Se hvordan dette slår ut for din økonomi.

Norges Banks satte 17.mars ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 0,50 prosent. Samtidig senket de sin renteprognose (Rentebanen) for årene fremover.

Rentespådommene fra Norges Bank og andre som prøver å spå, har stadig senket renteforventninger i årene fremover. Slik verden ser ut i dag er det all grunn til å forvente at renten vil være lav i mange år fremover.

Men selv om styringsrenten blir satt ned betyr ikke det at boliglånsrenten går ned. Bankene låner ikke inn til en rente tilsvarende styringsrenten. Mye av fundingen skaffes til veie via innskudd, og en betydelig del lånes inn i pengemarkedet. Selv om styringsrenten blir satt ned betyr det på ingen måte at pengemarkedsrenten går ned. Spesielt når dette var svært forventet på forhånd.  

Forventningene er at renten på boliglån vil gå noe nedover, og holde seg på et lavt nivå i årene fremover. Selv om den stiger noe, vil renten fortsatt være på et svært behagelig nivå for låntakerne.

Rentebanen

Grovt sett spår Norges Bank at styringsrenten skal ned 0,25 prosentpoeng til. I 2020 skal den være 0,25 prosentpoeng høyere enn hva den er nå. Det er altså ingen store endringer som forventes de nærmeste årene. Det er helles ingen ting som tyder på noen særlig stor økning i rentenivået etter dette.

Vi har da tatt utgangspunkt i gjennomsnittet av boliglånsrentene (bankenes gunstigste tilbud). De aller beste bankene vil ligge omtrent 0,25 prosentpoeng under dette. Vi forutsetter at pengemarkedsrenten følger endringene i styringsrenten, uten at det på noen måte er sikkert i praksis.

Du kan sjekke hvilke banker som har den laveste renten i Boliglånskalkulatoren.

Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.04.2016 – 30.06.2016 0,49 2,24
01.07.2016 – 30.09.2016 0,41 2,16
01.10.2016 – 31.12.2016 0,24 1,99
01.01.2017 – 30.03.2017 0,20 1,95
01.04.2017 – 30.06.2017 0,20 1,95
01.07.2017 – 30.09.2017 0,20 1,95
01.10.2017 – 31.12.2017 0,20 1,95
01.01.2018 – 30.03.2018 0,20 1,95
01.04.2018 – 30.06.2018 0,22 1,97
01.07.2018 – 30.09.2018 0,25 2,00
01.10.2018 – 31.12.2018 0,30 2,05
01.01.2019 – 30.03.2019 0,35 2,10
01.04.2019 – 30.06.2019 0,43 2,18
01.07.2019 – 30.09.2019 0,54 2,29
01.10.2019 – 31.12.2019 0,65 2,40
01.01.2020 – 01.04.2020 0,75 2,50

 

Ingen stor økning i den disponible inntekten

Det er utviklingen i tre nøkkeltall som betyr mest for privatøkonomien når det gjelder faktorer som hver av oss ikke rår over. Dette er:

  • Lønnsøkningen
  • Inflasjonen
  • Renteutviklingen

Hvor mye renteutviklingen betyr, avhenger helt av gjeldssituasjonen din. Hvis du ikke har lån, men penger på bok er det jo ikke positivt at renten blir lav i årene fremover.

En god del av det du bruker vil i gjennomsnitt stige i takt med inflasjonen. Jo høyere inflasjonen blir, jo mindre disponibel inntekt får du. Som et utgangspunkt regner vi med at rundt 40 prosent av inntekten er forbruk der inflasjonen har betydning. For eksempel vil ikke inflasjonen ha betydning for skatt, renteutgifter og sparing.

Forventet lønnsutvikling har blitt nedjustert de siste månedene. Nå forventes det at lønnsstigningen vil ligge marginalt over inflasjonen. Reallønnsøkningen blir med andre ord minimal i årene fremover.

Dette er de økonomiske nøkkeltallene som er grunnlaget for beregningene. Disse er tatt fra SSB's prognoser gitt i mars.

Spådommer: 2015 2016 2017 2018
Gjennomsnittlig rente i 2015 3,20%
Gjennomsnittlig rente 2,40% 2,20% 2,30% 2,70%
Inflasjonsforutsetning 2,40% 2,00% 2,10% 1,90%
Lønnsendring i % person 1 2,50% 2,40% 2,70% 3,10%
Lønnsendring i % person 2 2,50% 2,40% 2,70% 3,10%

 

I tabellen under har vi beregnet utviklingen i disponibel inntekt for 2016 og tre år fremover. Den disponible inntekten er beregnet etter at dette er fratrukket inntekten:

  • Skatt
  • Renteutgifter
  • 40 prosent av inntekt er regnet som forbruk

Her har vi gjort beregninger med tre forskjellige gjeldsforutsetninger, med inntekter på 500.000 kroner, og 400.000 kroner.

Det blir ingen stor økning i den disponible inntekten enten du har lite eller mye gjeld. For de med mye gjeld vil 2016 gi den beste utviklingen med en økning i den disponible inntekten på 9,3 prosent, som faller ned til 1,5 prosent i 2019. Med null i gjeld vil økningene ligge i området 2 til 3,8 prosent.

Du kan gjøre dine egne beregninger i Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Ingen gjeld 2016 2017 2018 2019
Lønn per 31.12. for person 1 512 500 524 800 538 970 555 678
Lønn per 31.12. for person 2 410 000 419 840 431 176 444 452
Skatt (samlet) 243 279 251 006 259 907 270 403
Renteutgifter 64 800 5 940 52 100 72 900
Annet forbruk i kroner 369 000 376 380 384 284 391 585
Disponibel inntekt 310 221 317 254 325 924 338 231
Økning disponibel inntekt 6 008 7 033 8 700 12 277
Prosent økning i disp. Inntekt 2,0% 2,3% 2,7% 3,8%
2 ganger inntekt i gjeld        
Lønn per 31.12. for person 1 512 500 524 800 538 970 555 678
Lønn per 31.12. for person 2 410 000 419 840 431 176 444 452
Skatt (samlet) 232 479 241 106 249 557 258 253
Renteutgifter 43 200 39 600 41 400 48 600
Annet forbruk i kroner 369 000 376 380 384 284 391 585
Disponibel inntekt 277 821 287 554 294 904 301 781
Økning disponibel inntekt 16 808 9 733 7 350 6 877
Prosent økning i disp. Inntekt 6,4% 3,5% 2,6% 2,3%
3 ganger inntekt i gjeld        
Lønn per 31.12. for person 1 512 500 524 800 538 970 555 678
Lønn per 31.12. for person 2 410 000 419 840 431 176 444 452
Skatt (samlet) 227 079 236 156 244 382 252 178
Renteutgifter 64 800 5 940 52 100 72 900
Annet forbruk i kroner 369 000 376 380 384 284 391 585
Disponibel inntekt 261 621 272 704 279 379 283 556
Økning disponibel inntekt 22 208 11 083 6 675 4 177
Prosent økning i disp. Inntekt 9,3% 4,2% 2,4% 1,5%

 

Bruk våre verktøy for å gjøre egne beregninger

På smartepenger.no er det flere kalkulatorer som du kan bruke for å gjøre beregninger på din egen økonomi:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Din Økonomi 2016
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.