også kan bruke alle skattekalkulatorer for å regne på årets tall (altså 2017).

Les: Sjekk dette i skattemeldingen (selvangivelsen)

Alle andre kalkulatorer har også blitt oppdatert med tall gjeldende for 2017. Det er omtrent 175 andre kalkulatorer utenom skatt.

Her kan du se oversikten over alle kalkulatorene.

Skattekalkulatorene

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.
Aksjegevinst - skattenivå
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.
Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.
Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.
Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.
Eiendomsskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra de forutsetningene du legger inn.
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2016 og 2017.
Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).
Finn lønnsinntekten ut fra skattelistene
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.
Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.
Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.
Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.
Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.
Innboversettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved ligningen.
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor andel av varens pris som går til skatter og avgifter, og hvor mye du må tjenes for å kjøpe varen.
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.
Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.
Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.
Nord-Norge kalkulator
Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler og nedskriving av gjeld til Lånekassen.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.
Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.
Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.
Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.
Regnskapsligning av bolig
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.
Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.
Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.
Skatt på boligutlie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.
Skattberegning 2017 sammenlignet med 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte og avgiftsberegning 2016
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2015
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2014
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatte- og avgiftsberegning 2013
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.
Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2009.
Skatteberegning 2008
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2008.
Skatteberegning for lønnsmottakere
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.
Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.
Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.