Dersom du refinansierte i fjor for å få lavere lånerente, har du krav på fradrag for utgiftene du har hatt i forbindelse med dette.

De fleste nyter godt av et lavt rentenivå for tiden, men mange klarer likevel å skaffe seg en enda lavere rente enn de allerede har.

Dersom du var en av dem som skaffet bedre rentebetingelser i fjor - enten ved å bytte bank eller ved å få din nåværende banken din til å gi deg lavere rente - har du krav på fradrag for kostnadene i forbindelse med dette.

Må føre opp fradrag selv

Nærmere bestemt vil dette si at du får fradrag for kostnadene til takst og tinglysing. I tillegg kan du trekke fra direkte lånekostnader som etablerings- og depotgebyr.

Gebyrene fra banken vil stå som fradragsberettigete kostnader i årsoppgaven.

Men de andre kostnadene må du selv sørge for å føre opp i selvangivelsen. Dette gjør du i post 3.3.1. Pass på å kalle det kostnader i forbindelse med refinansiering, ellers risikerer du at det ikke blir godtatt.

Eksempel

Verdien av fradraget er 28 % av samlede kostnader ved refinansieringen. Her er et eksempel på dette:

  Post Beløp
  Etablerings- og depotgebyr 1 000
  Tinglysing 1 935
  Takst 3 000
  Sum kostnader 5 935
  Skattebesparelse (28 %) 1 662

 

Samlede kostnader er i dette eksempelet 5935 kroner. Det gir en skattereduksjon på 1662 kroner.

Å tinglyse en panteobligasjon koster normalt 1.935 kroner. Hvis du ikke tinglyser et høyere beløp enn den forrige pantobligasjonen, koster det bare 215 kroner.

Trenger ikke alltid ny takst

Det er ikke alltid det er behov for noen ny takst, for eksempel dersom det ikke er veldig lenge siden boligen ble taksert sist. Sjekk derfor alltid med banken om det holder med den taksten du allerede har, eller om du må skaffe ny takst.

Ofte er det nettopp verdistigning på bolig som gjør at du kan forhandle deg til en bedre rente hos banken din, og er det tilfellet for deg, er det sannsynligvis også nødvendig med ny taksering.

Det hender seg også at banken påtar seg kostnaden med tinglysning. Det er med andre ord fullt mulig å slippe unna kostnader i forbindelse med refinansiering.

Men har det kostet deg noe å få et billigere lån, må du altså sørge for å få de fradragene du har krav på.

 

Se også:

Refinansiering av boliglån

Refinansiering av forbrukslån

Kalkulator:

Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.